intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi viết chứng chỉ c

Xem 1-20 trên 91 kết quả Đề thi viết chứng chỉ c
 • Tiếng Anh (Chữ Nôm: 㗂英, tiếng Anh: English, Tiếng Việt: Anh Cát Lợi) là một thứ tiếng thuộc nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ German trong hệ Ấn-Âu), đã du nhập vào Anh qua các thứ tiếng của nhiều dân xâm chiếm vào thế kỷ thứ 6. Tiếng Anh truyền khắp nơi dưới chủ nghĩa thực dân trong thời kỳ thịnh vượng của Đế quốc Anh, từ đảo Anh qua nước Úc, Canada, Hồng Kông, New Zealand, Hoa Kỳ và một số nơi Tiếng Anh trở thành "ngôn ngữ phụ" quan trọng nhất và ngày càng được nhiều người...

  pdf428p hamlet1310 04-11-2011 1226 597   Download

 • Part 1: READING Choose the word or phrase which best completes each sentence. Circle A, B, C or D. 1) I can't help you, and he can't help you...... A. neither B. too C. also D.either 2) Hardly ...................... believes that A. somebody B. anybody C. everybody D. all 3) I have type ten letters ..................... A. yesterday B. anybody C. everybody D. all 4) I have ............. wheel in the back of the car A. other B. others C. the other D. another

  pdf7p kingsolo 02-10-2013 832 210   Download

 • Tham khảo tài liệu 'american english idioms', ngoại ngữ, chứng chỉ a, b, c phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p vanminhphuong 15-01-2011 314 119   Download

 • Với nội dung: Vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ Việt Nam, đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ, địa hình vùng núi Trường Sơn Bắc với vùng núi Trường Sơn Nam... đề thi thử Đại học môn Địa lí khối C năm 2013 sẽ giúp các bạn học sinh có cơ hội thử sức của mình với các đề thi trước khi vào đề thi chính thức. Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p thientuong78 17-04-2014 94 12   Download

 • 1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on d. under → b 2. "Do the children go to school every day?" "....................." a. Yes, they go.b. Yes, they do. c. They go. d. No, they don't go. → b 3. What ............ now? a. is the time b. does the time c. is time d. is it → a 4. They always go to school ............. bicycle. a. with

  doc2772p vovantien01 16-11-2012 781 925   Download

 • Gồm có 19 câu: 10 câu đầu: mỗi câu 3 điểm: trắc nghiệm a, b, c 1. tiền gửi ký quỹ là: A. nguồn vốn b. tài sản c. cả a và b 2. Sec du lịch: a. là sec đích danh b. sec vô danh (đại loại thế) c. cả a và b 3. giấy tờ có giá của ngân hàng bao gồm: a. tiền gửi tiết kiệm b. chứng chỉ tiền gửi c. cả a và b

  doc2p bank_accountancy 27-01-2013 222 56   Download

 • Tiểu luận: Tái cấu trúc thị trường chứng khoán bao gồm những nội dung về lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam; tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam. Mời các bạn tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc47p maytroiphieudu 05-07-2016 70 16   Download

 • 1. Rubber can be stretched and will then return to its original shape because it is… a. plastic b. elastic c. flexible d. light 2. Spaces… in the building include a lecture room, laborataries and a library. a. provide b. provided c. providing d. to provide 3. The… in the concrete block is 20N/ m2. a. illumination b. density c. stress d. mass 4. The … of a surface in the room is measured in square metres. a. area b. volume c. width d. length 5. The longitudinal section of a cone is … a. square b. rectangular c. cirular d. triangular...

  doc2p leaf_90 03-07-2013 114 15   Download

 • Choose the word or phrase that best completes the sentence. Circle A, B, C or D 1. People … to enter the house need protecting from the weather. a. wait b. waiting c. to wait d. waited 2. The post-and-lintel structure is… of straight members. a. composed b. included c. consisted d. used 3. Bitumen can be dented or scratched easily because it is… a. elastic b. plastic c. flexible d. soft 4. The… of the block material is 500kg/m3. a. density b. stress c. mass d. illumination 5. The cross-section of a cone is… in shape. a. circular b. triangular c. rectangular d.

  doc2p leaf_90 03-07-2013 107 13   Download

 • Câu 1 : ( 3.0 điểm) a. Phân tích nội dung,ý nghĩa của hệ số basel (Hệ số an to àn vốn /Capital Adequacy Ratio – CAR) . b. Mục 1.3 của Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN ngày 28.05.2007 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định “Khống chế dư nợ vốn cho vay ,chiết khấu giấy tờ có giá để đầu t ư ,kinh doanh chứng khoán ở mức dưới 3% tổng dư nợ tín dụng của tổ chức tín dụng”.Anh chị hãy lập luận để nêu rõ quan điểm của mình về quy định này. c. Liệu có thể...

  pdf1p misadu 02-07-2010 472 162   Download

 • Tài liệu Luận Anh văn (English composition) do GS. Nguyễn Xuân Khánh biên soạn gồm có các nội dung sau: Các câu hỏi vấn đáp có lời giải sẵn thường được hỏi trong các kì thi lấy chứng chỉ quốc gia A, B, C; các bài luận mẫu về các đề tài đã được ra trong các đề thi lấy chứng chỉ quốc gia B, C, chứng chỉ tú tài II ban C, Cambridge và Proficiency từ trước đến nay. Tài liệu gồm 2 phần. Mời các bạn cùng theo dõi phần 2 Tài liệu sau đây.

  pdf148p uocvongxua02 18-05-2015 198 94   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu này là đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức của các công ty ngành xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam. Số liệu sử dụng trong nghiên cứu này là số liệu dạng bảng được thu thập chủ yếu từ các báo cáo tài chính của 39 công ty lĩnh vực xây dựng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán trong giai đoạn 2013 đến 2017.

  pdf6p vinaruto2711 06-04-2019 31 1   Download

 • Transcript Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu xin thân chào quí bạn. Các bạn đang theo dõi Bài Học 2 trong loạt bài Tiếng Anh Căn Bản Cho Ngành Du Lịch và Phục Vụ. Trong Bài Học 1, chúng ta đã học cách tự giới thiệu qua điện thoại, và biết khi nào thì nên dùng ‘good morning, good evening’, cũng như một số từ khác để chào hỏi. Chúng ta cũng đã thực tập cách sử dụng ngày tháng và Mẫu tự Phát thanh Quốc tế. Chúng ta đã thực tập cách xưng hô sao...

  pdf8p sirdanhvt 17-12-2009 393 273   Download

 • Xã h i ngày càng phát tri n, m c s ng c a ng i dân ngày càng cao, nh p s ộ ể ứ ố ủ ườ ị ống của con người cũng tăng nhanh.Từ đó con người phát sinh thêm những nhu cầu mới . Một trong số đó có nhu cầu về thời gian rất được chú trọng. Do xã hội phát triển, để thí chứng thì đời sống của người dân cũng trở nên nhanh và gấp. Mà quỹ đạo thời gian chỉ có 24h/ngày, vì thế việc sử dụng thời gian sao cho hợp lí với công việc...

  doc24p thinhtc115 19-08-2012 2063 262   Download

 • Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, đồng thời là tác gia lớn. Trong sáng tác, Hồ Chí Minh có phong cách nghệ thuật hết sức đa dạng, độc đáo, thể hiện trên các thể loại với những nét đặc sắc riêng. Văn chính luận của Người rất ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, dẫn chứng thuyết phục, giàu tính chiến đấu, đa dạng về bút pháp, về giọng điệu nhưng cũng rất giàu cảm xúc, tình cảm....

  pdf13p hoami1707 08-02-2011 333 118   Download

 • Vấn đề con người, xây dựng và phát triển con người là vấn đề muôn thủa, một đề tài tưởng chừng đã cũ nhưng luôn luôn mới. Bởi lẽ thế giới xung quanh con người và bản thân con người luôn vận động, biến đổi. Xã hội ngày càng phát triển, nhận thức của con người ngày càng sâu rộng thì những vấn đề về con người đặt ra cũng ngày càng phức tạp, đa dạng hơn. Con người và phát triển con người đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học. Đúng như C.Mác...

  pdf93p dellvietnam 23-08-2012 191 54   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế thị trường nước ta hiện nay, để các doanh nghiệp có thể hoạt động có hiệu quả thì việc cổ phần hoá (CPH) doanh nghiệp là cần thiết. Năm 2006 là một năm đánh dấu bước phát triển của Thị trường chứng khoán ( TTCK) Việt Nam, TTCK đã đi vào hoạt đời sống người dân từng ngày từng giờ qua các phương tiện thông tin đại chúng như: báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, internet...Sự phát triển của TTCK kéo theo sự phát triển của quá trình CPH doanh nghiệp nhà...

  doc88p engolir 11-08-2011 116 45   Download

 • Chọn phương án trả lời đúng nhất (Không cần chép lại câu hỏi. Các câu Đúng/Sai không cần giải thích) 1.Làm việc với phóng viên để viết một bài báo hay về công ty của bạn là một ví dụ về hoạt động: a.Quan hệ công chúng b.Bán hàng cá nhân c.Quảng cáo d.Xúc tiến hỗn hợp 2.Hãng mỹ phẩm Revlon nhận ra rằng khi một người phụ nữ mua một thỏi son thì người đó không chỉ đơn thuần là mua màu của son mà còn mua niềm hy vọng. Hãng mỹ phẩm này đã nhận ra cấp...

  pdf5p mayin_123 14-06-2013 117 20   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu chính phủ tại kho bạc nhà nước hà nội – thực trạng và giải pháp', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc70p tomboy0201 30-12-2012 59 13   Download

 • Cái vỏ âm thanh của tiếng nói dường như là “cái vỏ vật chất” của nó. Chúng ta chỉ có thể diễn đạt ý nghĩ nhờ bọc chúng vào vỏ bọc âm thanh hay là cái vỏ đồ hoạ (chữ viết). Hơn nữa, trong mỗi từ đều có yếu tố khái quát, chính điều đó mở rộng khả năng giao tiếp và nhận thức.

  pdf5p chagio5k 22-08-2011 74 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đề thi viết chứng chỉ c
p_strCode=dethivietchungchic

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2