intTypePromotion=1
ADSENSE

đề thi quản trị NHTM

Xem 1-20 trên 62 kết quả đề thi quản trị NHTM
 • PHẦN I: CÂU HỎI NHỚ VÀ HIỂU (4 điểm) Câu 1: Trình bày khái niệm về rủi ro hoạt động. Cho một ví dụ về rủi ro hoạt động. Câu 2: Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích. Nếu duy trì cân xứng kỳ hạn Tài Sản – Nợ

  pdf10p kc_happy91 17-10-2013 215 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quản trị ngân hàng thương mại ths. võ nhị yến trang', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf74p kc_happy91 16-10-2013 338 92   Download

 • Ngân hàng Thương Mại đã ra đời từ rất lâu và với đặc thù là tổ chức kinh doanh “tiền” cho nên hoạt động kinh doanh của các NHTM có độ rủi ro rất cao. Chính vì vậy, việc quản trị NH là điều không thể tránh khỏi và cần phải tiến hành. Dưới đây là bài giảng sơ lược về hoạt động Quản trị tại NHTM.

  pdf166p kc_happy91 16-10-2013 255 50   Download

 • Giới thiệu về mặt kỹ thuật quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực như : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng. Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng.

  ppt76p insert_12 17-08-2013 232 42   Download

 • Đề Thi Môn Quản Trị Ngân Hàng Các lớp DH khóa 24, thi ngày 21/6/2011 I - Lý Thuyết (6đ) Nêu các đặc điểm kinh doanh của NHTM. Các đặc điểm đó tác động như thế nào đến hành vi nhà Quản Trị? II - Giải Quyết Tình Huống

  pdf2p noduyen123 24-06-2013 89 11   Download

 • Câu 1: Bảng tổng kết tài sản của NHTM cổ phần A đầu ngày 1/8 có tình hình sau: Đơn vị tính: triệu đồng TÀI SẢN CÓ 1. Tiền mặt 2. Tiền gửi NHNN 3. TG NHTM khác 4. Tín dụng 5. Đầu tư 6. Tài sản cố định 7. Tài sản có khác

  pdf8p kc_happy91 17-10-2013 1288 196   Download

 • NHTM X mua lại một khoản tài sản tài chính của DN A với số tiền 100 tỷ đồng. Gía trị sổ sách của khoản tài sản này tại DN A tại thời điểm mua lại là 50 tỷ đồng. Gía trị TSCĐ được định giá lại tăng theo qui định của pháp luật : 50 tỷ.

  doc10p tonghoangduy1503 15-10-2011 412 148   Download

 • Chương này giới thiệu và mô tả một cách khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để việc đánh giá được thuận tiện, bảng Cân Đối Kế Toán (bảng tổng kết tài sản) và báo cáo thu nhập của ngân hàng sẽ được...

  pdf82p trada85 22-01-2013 236 86   Download

 • Nêu các đặc điểm kinh doanh của NHTM. Các đặc điểm đó tác động như thế nào đến hành vi nhà Quản Trị? II - Giải Quyết Tình Huống ( 4đ) Giả Định trong giai đoạn hiện tại, khi nền kinh tế lạm phát tăng cao, Ngân Hàng trung ương và các cơ quan chính phủ đang tích cực tìm các biện pháp để hạn chế lạm phát trong thời gian tới

  pdf2p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 58 4   Download

 • Chương này giới thiệu và mô tả một cách khái quát về những tài liệu cơ bản được sử dụng trong việc đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

  pdf103p lovequynh861 13-04-2011 530 243   Download

 • Bài 1: Ngân hàng thương mại A ngày 30/9/2005 có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: tỷ đồng) 1/ Vốn điều lệ và các quỹ: a- Vốn điều lệ trong bảng điều lệ hoạt động: 350.- NH phải trả lãi tiền gửi 10.000. - Chi phí phi lãi khi huy động vốn ước tính 5.000

  pdf35p kc_happy91 17-10-2013 414 99   Download

 • Bài 1: Ngân hàng thương mại A ngày 30/9/2005 có tài liệu như sau: (Đơn vị tính: tỷ đồng) 1/ Vốn điều lệ và các quỹ: a- Vốn điều lệ trong bảng điều lệ hoạt động: 350; trong đó, vốn đã được cổ đông đóng góp 200. b- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

  pdf44p kc_happy91 17-10-2013 509 91   Download

 • 1. Khe hở nhạy cảm lãi suất Giám đốc Nguồn vốn của Ngân hàng Bank of Saigon nhận được các số liệu báo cao sau đây về danh mục các tài sản và nợ nhạy cảm với lãi suất: ĐVT: triệu USD Khỏan mục 7 ngày

  pdf12p kc_happy91 17-10-2013 798 69   Download

 • PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4 điểm, 10 câu) Hãy chọn câu trả lời đúng nhất : Câu 1: Vốn huy động của ngân hàng thương mại bao gồm: a. Vốn tự có, vốn tiền gửi, vốn phát hành giấy tờ có giá b. Tiền gửi của các tổ chức và dân cư, vốn phát hành giấy tờ có giá

  pdf8p kc_happy91 17-10-2013 188 61   Download

 • Trích tình hình tài sản, nguồn vốn tại ngân hàng TMCP ACB cuối ngày 15/09/20XX. Trong ngày 16/09/20XX, tại ngân hàng TMCP ACB phát sinh tình hình như sau:1. Nhận tiền gửi của khách hàng 600

  pdf10p kc_happy91 17-10-2013 144 31   Download

 • Bài 1/ Báo cáo tài chính tại doanh nghiệp M có số liệu như sau: Đơn vị: VNĐ TÀI SẢN A. Tài sản ngắn hạn I.Vốn bằng tiền II. Đầu tư tài chính ngắn hạn III. Các khoản phải thu ngắn hạn IV. Hàng tồn kho V. Tài sản ngắn hạn Khác

  pdf8p kc_happy91 17-10-2013 108 29   Download

 • 1/ Đặc điểm nào sau đây đúng với cổ phiếu ưu đãi: . a. Cổ tức được thanh toán trước cổ phiếu thường b. Cổ tức phụ thuộc vào kết quả kinh doanh c. Có thời hạn hoàn trả tiền gốc d. a và b 2/ Lãi suất: a. Phản ánh chi phí của việc vay vốn

  pdf7p kc_happy91 17-10-2013 122 28   Download

 • Thời gian 90 phút (không tính thời gian đọc đề) Câu 1: Phân tích các nhân tố của cung tiền tệ M2.Cho biết các biện pháp để thắt chặt tiền tệ của NHTW để kiểm soát và kiềm chế lạm phát. Câu2:Cho biết vai trò của lãi suất trong nền kinh tế thị trường. Cho biết mối liên hệ giữa lãi suất chiết khấu của NHTM

  pdf3p nhungmuadauyeu123 19-06-2013 50 4   Download

 • Phân biệt tín dụng Ngân hàng thương mại và tín dụng Ngân hàng Trung Ương. Vì sao nói NH trung ương là người cho vay cuối cùng của NHTM? Câu 2/ Trình bày và vẽ đồ thị minh họa mối quan hệ giữa lãi suất với cung-cầu cho vay. Nêu những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến cung-cầu cho vay. Câu 3/ Trình bày các nguyên

  pdf3p noduyen123 24-06-2013 78 3   Download

 • Xu hướng tự do hoá trong lĩnh vực tài chính đã tạo ra cơ hội cho các NHTM mở rộng hoạt động về mặt địa lý, giúp cho các ngân hàng hạn chế được những tổn thương do những thay đổi điều kiện kinh tế trong nước. Tuy nhiên, cạnh tranh giữa các tổ chức tài chính trên phạm vi toàn cầu cũng tạo ra một thị trường tài chính rủi ro hơn..

  pdf96p nhanma1311 08-12-2012 387 184   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=đề thi quản trị NHTM
p_strCode=dethiquantrinhtm

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2