intTypePromotion=1
ADSENSE

Đạo đức hồ chủ tịch

Xem 1-20 trên 362 kết quả Đạo đức hồ chủ tịch
 • Tài liệu Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày những mẫu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua những mẫu chuyện chúng ta hiểu thêm và con người Bác, những tư tưởng tốt đẹp của Bác về đạo đức và từ đó noi gương Người thực hiện những hành động tốt đẹp, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn.

  pdf156p talata_10 25-03-2015 324 57   Download

 • Tài liệu Một số lời dạy và mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương biên soạn đã hệ thống, tập hợp tương đối phong phú những lời dạy, bài nói, mẫu chuyện sinh động, điển hình và có ý nghĩa sâu sắc về giáo dục đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chúng ta. Phần 1 sau đây trình bày những lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf74p talata_10 25-03-2015 174 43   Download

 • Nội dung của bài thu hoạch trình bày về: Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay; tự liên hệ bản thân có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh... Các bạn có thể xem qua tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc14p samurai_pizzacat 11-01-2011 3446 369   Download

 • Qua nghiên cứu, học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc; tự đánh giá những ưu, khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới

  doc7p vantien2268 16-09-2010 2942 863   Download

 • Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tập hợp những câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong suốt quá trình hoạt động cách mạng. Các câu chuyện được kể lại từ chính những người trong cuộc, có nội dung gần gũi, giản dị nhưng thể hiện được những nét đẹp trong con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là tài liệu tham khảo cho những ai muốn nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc sống đời thường và đạo đức của Bác.

  doc71p haitien68 26-02-2010 5695 619   Download

 • Đạo đức Hồ Chí Minh là di sản văn hoá quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho cả dân tộc Việt Nam và nhân loại tiến bộ. Đạo đức Hồ Chí Minh là viên ngọc quý, bất kể không gian nào, thời gian nào cũng toả sáng rực rỡ một cách tự nhiên. Nhớ lại lịch trình làm việc của Bác Hồ trong đợt về thăm quê lần đầu tiên (tháng 6/1957) và lần thứ hai (tháng 12/1961) trong ký ức của mỗi chúng ta còn lưu giữ một cách sinh động và chính xác nhiều mẩu...

  doc14p sieunhanxanh 30-07-2010 762 138   Download

 • Đạo đức là một hiện tượng đặc trưng cho đời sống con người. Xã hội càng phát triển càng khẳng định vai trò to lớn của đạo đức. Hồ Chủ Tịch luôn đề cao vai trò của đạo đức. Theo Người, nhân cách bao gồm Đức và Tài, trong đó Đức là gốc, Tài là quan trọng. Trong công cuộc đổi mới, vấn đề giáo dục đạo đức xã hội chủ nghĩa cho thế hệ trẻ là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển con người. Với tinh thần đó,...

  pdf66p la_la123 05-04-2013 329 82   Download

 • Kỷ niệm 122 năm sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai trên toàn quốc thời gian qua, ngày 18/05/2012 tại hà Nội, Chi đoàn Viện Thông tin Khoa học Xã hội đã chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thanh niên Viện Thông tin Khoa học Xã hội học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời vì dân”. Bài viết tập hợp một số nội dung chính được trình bày và thảo luận trong hội thảo.

  pdf5p kequaidan 08-10-2019 24 2   Download

 • Bài viết khẳng định những mặt tích cực và hạn chế trong quá trình học tập của thanh niên, sinh viên trường ĐH Công nghệ GTVT về phẩm chất này, từ đó nêu lên một số giải pháp nhằm phát huy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong thực tế cuộc sống.

  pdf7p vimanoban2711 14-04-2021 0 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người.

  doc12p cuhpmda9 29-09-2010 3806 704   Download

 • Sinh thời V.I.Lênin đã từng nói: “Khi xét về công lao của các vĩ nhân, người ta không căn cứ vào chỗ họ cống hiến được gì so với nhu cầu thời đại chúng ta, mà căn cứ vào chỗ họ đã cống hiến được gì mới so với các bậc tiền bối của họ”. Dân tộc Việt Nam tự hào với tên tuổi một vĩ nhân: Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng loài người. Không phải ngẫu nhiên mà Người được ví như “một ngôi sao sáng trên...

  doc30p dieuchinhtoan1989 23-01-2011 933 237   Download

 • Là người mở đường xây nền độc lập, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc giáo dục, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng cho mọi người Việt Nam yêu nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Người luôn coi đó là nền tảng gốc rễ của mỗi con người và của toàn xã hội, là cội nguồn thắng lợi của mọi sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự phát triển vững bền của quốc gia, dân tộc…...

  doc8p pquyet289 15-05-2011 276 93   Download

 • Đảng Cộng Sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu chân thành của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Từ khi ra đời cho đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam luôn gắng bó máu thịt với nhau. Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người vạch ra đường lối cách mạng,

  doc26p nhuquangtmd 21-12-2012 349 75   Download

 • Tài liệu Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 1 trình bày nội dung chuyên đề 1 - Đẩy mạnh và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Tài liệu là Tài liệu rất cần thiết và hữu ích, góp phần làm cho cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt được mục đích yêu cầu đề ra và trở thành nếp sinh hoạt hằng ngày của cán bộ, đảng viên và mọi người dân trong toàn thể xã hội.

  pdf52p talata_10 25-03-2015 146 44   Download

 • “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình” được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển ở tầm cao mới, phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản và là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng. Bài viết góp phần làm rõ hơn tư tưởng của Người về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” và chỉ ra sự cấp thiết phải tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho thế hệ hôm nay.

  pdf5p nganga_02 09-09-2015 336 41   Download

 • Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một Tài liệu tập hợp nhiều bài viết, phát biểu, trả lời phỏng vấn và những câu chuyện cảm động về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Tài liệu được bố cục gồm 3 phần:Phần thứ nhất - Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, phần hai - Nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, phần ba - Sáng mãi tấm gương của Người. Mời bạn đọc cùng tham khảo những nội dung đầu tiên qua phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf173p uocvongxua03 21-07-2015 107 39   Download

 • Tài liệu Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Phần 2 trình bày nội dung chuyên đề 2 - Giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nội dung chuyên đề 3 - Giới thiệu tác phẩm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  pdf59p talata_10 25-03-2015 143 32   Download

 • Tiếp nối nội dung phần 1, mời bạn đọc cùng tham khảo phần 2 Tài liệu Mãi mãi học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tài liệu đã nêu bật được những nội dung cơ bản về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh như: Trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; yêu thương và quý trọng con người, luôn tin tưởng ở quần chúng, sống có tình có nghĩa, tinh thần quốc tế trong sáng...

  pdf171p uocvongxua03 21-07-2015 115 31   Download

 • Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cho cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Người là hiện thân của đạo đức cách mạng, là tấm gương sáng về rèn luyện đạo đức cách mạng cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta noi theo. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định, đạo đức là "gốc" của người cách mạng

  pdf24p coc_xanh 16-01-2013 86 22   Download

 • Tài liệu ra đời nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 40 năm Thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tổ chức biên soạn tài liệu Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - tập 5. Tài liệu có kết cấu nội dung gồm 3 chương, phần 1 tài liệu thể hiện 2 nội dung chính: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và những chiến sĩ cách mạng trung kiên.

  pdf68p hanh_tv16 01-02-2019 59 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đạo đức hồ chủ tịch
p_strCode=daoduchochutich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2