Đề án cổ phần hóa

Xem 1-20 trên 4949 kết quả Đề án cổ phần hóa
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án “cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p minhtam 15-07-2009 885 392   Download

 • Nội dung đề án giới thiệu về doanh nghiệp cổ phần hóa, phương án Cổ phần hóa Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, phương hướng phát triển doanh nghiệp sau cổ phần hóa, tổ chức thực hiện Phương án cổ phần hóa, một số kiến nghị và đề xuất.

  pdf107p kloiroong10 21-08-2017 4 3   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 5 phần, tài liệu "Phương án cổ phần hóa Tập đoàn Dệt may Việt Nam" giới thiệu đến các bạn những nội dung về tình hình chung của doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, thông tin về công ty cổ phần và kế hoạch kinh doanh sau cổ phần hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf102p huynhthuy1990 25-09-2015 22 4   Download

 • Chúng ta đang chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đi đôi với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Muốn thực hiện được mục tiêu đã đề ra thì năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nói chung cũng như của từng doanh nghiệp, từng sản phẩm nói riêng phải không ngừng được nâng cao. Thực chất cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là phần lớn các doanh nghiệp nông nghiệp.

  pdf34p minhtam 15-07-2009 1822 871   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài " cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf59p kungfu_gautruc 21-07-2010 205 65   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p gackiem196 22-04-2011 138 29   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nứơc', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p dahlia89 23-02-2012 76 27   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là giải pháp cơ bản để đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf18p dahlia89 23-02-2012 82 25   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cổ phần hóa doanh nghiệp ở việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf61p haiqtkdtm09 22-06-2011 79 20   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn hà nội”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf55p lavie1 18-06-2011 77 17   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước ở việt nam lí luận và thực tiễn', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p dahlia89 23-02-2012 63 17   Download

 • Đề tài luận án thực hiện nghiên cứu và hệ thống hóa, tổng hợp lý luận để hình thành khung nghiên cứu về cổ phần hóa và giải quyết các vấn đề sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt nam; nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tiến trình cổ phần hóa và giải quyết các vấn đề sau cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thuộc bộ công thương, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa và giải quyết các vấn đề sau cổ ph...

  pdf165p sutihana 06-12-2016 23 7   Download

 • Tài liệu gồm các phần chính: Phần 1. Căn cứ pháp lý cổ phần hóa; Phần 2. Thực trạng của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - TNHH MTV tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Phần 3. Kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và các vấn đề cần tiếp tục xử lý; Phần 4. Hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương thức phát hành cổ phần lần đầu; Phần 5.

  pdf105p hpnguyen1 02-03-2018 3 0   Download

 • Thống kê của Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương cho thấy, sau cổ phần hóa, quy mô, hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp hầu hết đều tăng rõ rệt. Vốn điều lệ bình quân của các doanh nghiệp tăng 44%, doanh thu tăng 23,6%, lợi nhuận tăng 140%, hơn 90% số công ty CPH làm ăn có lãi, nộp ngân sách nhà nước tăng 24,9%, cô tức bình quân đạt hơn 17% năm.

  doc14p nhaquantritaiba 14-06-2011 69 23   Download

 • đề cương đề án kinh tế chính trị Đề tài: Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam lí luận và thực tiễn Người thực hiện : Nguyễn Văn Học Lớp Mở đầu I. Nghiên cứu lí luận về doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế ở Việt Nam 1. Doanh nghiệp Nhà nước a. Khái niệm b. Vị trí và vai trò 2. Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước a. Khái niệm b. Vị trí và vai trò II.Thực trạng doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam...

  pdf24p xuan2013 17-01-2013 49 15   Download

 • Quyết định 310/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cổ phần hoá Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Việt Nam

  doc3p diennghia 19-08-2009 112 7   Download

 • Nội dung tài liệu trình bày thực trạng về doanh nghiệp ở thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp, kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và những vấn đề cần tiếp tục xử lý, hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, giá khởi điểm và phương án phát hành cổ phiếu theo quy định, dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án sắp xếp lao động và phương án hoạt động sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa 53.

  pdf70p roongkloi10 11-08-2017 5 3   Download

 • Xét về mặt hình thức cổ phần hoá là việc nhà nước bán một phần hay toàn bộ giá trị cổ phần của mình trong xí ngiệp cho các đối tượng cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hoặc cho cán bộ quản lý hay công nhân của xí nghiệp bằng đấu giá công khai hay thông qua thị trường chứng khoán để hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần

  pdf24p emilynguyen 08-07-2009 2031 770   Download

 • Khi nền kinh tế thị trường phát triển đến một trình độ nhất định doanh nghiệp cũng trở thành hàng hoá khi nhu cầu mua và bán và đầu tư rộng rãi trên thị trường thì hoạt động định giá trở nên sôi động và ngày càng được chú trọng trong cac cuộc cải cách doanh ngiệp nhà nước ,cổ phần hoá là giải pháp mang tính đột phá giải quyết vấn đề cơ bản là sở hữu doanh ngiệp .và do đó tạo ra môi trường động lực to lớn giúp cho doanh ngiệp nhà nước sau khi...

  pdf30p minhtam 15-07-2009 566 275   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề án “các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p tiencuong 17-07-2009 751 252   Download

Đồng bộ tài khoản