intTypePromotion=1
ADSENSE

Đáp án quản trị nhân lực

Xem 1-20 trên 74 kết quả Đáp án quản trị nhân lực
 • Tài liệu Ôn tập Quản trị nhân lực gồm 50 câu hỏi và câu trả lời về môn học Quản trị nhân lực giúp cho học sinh có đề cương ôn tập và hệ thống lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi môn Quản trị nhân lực.

  doc91p nobitaluoibieng 23-04-2014 1256 391   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên ôn thi tốt chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực

  doc11p giangthuyhuynh 10-04-2011 1941 707   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về rèn luyện KNTL cho SV ngành QTNL ở các trường ĐH, đề xuất các biện pháp rèn luyện KNTL cho SV ngành QTNL để SV có thể thương lượng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội.

  pdf201p change05 08-06-2016 52 12   Download

 • Nội dung luận án nhằm phân tích và đánh giá thực trạng phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trên cơ sở các nội dung và tiêu chí đề xuất, từ đó, chỉ ra được những hạn chế và nguyên nhân để phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng trong các doanh nghiệp may Việt Nam trong đó, nhấn mạnh đến giải pháp đào tạo liên ngành, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp may và ngành may Việt Nam giai đoạn 2020-2025, định hƣớng 2030.

  pdf211p mmlemmlem_124 22-12-2020 8 4   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về rèn luyện KNTL cho SV ngành QTNL ở các trường ĐH, đề xuất các biện pháp rèn luyện KNTL cho SV ngành QTNL để SV có thể thương lượng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu xã hội.

  pdf30p change05 08-06-2016 38 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm khuyến nghị hệ thống các giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực quản lý đơn hàng tại các doanh nghiệp may Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp may và ngành may Việt Nam trong thực hiện xu hướng chuyển đổi phương thức sản xuất CMT, FOB sang ODM.

  pdf24p mmlemmlem_124 22-12-2020 3 0   Download

 • Bước đầu tiên trong việc tìm người cho một công việc cụ thể là phải lựa chọn những người phù hợp với tính chất và yêu cầu của công việc. Ngoài những chuẩn bị có tính cách vật chất như tiền bạc, phòng ốc, các mẫu trắc nghiệm các công ty cần có những chuẩn bị sau: - Các văn bản, quy định về tuyển dụng

  doc5p ducbinh1188 18-10-2011 2351 554   Download

 • Hoạch định nhân lực là quá trình dự báo nhu cầu về nguồn nhân lực của một tổ chức để tiến hành các bước tiếp theo nhằm đáp ứng nhu cầu đó. Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình đảm bảo cho tổ chức có đủ số người với những kỹ năng cần thiết để hoàn thành công việc nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức

  pdf32p skkndayhoc 26-09-2011 220 77   Download

 • Mục đích tổng quát của luận án là đề xuất giải pháp đồng bộ và phù hợp nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp của thành phố Đà Nẵng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng xanh trong bối cảnh của ngành công nghiệp tại Đà Nẵng hiện nay.

  pdf180p kexauxi9 03-12-2019 43 14   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tổng hợp những vấn đề lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực và phân tích các vấn đề về thị trường lao động có liên quan đến tuyển dụng tại dự án Cocobay Đà Nẵng; phân tích đánh giá thực trạng công tác tuyển dụng tại Tập đoàn Empire, từ đó đánh giá thực trạng về yêu cầu nhân lực cho dự án Cocobay Đà Nẵng trong thời gian từ 2017 tới 2020 để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng đặt ra... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p thuongdanguyetan01 03-09-2019 23 2   Download

 • Nước ta đang bước đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, phát triển theo hướng mở cửa, hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt được quá trình trên thì yếu tố có vai trò quan trọng nhất là yếu tố con người. Nguồn nhân lực có trình độ cao, chất lượng tốt thì sẽ làm cho quá trình đổi mới đất nước diễn ra nhanh chóng hơn và đạt được kết quả cao hơn. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay thì chất lượng nguồn nhân lực nước ta còn thấp, chưa dáp...

  pdf33p nhattruong 16-07-2009 2164 633   Download

 • Việc tin học hoá Tổ chức quản lý nhân sự mang lại nhiều lợi ích hơn so với quản lý thủ công. Quản lý thông tin về cán bộ, công nhân viên là một bài toán quan trọng và có nhiều ứng dụng trong việc quản lý nguồn nhân lực, chính sách cán bộ… nhằm đưa ra các quyết định trong lĩnh vực xây dựng đội ngũ lao động đủ khả năng và trình độ đáp ứng các nhu cầu trong giai đoạn mới. Để đáp ứng mục tiêu cơ bản của các dự án Tin học hoá quản lý...

  pdf5p kim_ha_nul 07-09-2010 804 372   Download

 • Tài liệu "Ôn tập Quản trị nguồn nhân lực" sau đây cung cấp hệ thống câu hỏi ôn tập theo chương, ngoài việc cung cấp câu hỏi tài liệu còn kèm theo đáp án cụ thể chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu và ôn tập thật hiệu quả.

  pdf18p lvttrucdongthap 16-09-2014 530 141   Download

 • Câu 1: Khái niệm Quản trị? Vì sao nói quản trị vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật. Lấy một ví dụ thực tiễn để làm rõ. Cách 1: A/ Khái niệm: Quản trị là quá trình làm việc với con người và thông qua con người nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức trong một môi trường luôn luôn thay đổi, trọng tâm của quá trình này là sử dụng có hiệu quả nguồn lực có giới hạn.  Giải thích: Khi cá nhân tự mình hoạt động thì không cần phải làm những công việc quản trị....

  doc21p hiepkhach777 23-03-2013 417 133   Download

 • Tuyển dụng phải gắn chặt với nhu cầu về nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiến hành tuyển dụng trong những trường hợp cần thiết. Tuyển dụng được những người thực sự phù hợp với yêu cầu của công việc đảm bảo cho tổ chức có đội ngũ lao động tốt đáp ứng yêu cầu công việc (giảm bớt chi phí đào tạo, giúp người lao động phát huy được năng lực của mình trong quá trình lao động)....

  pdf29p lananh 09-07-2009 2515 1133   Download

 • Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đồng thời bước đầu đang tiếp cận dần đến nền kinh tế tri thức, do đó nến kinh tế đang trong quá trình chuyển dịch mạnh mẽ. Sự chuyển dịch kép từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế công nghiệp và nền kinh tế tri thức, đòi hỏi chung ta phải có một nguồn nhân lực có đủ khả năng, đủ trình độ để đáp ứng những đòi hỏi khách quan của nó. Nhận thức được tầm quan trọng cấp thiết của vấn đề đào...

  pdf29p bongbongcam 12-08-2010 491 294   Download

 • Quản trị doanh nghiệp được hiểu là tổng hợp các hoạt động được thực hiện nhằm đạt được mục tiêu xác định thông qua sự nỗ lực của người khác trong cùng một tổ chức. Quản trị doanh nghiệp là một khoa học, một nghệ thuật và là một nghề. Quản trị doanh nghiệp là một khoa học: mọi hoạt động quản trị doanh nghiệp đều có một nội dung là nhằm thực hiện mục tiêu đã đề ra một cách có hiệu quả nhất. Đó là một môn khoa học bao gồm những kiến thức cơ bản giúp những người trong...

  doc99p voikon90 15-11-2010 158 62   Download

 • Ngày nay, khi nền kinh tế ngày càng phát triển, việc phát triển các doanh ngiệp không còn chỉ nhờ vào vốn mà chúng ta cần phải quan tâm đến việc thu hút và nắm giữ nhân tài. Họ chính là nhân tố quyết định giúp cho công ty của chúng ta phát triển. Thế nhưng, chất lượng của lực lượng lao động thì chưa thể đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó, họ đều phải đào tạo và phát triển nhân viên của mình sau quá trình tuyển dụng hoặc làm việc.Nhưng các doanh ngiệp phải đào tạo và phát triển nhân viên...

  doc28p karen0703 01-07-2011 126 45   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm xây dựng Kho bạc Nhà nước hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định, vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được giao. Hoàn thiện chính sách và quy trình quản lý công chức theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, trình độ quản lý tiên tiến của đội ngũ công chức Kho bạc Nhà nước.

  pdf80p dangvutungbk 28-05-2017 75 30   Download

 • Để đảm bảo cho khả năng cạnh tranh, doanh nghiệp cần phải xây dựng được một lực lượng lao động có đủ trình độ, đủ khả năng để thực thi hữu hiệu và nhanh chóng mọi quyết định mang tính chiến thuật cũng như chiến lược của mình. Trực tiếp giúp nhân viên thực hiện công việc tốt hơn, đặc biệt khi nhân viên thực hiện công việc không đáp ứng được các tiêu chuấn mẫu. Cập nhật các kỹ năng, kiến thức mới cho nhân viên, giúp họ có thể áp dụng thành công các thay đổi công nghệ, kỹ thuật trong doanh nghiệp. Tránh tình...

  doc12p tophatdat 26-06-2013 146 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đáp án quản trị nhân lực
p_strCode=dapanquantrinhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2