intTypePromotion=4
ADSENSE

Đề cương chi tiết học

Xem 1-20 trên 1451 kết quả Đề cương chi tiết học
 • Đề cương chi tiết học phần Công nghệ kỹ thuật Ô tô: Hệ thống điều hòa và thiết bị tiện nghi trên Ô tô được biên soạn với mong muốn trang bị cho sinh viên kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị điện, điện tử trong hệ thống điều hoà và tiện nghi trên Ô tô. Để hiểu rõ hơn về nội dung chi tiết đề cương mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc8p danbovu 29-09-2016 146 25   Download

 •   Đề cương chi tiết học phần An toàn điện nhằm cung cấp các thông tin quan trong của môn học đến sinh viên như thời lượng học tập, mục tiêu môn học, tóm tắt nội dung môn học,  các phương thức kiểm tra và đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc8p vantu2895 22-05-2015 185 19   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Luật môi trường cung cấp cho sinh viên những thông tin cơ bản về môn học, mục tiêu môn học, các nội dung chi tiết của học phần và yêu cầu đối với sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p nghe123 06-05-2016 86 16   Download

 • Đề cương chi tiết học phần: Quản lí dịch hại và sử dụng thuốc BVTV với mục tiêu giúp sinh viên nắm được các khái niệm cơ bản về quản lí dịch hại tổng hợp, các khái niệm chung về quản lí dịch hại tổng hợp và sử dụng thuốc BVTV, trên cơ sở đó có biện pháp áp dụng IPM có hiệu quả, đồng thời sử dụng thuốc BVTV an toàn, không gây ô nhiễm môi trường, không có tồn dư thuốc BVTV trên nông sản, giữ cân bằng sinh thái trong tự nhiên.

  pdf24p daomun 28-04-2016 75 10   Download

 • Môn học Nền móng giúp sinh viên nắm vững nguyên lý và trình tự thiết kế các loại móng nông: Móng đơn, móng băng, móng bè, móng sâu, móng cọc và những kiến thức cơ bản về những phương pháp xử lý và gia cố nền đất để ứng dụng cho việc tính toán nền móng công trình trên đất yếu. Tham khảo đề cương chi tiết học phần "Nền móng/Foundation Engineering" dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p anh0510 17-03-2016 106 8   Download

 • Mời các bạn tham khảo Đề cương chi tiết học phần AVCB A1 sau đây để biết được những nội dung chính về chương trình dạy và học như thời gian, mục tiêu, tài liệu học tập, nhiệm vụ, cách thức chấm điểm,... của môn học này.

  doc4p hangbachcuong 14-04-2015 86 6   Download

 • Nhằm hỗ trợ các bạn hoàn thành hiệu quả môn học dưới đây là Đề cương chi tiết học phần: Vật liệu điện điện tử của  ĐH SPKT TP. HCM có nội dung trình bày các thông tin chi tiết về học phần như: Mô tả học phần, chuẩn đầu ra của học phần, tài liệu học tập, đánh giá sinh viên, nội dung chi tiết học phần. Tham khảo để hoàn thành học phần một cách hiệu quả nhất.

   

  pdf12p tieppham2 15-05-2015 71 6   Download

 • Bài báo trình bày khái niệm, cơ sở, mục tiêu, ý nghĩa, nguyên tắc, các bước xây dựng, thẩm định, quản lí và sử dụng đề cương chi tiết học phần nhằm giúp sinh viên chủ động trong học tập. Đồng thời cũng giới thiệu mẫu Đề cương chi tiết học phần đã được sử dụng chính thức tại Trường Đại học Hồng Đức từ năm 2008 đến nay.

  pdf7p nganga_01 04-09-2015 78 6   Download

 • Đề cương chi tiết học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tập trung trình bày các vấn đề cơ bản về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975);...

  pdf17p bienbuondiuem 24-05-2016 57 6   Download

 • Tham khảo tài liệu Đề cương chi tiết học phần: Điện tử dân dụng và công nghiệp để cùng nắm bắt chi tiết thông tin về học phần với nội dung đề cập các vấn đề cơ bản như: Thông tin chung học phần, tóm tắt nội dung học phần, chủ đề và chuẩn đầu ra học phần. Hi vọng tài liệu sẽ giúp các bạn hoàn thành học phần một cách hiệu quả nhất.

   

  pdf6p tieppham2 15-05-2015 54 5   Download

 •  Tài liệu Đề cương chi tiết học phần: Linh kiện bán dẫn của ĐH Hồng Đức có nội dung giới thiệu đến bạn học những thông tin chi tiết về học phần Linh kiện bán dẫn với các vấn đề được trình bày như sau: Thông tin về giảng viên, thông tin chung về học phần, mục tiêu của học phần, tóm tắt nội dung học phần, nội dung chi tiết học phần, cùng với một số tài liệu tham khảo. Chúc các bạn hoàn thành học phần hiệu quả.

   

  pdf28p tieppham2 15-05-2015 65 4   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu các vấn đề chính về nhiệt động học và nhiệt hóa học; cân bằng hóa học; dung dịch; các hiện tượng bề mặt;... được trình bày cụ thể trong "Đề cương chi tiết học phần Hóa lý". Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf7p anh0510 17-03-2016 59 4   Download

 •  Đề cương chi tiết học phần Y pháp hằm cung cấp các thông tin quan trong của môn học đến sinh viên như thời lượng học tập, mục tiêu môn học, tóm tắt nội dung môn học,  các phương thức kiểm tra và đánh giá,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf3p sontungantv 16-05-2016 67 5   Download

 • Đề cương chi tiết học phần: Chuyên đề Lý luận chính trị với mục tiêu giúp sinh viên hiểu biết các lý luận cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chi Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ;...

  pdf19p bienbuondiuem 24-05-2016 69 6   Download

 • Đề cương chi tiết học phần: Tài chính quốc tế với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những kiến thức về tài chính quốc tế như Cán cân thanh toán quốc tế, các vấn đề về tỷ giá, và những kiến thức trên thị trường ngoại hối, thị trường quốc tế và các định chế tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf20p cuonghuyen0628 05-11-2015 53 5   Download

 • Đề cương chi tiết học phần: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó chủ yếu tập trung vào đường lối của Đảng thời kỳ đổi mới trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội phục vụ cho cuộc sống và công tác. Xây dựng cho sinh viên niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

  pdf11p bienbuondiuem 24-05-2016 69 3   Download

 • Đề cương chi tiết học phần "Độc học môi trường" được biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên : Hiểu được mối liên quan giữa ô nhiễm môi trường với sức khỏe cộng đồng; hiểu được các nguyên lý về độc học môi trường, các dạng nhiễm độc; hiểu sơ bộ vê nguồn gốc, tính chất các loại độc chất, độc tố. Mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết.

  doc5p 0978783622 09-10-2016 56 3   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Giải tích 2 cung cấp cho người học phép tính vi phân, tích phân của hàm nhiều biến và phương trình, hệ phương trình vi phân với các nội dung sau: Phép tính vi phân của hàm nhiều biến: giới hạn, liên tục, đạo hàm riêng, vi phân toàn phần và các ứng dụng.

  doc4p binhtran03 16-08-2018 47 0   Download

 • Cùng tham khảo tài liệu "Đề cương chi tiết học phần Kế toán ngân hàng", tài liệu này giúp bạn nắm bắt các yêu cầu, cũng như nội dung chính và các kiến thức được học ở học phần Kế toán ngân hàng.

  doc11p thangcd6b 05-11-2011 522 145   Download

 • Học phần Chi tiết máy nhằm trang bị cho người học về những vấn đề cơ bản trong thiết kế chi tiết máy, về cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính toán thiết kế các chi tiết truyền động. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về học phần này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần "Chi tiết máy". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf12p nguyenphuchungbg 28-10-2015 192 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Đề cương chi tiết học
p_strCode=decuongchitiethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2