Điểm yếu của bidv

Xem 1-5 trên 5 kết quả Điểm yếu của bidv
 • Bƣớc vào năm 2010, với sau hơn 3 năm kể từ khi Việt nam gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO) , vị thế của Việt Nam (VN) trên trƣờng quốc tế ngày càng cao , quá trình đổi mới ngày càng toàn diện hơn, rõ nét hơn.

  pdf114p bidao13 19-07-2012 243 98   Download

 • Nợ xấu của ngân hàng (NH) là vấn đề được bàn luận khá nhiều nhưng đến nay giải pháp nào để xử lý vẫn còn đang tranh cãi. Xét theo cách phân định nợ xấu như hiện nay của NHNN, dường như đang có sự che giấu về nguyên nhân gây nên nợ xấu, đồng thời làm mờ nguy cơ mà nó có thể gây ra. Về lý thuyết, quan hệ tín dụng luôn có hai chủ thể là người vay (doanh nghiệp - DN) và người cho vay (NH). Vậy, khi nợ xấu xảy ra, trách nhiệm trước hết được quy...

  pdf4p bibocumi7 03-10-2012 83 27   Download

 • Dựa trên kết quả nghiên cứu về hoạt động của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, bài viết đánh giá thực hoạt động thu phí dịch vụ của BIDV, đồng thời đề xuất các giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả thu phí dịch vụ, tận dụng tốt những cơ hội và lợi thế trên cơ sở phát huy những điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức; đứng vững trước những nguy cơ tiềm ẩn của thị trường.

  pdf9p vision1234 30-06-2018 10 4   Download

 • Trong thẩm định dự án đầu tư, chất lượng thẩm định còn chưa cao , khả năng phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp của cán bộ tín dụng còn hạn chế so với yêu cầu của công tác này. Đây là điểm bất cập cần phải được khắc phục sớm nếu không sẽ gây thiệt hại lớn cho ngân hàng. c.

  pdf10p ttcao6 09-08-2011 83 33   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận về KSNB đối với hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại các NHTM; thông qua nghiên cứu thực tiễn hệ thống kiểm soát nội bộ tại BIDV Hà Tĩnh nhằm rút ra những mặt ưu điểm, thành tựu đạt được đồng thời là những tồn tại, hạn chế cần được giải quyết theo yêu cầu của thực tiễn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf105p thangnamvoiva26 21-10-2016 43 12   Download

Đồng bộ tài khoản