intTypePromotion=1
ADSENSE

Điểm yếu của bidv

Xem 1-7 trên 7 kết quả Điểm yếu của bidv
 • Bƣớc vào năm 2010, với sau hơn 3 năm kể từ khi Việt nam gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) , vị thế của Việt Nam (VN) trên trƣờng quốc tế ngày càng cao , quá trình đổi mới ngày càng toàn diện hơn, rõ nét hơn. Cùng với sự phát triển của cả nƣớc, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có bƣớc chuyển biến rõ rệt theo hƣớng tạo ra một thị trƣờng mở cửa và có tính cạnh tranh cao hơn, thúc đẩy khu vực dịch vụ ngân hàng tăng trƣởng cả về quy mô và loại hình hoạt...

  pdf114p bidao13 19-07-2012 295 100   Download

 • Nợ xấu của ngân hàng (NH) là vấn đề được bàn luận khá nhiều nhưng đến nay giải pháp nào để xử lý vẫn còn đang tranh cãi. Xét theo cách phân định nợ xấu như hiện nay của NHNN, dường như đang có sự che giấu về nguyên nhân gây nên nợ xấu, đồng thời làm mờ nguy cơ mà nó có thể gây ra. Về lý thuyết, quan hệ tín dụng luôn có hai chủ thể là người vay (doanh nghiệp - DN) và người cho vay (NH). Vậy, khi nợ xấu xảy ra, trách nhiệm trước hết được quy...

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 99 27   Download

 • Dựa trên kết quả nghiên cứu về hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bài viết đánh giá thực hoạt động thu phí dịch vụ của BIDV, đồng thời đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thu phí dịch vụ, tận dụng tốt những cơ hội và lợi thế trên cơ sở phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức; đứng vững trước những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường.

  pdf9p vision1234 30-06-2018 45 10   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng mô hình CALMS để đánh giá năng lực cạnh tranh của BIDV với các yếu tố: Hệ thống kinh doanh lõi và công nghệ, quy mô và mô hình tổ chức kinh doanh, tiềm lực tài chính, khả năng sinh lời, chất lượng nguồn nhân lực, thương hiệu, thị phần, dịch vụ ngân hàng và đã khái quát được 6 điểm mạnh, lợi thế và 6 điểm yếu, hạn chế của BIDV.

  pdf8p vihitachi2711 03-05-2019 24 5   Download

 • Trong thẩm định dự án đầu tư, chất lượng thẩm định còn chưa cao , khả năng phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp của cán bộ tín dụng còn hạn chế so với yêu cầu của công tác này. Đây là điểm bất cập cần phải được khắc phục sớm nếu không sẽ gây thiệt hại lớn cho ngân hàng. c. Rủi ro của các khoản tín dụng: Khi chuyển sang cơ chế thị trường, sở I NHĐT&PTVN thực sự chuyển hướng và kinh doanh có hiệu quả vững chắc và tăng trưởng mạnh qua các năm....

  pdf10p ttcao6 09-08-2011 98 33   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận cơ bản về công tác BĐTV bằng tài sản tại NHTM. Phân tích và đánh giá thực trạng công tác BĐTV bằng tài sản tại BIDV Hải Vân, rút ra những ưu điểm, tồn tại và hạn chế, tìm ra nguyên nhân chủ yếu.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 9 1   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về KSNB đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các NHTM; thông qua nghiên cứu thực tiễn hệ thống kiểm soát nội bộ tại BIDV Hà Tĩnh nhằm rút ra những mặt ưu điểm, thành tựu đạt được đồng thời là những tồn tại, hạn chế cần được giải quyết theo yêu cầu của thực tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p thangnamvoiva26 21-10-2016 145 30   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điểm yếu của bidv
p_strCode=diemyeucuabidv

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2