Đề thi môn chính trị

Xem 1-20 trên 989 kết quả Đề thi môn chính trị
 • Xin giới thiệu tới các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh "Đề thi môn Quản trị rủi ro: Đề số 1" của Trường Đại học Tài chính Marketing. Đề thi bao gồm 3 câu hỏi tự luận với thời gian làm bài 60 phút. Hy vọng tài liệu là nguồn tài liệu hữu ích cho quá trình ôn thi và làm bài thi của các bạn.

  pdf1p vtu123 26-01-2016 336 27   Download

 • Tư tưởng là sự khái quát hiện thực thông qua ý thức con người Một người xứng đáng là một nhà tư tưởng, theo Lênin khi người đó biết giải quyết trước người khác tất cả những vấn đề chính trị sách lược, các vấn đề về tổ chức, về những yếu tố vật chất của phong trào không phải một cách tự phát

  doc18p jilo2000 15-03-2011 456 130   Download

 • ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ CHO CÁC LỚP ĐCN , SCCK , KTVTH . KHOA TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP. NĂM HỌC 2004 - 2005. THỜI GIAN THI 90 PHÚT.

  doc2p tieuwy_vt141 02-12-2010 1450 49   Download

 • TỔNG CÔNG TY BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ----------------------------------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------------- NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC-LÊNIN PHẦN A DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT (5 NĂM) THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ HAI CÂU ( một câu loại 1và một câu loại 2) LOẠI 1: 1.

  pdf5p meoheo6 14-05-2011 244 38   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 3', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 71 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 15', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 121 14   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 7', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 113 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 4', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 52 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 9', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 48 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 13', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 50 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 5', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 55 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 6', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 42 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 8', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 49 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 10', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 51 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 11', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 52 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 12', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p xuanquangk8b 18-09-2011 54 6   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn phát triển pm hđt với uml - đề 16', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p xuanquangk8b 18-09-2011 49 5   Download

 • Với 5 câu hỏi tự luận các bạn sẽ được tìm hiểu về các bài toán phép tính và bài giải thuộc "Đề thi môn Toán - Đề số 30". Đề thi tập trung vào các vấn đề chính như: Tìm giá trị x; so sánh các biểu thức; tìm số tự nhiên;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc1p dat7801 04-05-2016 20 1   Download

 • Xin giới thiệu tới các bạn học sinh "Đề thi môn Toán - Đề số 01" để nắm bắt một số thông tin cơ bản về môn Toán học. Đề thi gồm có 6 câu hỏi tự luận với các nội dung chính như: Rút gọn biểu thức; chứng minh giá trị biểu thức;...

  doc1p dat7801 04-05-2016 16 1   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo "Đề thi môn Toán - Đề số 28" dành cho các bạn học sinh. Đề thi gồm có 5 câu hỏi tự luận với các nội dung chính về các phép tính tổng; tìm giá trị;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  doc1p dat7801 04-05-2016 20 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Đề thi môn chính trị
p_strCode=dethimonchinhtri

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản