intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Di chuyển vốn quốc tế

Xem 1-20 trên 74 kết quả Di chuyển vốn quốc tế
 • Chương 6 đề cập đến vấn đề di chuyển quốc tế các nguồn lực. Chương này trình bày một số nội dung chủ yếu sau: Di chuyển vốn quốc tế, di chuyển lao động quốc tế (International Labor Force Migration). Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf24p tangtuy02 11-03-2016 159 19   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 3 Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn với nội dung chính như: Bản chất của sự chuyển dịch các nguồn lực kinh tế quốc tế, các hình thức di chuyển vốn quốc tế, tác động và hiệu quả của sự chuyển dịch vốn quốc tế

  pdf6p nghqcp 14-11-2017 80 6   Download

 • Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến di chuyển nguồn lực quốc tế. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Di chuyển lao động quốc tế, di chuyển vốn quốc tế, các công ty đa quốc gia trong hoạt động di chuyển nguồn lực quốc tế.

  pdf17p tieu_vu02 02-06-2018 36 3   Download

 • Trong điều kiện: -Chu chuyển vốn quốc tế là tự do -Các quốc gia điều có rủi ro như nhau -không có chi phí giao dịch và thuế “nếu việc đầu tư (hay đi vay) trên thị trường tiền tệ quốc tế có bảo hiểm rủi ro ngoại hối, thì mức lãi suất đầu tư (hay đi vay) là như nhau cho dù đồng tiền đầu tư (hay đi vay) là đồng tiền nào”

  ppt24p cr7cr9 28-04-2011 228 88   Download

 • Bài giảng "Thương mại quốc tế - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Toàn cầu hóa kinh tế thế giới, thương mại quốc tế và living standard của quốc gia, dòng di chuyển hàng hóa, dịch vụ, lao động và vốn quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt40p thangnamvoiva25 18-10-2016 59 9   Download

 • ĐẦU TƯ QUỐC TẾ I. CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 1. Khái niệm và vai trò và đầu tư quốc tế a. Khái niệm: Đầu tư quốc tế là một hình thức di chuyển quốc tế về vốn, trong đó vốn được di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện một hoặc một số dự án đầu tư nhằm đem lại lợi ích cho các bên tham gia. b. Vai trò: Đầu tư quốc tế ngày càng có vai trò to lớn đối với việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh...

  pdf23p hoa_maudo 27-08-2011 660 260   Download

 • Đầu tư quốc tế là hình thức quan hệ KTQT trong đó vốn được di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác nhằm đầu tư và đem lại lợi ích cho các bên. Bản chất kinh tế: là hoạt động xuất nhập khẩu vốn. Những đặc điểm cơ bản của đầu tư quốc tế: Phương tiện đầu tư: Tiền tệ Tài sản (hữu hình, vô hình).

  ppt13p thanhcharlytran 25-12-2010 1103 246   Download

 • Đầu tư quốc tế là một quá trình kinh doanh, trong đó vốn đầu tư được di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác với mục đích kiếm lời.

  doc23p rorotena 05-05-2011 394 162   Download

 • Đầu tư quốc tế là một quá trình trong đó có sự di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện các dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho các bên tham gia. Đầu tư quốc tế là một tất yếu khách quan do sự khác nhau về nhu cầu và khả năng tích lũy vốn của các quốc gia, do việc tím nơi kinh doanh có lợi của các doanh nghiệp, do viêc gặp gỡ lợi ích giữa các bên, do việc tránh các hàng rào thuế quan...

  pdf59p insert_12 17-08-2013 64 17   Download

 • Tài chính quốc tế: là hoạt động tài chính, sự di chuyển vốn diễn ra giữa các quốc gia, tài chính quốc tế nghiên cứu tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế, các tổ chức và các tập đoàn tài chính quốc tế.

  pdf55p one_12 24-01-2014 138 15   Download

 • Đầu tư quốc tế là một quá trình trong đó có sự di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện các dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho các bên tham gia. Đầu tư quốc tế là một tất yếu khách quan do sự khác nhau về nhu cầu và khả năng tích lũy vốn của các quốc gia, do việc tím nơi kinh doanh có lợi của các doanh nghiệp, do viêc gặp gỡ lợi ích giữa các bên, do việc tránh các hàng rào thuế quan...

  pdf59p dahoaquan2509 31-07-2013 55 14   Download

 • Đầu tư quốc tế là một quá trình trong đó có sự di chuyển vốn từ quốc gia này sang quốc gia khác để thực hiện các dự án đầu tư nhằm đưa lại lợi ích cho các bên tham gia. Đầu tư quốc tế là một tất yếu khách quan do sự khác nhau về nhu cầu và khả năng tích lũy vốn của các quốc gia, do việc tím nơi kinh doanh có lợi của các doanh nghiệp, do viêc gặp gỡ lợi ích giữa các bên, do việc tránh các hàng rào thuế quan...

  pdf7p insert_12 17-08-2013 57 8   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế (Nâng cao): Chương 5 - Sự di chuyển lao động và vốn tư bản chỉ ra tình hình di chuyển lao động và vốn tư bản cũng như phương pháp tính toán sự di chuyển lao động và vốn tư bản. Bài giảng hữu ích với các bạn chuyên ngành Kinh tế và những bạn quan tâm tới vấn đề này.

  pdf5p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 57 6   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - TS. Nguyễn Vĩnh Hùng nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức: Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, sự di chuyển các nguồn vốn về quản lý nợ nước ngoài, các định chế tài chính quốc tế.

  ppt22p baby_thuy15 20-12-2009 1637 908   Download

 • Bài giảng Lý thuyết môn tài chính quốc tế giúp bạn nắm bắt cơ sở hình thành và phát triển của tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài.

  pdf12p 2namsau 31-05-2012 486 161   Download

 • Đầu tư quốc tế là một hình thức của di chuyển quốc tế về vốn , trong đó vốn được di chuyển từ quốc gia này đến quốc gia khác để thực thiện một hoặc một số dự án đầu tư nhằm đem lại lợi ích cho các bên tham gia .

  doc33p dinhthao00 14-06-2011 98 32   Download

 • Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới, là điều kiện tiền đề cần thiết để phát triển kinh tế quốc gia đi vào quỹ đạo chung của thế giới thông qua việc tận dụng được dòng chảy vốn khổng lồ cùng với công nghệ tiên tiến.

  pdf89p tuyetmuadong2013 08-05-2013 98 20   Download

 • Công nghệ chuyển protein và sự tổng hợp một peptid Runx 3 có thể di chuyển trực tiếp vào tế bào Pham Thanh Van, Suk-Chul Bae Viện nghiên cứu Ung thư, trường Đại học Quốc Gia Chung Buk, Hàn Quốc. Sự vận chuyển những phân tử lớn như protein hay polipeptid vào tế bào động vật vốn gặp nhiều khó khăn do sự cản trở của màng tế bào.

  pdf20p phalinh6 09-07-2011 73 12   Download

 • Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 13 - Tài chính Quốc tế được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế; tỷ giá hối đoái; cán cân thanh toán quốc tế; sự khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế; sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài; các định chế tài chính quốc tế.

  pdf43p cocacola_04 20-10-2015 56 11   Download

 •  Bài giảng Tài chính quốc tế do ThS. Nguyễn Anh Tuấn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ sở hình thành và phát triển tài chính quốc tế, tỷ giá hối đoái, cán cân thanh toán quốc tế, sự khủng hoảng cán cân thanh toán quốc tế, sự di chuyển các nguồn vốn và quản lý nợ nước ngoài, các định chế tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết,

  pdf43p doinhugiobay_08 23-12-2015 61 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Di chuyển vốn quốc tế
p_strCode=dichuyenvonquocte

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản