intTypePromotion=1
ADSENSE

Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước

Xem 1-20 trên 30 kết quả Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước
 • Bài giảng "Luật ngân hàng - Chương 2: Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNNVN; cơ cấu tổ chức, lãnh đạo, điều hành NHNNVN, chế độ pháp lý về hoạt động của NHNNVN. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tramnamcodon_01 28-03-2016 127 24   Download

 • Chương 2 Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam trong bộ bài giảng Pháp luật ngân hàng trình bày khái niệm; chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn củangân hàng nhà nước Việt Nam, cơ cấu tổ chức; lãnh đạo và điều hành ngân hàng nhà nước Việt Nam, chế độ pháp lý về hoạt động của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  pdf63p canon_12 28-03-2014 208 52   Download

 • Vị trí pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam : a. Mô hình tổ chức NHTW : Ngân hàng trung ương độc lập với chính phủ : Không nằm trong cơ cấu bộ máy của chính phủ. Không chịu sự lãnh đạo, điều hành của chính phủ. Được giám sát trực tiếp bởi Quốc hội. Quan hệ giữa hai bên là quan hệ hợp tác, thúc đẩy sự ổn định và phát triển kinh tế.

  ppt58p mientrung102 28-01-2013 213 38   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 2 - Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam trình bày các nội dung sau: Khái niệm – chức năng – nhiệm vụ - quyền hạn của ngân hàng nhà nước Việt Nam, cơ cấu tổ chức – lãnh đạo điều hành của ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  ppt64p kyniemchieumua_09 20-12-2017 90 11   Download

 • Ngân hàng nhà nước Việt Nam là cơ quan của Chính phủ và là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ...

  doc6p gaugauvn 03-06-2013 659 57   Download

 • Trình bày địa vị pháp lý của NHNNVN, chức năng tương ứng với từng địa vị pháp lý đó. 2) Anh (chị) hãy lý giải tại sao Việt Nam lại chọn mô hình NHTƯ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ.(không thuộc Quốc hội hay Bộ Tài chính).3) Anh (chị) có nhận xét gì về mục tiêu hoạt động của NHNNVN hiện nay được quy định tại điều 1 luật NHNNVN.

  pdf8p vetnangcuoitroi123 01-11-2013 331 21   Download

 • Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam: Phần 1 sẽ mang đến cho bạn đọc các nội dung cơ bản về pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng Việt Nam thông qua các chương của giáo trình như: Luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp luật của ngân hàng nhà nước Việt Nam, địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng, tổ chức và điều hành ngân hàng nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf199p comamngo1902 01-04-2019 54 11   Download

 • phủ và là Ngân hàng Trung ương của nước CHXHCN Việt Nam. Ngân hàng nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; đồng thời, đây còn là ngân hàng phát hành tiền, ngân hàng cuả các tổ chức tín dụng và ngân hàng làm dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ. Hoạt động ngân hàng nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng và hệ thống các tổ chức tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội theo định hướng XHCN. Ngân hàng nhà...

  doc2p hoangpk001 25-08-2011 239 58   Download

 • Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia Xuất phát từ chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng vì vậy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tham gia vào việc hoạch định, xây dựng chính sách tiền tệ thông qua việc: Chủ trì xây dựng chính sách tiền tệ quốc gia, kế hoạch cung ứng tiền bổ sung cho lưu thông hàng năm trình Chính phủ.

  pdf13p thiuyen3 17-08-2011 106 28   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng & Chứng khoán: Chương 2 - Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam có nội dung trình bày về vị trí pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng của ngân hàng nhà nước Việt Nam; hệ thống tổ chức, lãnh đạo điều hành và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy ngân hàng nhà nước Việt Nam; hoạt động của ngân hàng nhà nước.

  ppt58p hoa_cuc91 27-06-2014 99 19   Download

 • Giáo trình "Luật ngân hàng 2009" có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nội dung giáo trình giới thiệu đến các bạn những những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, pháp luật về địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, tín dụng ngân hàng,...

  doc63p vanphongtoaanphuyen 18-03-2016 96 17   Download

 • Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 2: Địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam" trình bày các nội dung: Vị trí pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam; hệ thống tổ chức, lãnh đạo điều hành và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy NHNN Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p bautroibinhyen13 10-01-2017 52 10   Download

 • Bài giảng "Luật ngân hàng và chứng khoán - Chương 2: Địa vị pháp lý của ngân hàng Nhà nước Việt Nam" giới thiệu tới người học các kiến thức: Vị trí pháp lý, tư cách pháp nhân và chức năng của ngân hàng Nhà nước Việt Nam; hệ thống tổ chức, lãnh đạo điều hành và nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy NHNN Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p doinhugiobay_07 16-12-2015 56 6   Download

 • Giáo trình Luật ngân hàng có kết cấu nội dung gồm 4 chương, trong đó chương 1 giới thiệu những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, chương 2 trình bày về địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, chương 3 cung cấp kiến thức về địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng, chương 4 đề cập về pháp luật về tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf61p insert_12 17-08-2013 347 141   Download

 • Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam Ở mỗi quốc gia, ngân hàng nhà nước có thể có những tên gọi khác nhau xuất phát từ các yếu tố lịch sử, sở hữu, thể chế chính trị. Chẳng hạn như, theo hình thức sở hữu, ngân hàng nhà nước có tên gọi là ngân hàng nhà nước (Việt nam), Ngân hàng quốc gia (Mônđôva, Iran, Hunggari). Theo tính chất, chức năng, ngân hàng có thể được gọi tên là ngân hàng trung ương (Liên bang Nga), ngân hàng dự trữ (Nam phi), Hệ thống dự trữ liên bang...

  pdf17p thiuyen3 17-08-2011 183 39   Download

 • Đề cương trình bày các mô tả về nội dung môn học về luật ngân hàng, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, địa vị pháp lý của các tổ chức tính dụng, hoạt dộng của các tổ chứ tính dụng, pháp luật về dịch vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p phamthithuhuyen9b 21-03-2018 103 6   Download

 • Tập bài giảng Luật ngân hàng gồm 4 chương trình bày lý thuyết cơ bản và quan trọng của luật ngân hàng: những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước Việt Nam, địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng, pháp luật về tín dụng ngân hàng.

  pdf58p little_12 16-06-2014 229 70   Download

 • Bài giảng Luật Ngân hàng: Chương 2 - Địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam gồm 3 chương. Chương 1 trình bày khái niệm, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Chương 2 trình bày về cơ cấu tổ chức, lãnh đạo điều hành Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Chương 3 trình bày về hoạt động của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

  ppt30p connhangheo91 30-06-2014 88 16   Download

 • Cả hai đối tượng được đề cập trên đều được xem như cùng một hình thức là “Ngân hàng Trung Ương” , có đặc điểm như sau: - Nhiệm vụ của NHTW là vừa thực hiện chức năng độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng vào lưu thông, vừa thực hiện quản lí nhà nước trên lĩnh vực tiền tệ - tín dụng – ngân hàng. - Không giao dịch với công chúng mà chỉ giao dịch với kho bạc và các ngân hàng trung gian....

  pdf31p greengrass304 18-09-2012 280 93   Download

 • Tài liệu gồm 80 câu hỏi tự luận về cơ chế vay vốn, địa vị pháp lý của Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, dự trữ bắt buộc, tổ chức tín dụng,... Đây là tài liệu hữu ích cho các bạn đang theo học ngành Ngân hàng và các bạn đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc154p phamthithuhuyen9b 13-03-2017 38 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Địa vị pháp lý của ngân hàng nhà nước
p_strCode=diaviphaplycuanganhangnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2