Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Đất lâm nghiệp ở việt nam

Xem 1-20 trên 684 kết quả Đất lâm nghiệp ở việt nam
 • Bài viết Thách thức trong thực hiện REDD+ và những vấn đề đặt ra đối với chính sách lâm nghiệp Việt Nam trình bày đánh giá những khó khăn và thách thức khi thực hiện REDD+ ở Việt Nam từ đó đưa ra những vấn đề về chính sách lâm nghiệp cần phải giải quyết để REDD+ thật sự trở thành một công cụ hữu hiệu trong giảm thiểu biến đổi khí hậu trong bối cảnh phát triển lâm nghiệp Việt Nam.

  pdf7p vimclaren 12-10-2022 6 1   Download

 • Bài viết Đặc điểm chế độ dòng chảy và chất lượng nước của lưu vực rừng trồng tại núi Luốt, Xuân Mai, Hà Nội nghiên cứu đặc điểm chế độ dòng chảy và chất lượng nước của lưu vực trong khu vực này. Các kết quả nghiên cứu được nêu tóm tắt trong bài báo này. Kết quả này cung cấp cơ sở khoa học quan trọng nhằm nâng cao chức năng phòng hộ của rừng trồng ở Việt Nam.

  pdf9p vimclaren 12-10-2022 2 1   Download

 • Bài viết Hệ số xói mòn của đất rừng đặc dụng ở núi Luốt - Xuân Mai, Hà Nội trình bày xác định đặc điểm của những nhân tố cấu thành hệ số K ở núi Luốt; Xác định hệ số K và sự biến đổi của K theo trạng thái rừng và các tháng trong năm 2010; Lập bản đồ hiện trạng hệ số K năm 2010 ở núi Luốt.

  pdf9p vilamborghini 12-10-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Di sản văn hóa Việt Nam và con đường tiếp cận" trình bày về văn hóa vật thể; bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước; vai trò của tư liệu Hán Nôm đối với di tích và danh lam thắng cảnh ở Việt Nam; xây dựng các sưu tập hiện vật - con đường duy nhất để tạo dựng bản sắc riêng của mỗi bảo tàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf183p runordie8 05-09-2022 40 2   Download

 • Bài viết Tổng quan về đăng ký đất đai được nghiên cứu nhằm khái quát một số vấn đề lý luận và thực tiễn đăng ký đất đai trên thế giới và ở Việt Nam. Đăng ký đất đai là yêu cầu bắt buộc nhằm bảo đảm quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đai.

  pdf10p vikoenigsegg 26-09-2022 9 2   Download

 • Bài viết Sử dụng công nghệ viễn thám và GIS (Geographic Information Systems) trong xây dựng bản đồ hiện trạng rừng cũng như bản đồ biến động diện tích rừng đang trở nên khá phổ biến ở Việt Nam được thực hiện với ba điểm chính. Một là, xây dựng bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp tại hai xã vùng đệm Vườn quốc gia Bái Tử Long. Hai là, xây dựng bản đồ biến động diện tích đất lâm nghiệp giai đoạn 2001 – 2013, 2013 – 2018;...

  pdf11p vikoenigsegg 26-09-2022 13 1   Download

 • Đề tài "Hoạt động dân vận ở Quảng Trị từ năm 1989 đến 2010" nghiên cứu nhằm làm rõ bức tranh toàn cảnh về hoạt động dân vận trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn 1989-2010. Thông qua đó đóng góp một mẫu hình về hoạt động dân vận địa phương, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đảng về hoạt động dân vận quần chúng, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đổi mới và phát triển của đất nước.

  pdf91p bakerboys10 07-09-2022 6 1   Download

 • Mục đích của luận án " Những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (2000-2015)" là làm rõ những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp đang làm việc tại các khu chế xuất, khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án từng bước làm sáng tỏ tác động của những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp đến một số lĩnh vực như kinh tế, văn hóa – xã hội, chính trị, quốc phòng an ninh; góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của công nhân công nghiệp trong sự phát triển kinh tế đất nước thời hiện đại.

  pdf216p unforgottennight02 20-08-2022 8 2   Download

 • Đề tài "Những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh (2000-2015)" đã trình bày, làm rõ các công trình nghiên cứu và bổ sung thêm các tư liệu, số liệu, cập nhật liên quan tới những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh từ 2000 đến 2015;; từ kết quả nghiên cứu, luận án rút ra một số nhận xét về những biến đổi của đội ngũ công nhân công nghiệp và tác động của biến đổi đối với sự phát triển chung Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf27p unforgottennight02 20-08-2022 7 1   Download

 • thông quan việc thu thập về số liệu sinh trưởng của cây Tếch và đất dưới từng Tếch, mối quan hệ giữa sinh trưởng và các tính chất của đất dưới rừng Tếch được xác lập, đề tài "Phân hạng đất trồng Tếch (Tectone grandis Linn) ở Dak Lak" đóng góp thêm vào các công trình nghiên cứu ở Việt nam nói chung và Dak Lak nói riêng.

  pdf66p bakerboys08 15-07-2022 8 1   Download

 • Luận văn "Đặc điểm sinh trưởng của một số xuất xứ Thông Caribe (Pinuss caribaea Morelet) được khải nghiệm trên một số vùng sinh thái ở Việt Nam" tìm hiểu khả năng hữu thụ của thông caribe trên một số vùng trồng ở nước ta; tìm hiểu một số đặc điểm của đất dưới tán rừng thông caribe sau 10-20 tuổi trồng khảo nghiệm,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf109p bakerboys08 15-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết Tác động từ khu vực FDI đến sự phát triển bền vững về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay tập trung phân tích những tác động từ khu vực FDI đến sự phát triển bền vững về lao động và việc làm ở nước ta hiện nay nhằm cung cấp cơ sở cho việc hoạch định đường lối, chính sách đối với khu vực FDI gắn với mục tiêu phát triển bền vững của đất nước nói chung và sự phát triển bền vững về lao động và việc làm của người lao động Việt Nam nói riêng.

  pdf11p vigeneralmotors 13-07-2022 489 3   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Quản lý sử dụng đất: Phần 2 Sử dụng đất dốc bền vững cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hạn chế và tiềm năng của đất dốc; tính bền vững trong quản lý sử dụng đất dốc; tiêu chí và chỉ tiêu cơ bản đánh giá tính bền vững đối với hệ thống sử dụng đất đồi núi ở Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf47p namkimcham10 04-07-2022 9 1   Download

 • Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng Công nghiệp 4.0 - CMCN 4.0) đã tạo nên những bước tiến vĩ đại trong lịch sử loài người. Đồng thời, nó cũng tác động về mọi mặt của đời sống xã hội, làm thay đổi nhiều vấn đề trong nhận thức. Để nắm bắt được những cơ hội, đối đầu với những thách thức mà CMCN 4.0 đặt ra, đòi hỏi những người giảng dạy giáo dục lý luận ở các trường đại học phải nhận thức đầy đủ về vai trò của giáo dục lý luận trong điều kiện mới. Bài viết này trình bày vai trò của giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên các trường đại học trong cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf8p runordie2 06-06-2022 26 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích tiềm năng đất đai, hiện trạng sử dụng đất và quá trình biến động diện tích đất đai qua các năm 2000, năm 2005 và năm 2010. Trên cơ sở đó đề xuất một số nhóm giải pháp nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên đất của địa phương.

  pdf9p vimarissamayer 02-06-2022 7 1   Download

 • Bài viết tập trung làm rõ nội dung nghị quyết 10 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ năm khóa XII và một số thành tựu của Hải Phòng đạt được trong việc phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2017 – 2019. Từ đó, tác giả đưa ra một số giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân trong các giai đoạn tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu của bài tổng quan là khái quát những lợi ích mang lại khi sử dụng tảo lam trong nâng cao độ phì đất cũng như cải thiện năng suất và chất lượng nông sản. Tác giả đã tiếp cận và cập nhật các kết quả nghiên cứu mới về ứng dụng của tảo lam trên thế giới và các nghiên cứu về sự phân bố, thành phần loài và điều kiện nuôi trồng ở Việt Nam.

  pdf8p viginnirometty 04-05-2022 11 1   Download

 • Đối với nước ta, một nước nhiệt đới đi lên từ nông nghiệp, công nghệ sinh học có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là một yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh lương thực, chuyển đổi cơ cấu và phát triển bền vững kinh tế công nghiệp, nông thôn; cung cấp những sản phẩm cơ bản và thiết yếu cho mục đích chăm sóc sức khỏe cộng đồng; bảo vệ môi trường sống và phục vụ phát triển công nghiệp sinh học. Mời các bạn cùng tìm hiểu về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học ở Việt Nam qua phần 2 cuốn sách.

  pdf85p bakerboys01 13-04-2022 28 2   Download

 • Cuốn sách là nguồn tài liệu cung cấp cho bạn đọc ở cơ sở một số kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kỹ thuật sử dụng, một số hư hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa một số loại máy canh tác sử dụng thực tế ở đồng ruộng Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf81p bakerboys01 07-04-2022 15 3   Download

 • Giáo trình trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về an toàn phòng chống cháy nổ, điện giật trong khi thi công lắp đặt, vận hành, sửa chữa hệ thống điện và các trang thiết bị điện trong ngành điện công nghiệp. Giáo trình này được thiết kế theo môn học thuộc hệ thống mô đun/ môn học của chương trình đào tạo nghề Điện công nghiệp ở cấp trình độ trung cấp nghề và được dùng làm giáo trình cho học viên trong các khóa đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p cucngoainhan8 14-03-2022 36 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đất lâm nghiệp ở việt nam
p_strCode=datlamnghiepovietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2