Điều chế anken

Xem 1-14 trên 14 kết quả Điều chế anken
 • Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhệ hơn trước. Ở điều kiện thường, anken C2 đến C4 là chất khí. NHiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chatr và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn xicloankan có cùng số nguyên tử C.

  ppt16p ngthtien 30-10-2012 285 80   Download

 • Học sinh biết sự tương tự và khác biệt về tính chất giữa anken và ankađien. Nguyên tắc chung để điều chế anken và ankađien trong công nghiệp. Học sinh hiểu đặc điểm cấu tạo, đồng phân, danh pháp, tính chất hóa học của anken và ankađien.

  doc14p minhhoang_80 13-11-2013 278 56   Download

 • Gồm 13 bài giảng Ankin được biên soạn bằng powerpoint đẹp mắt, chi tiết với nội dung của bài học tìm hiểu về định nghĩa, tính chất và công thức của Ankin. Qua bài học, học sinh nắm được khái niệm đồng đẳng, đồng phân, danh pháp và cấu trúc phân tử của ankin. Phương pháp điều chế và ứng dụng của axetilen. Sự giống và khác nhau về tính chất hoá học giữa ankin và anken. Đồng thời có kỹ năng viết phương trình phản ứng minh hoạ tính chất của ankin.

  ppt46p ducle_76 14-11-2013 186 65   Download

 • HS biết khái niệm, công thức chung của dãy đồng đẳng anken, biết phân loại và gọi tên một số anken đơn giản. Cấu tạo, tính chất hóa học đặc trưng của anken, điều chế và một số ứng dụng của anken.

  doc10p vietthanh_22 13-11-2013 281 60   Download

 • Mục tiêu bài học HS biết : Cấu trúc electron và cấu trúc không gian của anken. Phương pháp điều chế và ứng dụng của anken. HS hiểu: Viết đồng phân cấu tạo, đồng phân hình học và gọi tên anken Tính chất hoá học của anken.

  pdf7p phalinh11 26-07-2011 435 112   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: a. Bíêt: - Quy luật bíên đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của anken - Phản ứng háo học đặc trưng của anken là phản ứng cộng - Phương pháp điều chế và một số ứng dụng của anken b. Hiểu: - Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng của anken là do cấu tạo phân tử anken có liên kết π kém bền. - Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken

  pdf8p orionlachocopie 24-03-2011 259 72   Download

 • Bộ bài giảng hóa học hữu cơ do tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam biên soạn gồm 13 chương, trong chương 9 của bộ bài giảng đề cập những kiến thức liên quan đến Aldehyde -Ketone . Chương này sẽ mang đến cho người đọc những kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về hợp chất Adehyde - Ketone. Nội dung chính của bài giảng gồm các phần sau: Giới thiệu chung, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý.

  pdf46p nhatrangyeuthuong 21-04-2014 190 63   Download

 • Bài giảng hóa học hữu cơ chương 4 do tiến sĩ Phan Thanh Sơn Nam biên soạn có nội dung giới thiệu về Alkane. Đây là một Hydrocarbon mạch hở và được chia thành 2 loại là Alkane phân nhánh và không phân nhánh. Để điều chế Alkane có thể dùng các phương pháp sau: Khử các dẫn xuất của halogene, alcohol, carbonyl, hydro hóa Alkane, thủy phân hợp chất cơ kim.

  pdf24p nhatrangyeuthuong 21-04-2014 102 52   Download

 • Chương 3 Anken 3.1. Khái niệm 3.2 Cấu trúc phân tử 3.3 Danh pháp, Đồng phân 3.4 Tính chất vật lý 3.5 Điều chế 3.6 Tính chất hoá học 3.1 Khái niệm • Là các hidrôcacbon không no, trong phân tử có chứa liên kết đôi C=C • Nếu trong phân tử có chứ một liên kết dôi thì chúng có công thức chung là CnH2n (n2) • Anken còn gọi là olefin

  pdf5p artemis04 06-09-2011 51 11   Download

 • Quý bạn đọc sử dụng các bài giảng Hệ thống hóa về Hiđrocacbon được biên soạn đẹp mắt và chi tiết nội dung bài học để tham khảo nâng cao kĩ năng và kiến thức. Qua bài giảng, học sinh biết hệ thống hóa lại các loại Hiđrocacbon quan trọng như Ankan, Anken, Ankađien, Ankin và Ankynbenzen về đặc điểm cấu tạo, lí tính, hóa tính đặc trưng và ứng dụng. Thông qua việc hệ thống hóa các loại Hiđrocacbon học sinh nắm được mối quan hệ giữa các Hiđrocacbon với nhau.

  ppt30p lamthuy_15 18-11-2013 261 111   Download

 • Củng cố kiến thức về tính chất hoá học của ankin. So sánh cấu tạo, tính chất, cách điều chế và ứng dụng của anken và ankin. Phân biệt các chất ankan, anken, ankin bằng phương pháp hóa học. Viết được PTHH chuyển hóa lẫn nhau giữa ankan, anken và ankin.

  doc5p aiphuong_88 14-11-2013 276 35   Download

 • MỤC TIÊU : 1. Kiến thức : Hs biết : -Khái niệm đồng đẳng , đồng phân , biết tính chất vật lý, danh pháp và cấu trúc phân tử của ankin -Phương pháp điều chế và ứng dụng của axetilen Hs hiểu : Sự giống nhau và khác nhau về tính chất hoá học giữa ankin và anken .

  pdf10p orionlachocopie 24-03-2011 247 30   Download

 • Tính chất hoá học của ankin những kiến thức học sinh đã biết có liên quan. Cấu trúc phân tử của ankin. Tính chất hoá học của anken (có liên kết π trong phân tử). Kiến thức cần hình thành. Tính chất hoá học của ankin. Điều chế và ứng dụng.

  doc11p thiennga_08 14-11-2013 96 25   Download

 • Bài giảng Hóa học đại cương: Chương II trình bày về Hidrocarbon (Ankan, Anken, Ankin, Hidrocarbon thơm) như tên gọi, tên quốc tế, tính chất vật lí, điều chế, tính chất hóa học.

  pdf23p hoa_cuc91 26-06-2014 87 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản