intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chế hiđro trong công nghiệp

Xem 1-20 trên 20 kết quả Điều chế hiđro trong công nghiệp
 • Bài Điều chế khí hidro - Phản ứng thế là tài liệu tham khảo giúp học sinh biết phương pháp cụ thể và nghuyên liệu dùng điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm , biết phương pháp xản suất khí hiđro trong công nghiệp. Biết và hiểu được phản thế là phản ứng trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

  doc6p phanan_80 27-03-2014 499 42   Download

 • Thông qua bài giảng Điều chế khí hidro - Phản ứng thế giáo viên giúp học sinh biết phương pháp cụ thể và nghuyên liệu dùng điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm , biết phương pháp xản suất khí hiđro trong công nghiệp. Biết và hiểu được phản thế là phản ứng trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất.

  ppt27p phanan_80 27-03-2014 245 25   Download

 • 1.Kiến thức: Học sinh biết cách điều chế hidro trong phòng thí nghiệm( Nguyên liệu, phương pháp, cách thu) - Hiểu được phương pháp điều chế hidro trong công nghiệp. - Hiểu được khái niệm phản ứng thế. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH. - rèn luyện kỹ năng làm các bài toán tính toán theo PTHH. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ. - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm có nhánh, ống dẫn có đầu vuốt nhọn, đèn cồn, chậu thủy tinh, ốnh nghiệm hoặc lọ...

  pdf6p sonyt707 29-09-2010 368 46   Download

 • HS hiểu nguyên liệu, phương pháp cụ thể điều chế H2 trong PTN, biết nguyên tắc điều chế hiđro trong công nghiệp - Hiểu được phản ứng thế là PƯHH giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử của đơn chất thay thế nguyên tử của một nguyên tố trong hợp chất. 2/ Kĩ năng: HS có khả năng lắp được dụng cụ điều chế hiđro từ axit và kẽm, biết nhận ra hidro (bằng que đóm đang cháy) và thu H2 vào ống nghiệm (bằng cách đẩy không khí hay đẩy nước) ...

  pdf4p siemens1209 20-11-2010 157 19   Download

 • I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Học sinh biết cách điều chế hidro trong phòng thí nghiệm( Nguyên liệu, phương pháp, cách thu) - Hiểu được phương pháp điều chế hidro trong công nghiệp. - Hiểu được khái niệm phản ứng thế. 2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng viết PTHH. - rèn luyện kỹ năng làm các bài toán tính toán theo PTHH. II. Chuẩn bị của thầy và trò: - Bảng phụ , bảng nhóm, bút dạ. - Dụng cụ: Giá ống nghiệm, ống nghiệm có nhánh, ống dẫn có đầu vuốt nhọn, đèn cồn, chậu thủy...

  pdf6p abcdef_25 11-09-2011 145 15   Download

 • 1.Kiến thức: Học sinh biết cách điều chế hidro trong phòng thí nghiệm( Nguyên liệu, phương pháp, cách thu) - Hiểu được phương pháp điều chế hidro trong công nghiệp. - Hiểu được khái niệm phản ứng thế.

  pdf4p paradise2 08-12-2011 133 9   Download

 • Quý thầy cô giáo và các bạn học sinh có thể sử dụng các bài giảng Hiđro clorua - Axit clohiđric và Muối clorua chương trình Hóa 10 để làm tư liệu tham khảo. Bài học giúp học sinh biết khí hiđro clorua và dung dịch của nó trong nước (axit clohiđric) có cấu tạo phân tử và tính chất vật lí như thế nào. Nguyên tắc điều chế khí hiđro clorua trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Ứng dụng của một số muối clorua, nhận biết ion clorua. Học sinh hiểu tính chất hoá học của dung dịch HCl. Phân biệt được dung dịch HCl, muối clorua với dung dịch axit và muối khác.

  ppt25p quanpham_86 21-11-2013 364 46   Download

 • Học sinh biết được tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp. Hiểu được tính chất hoá học cơ bản của clo là phi kim mạnh, có tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử .

  doc6p quanpham_86 21-11-2013 377 41   Download

 • Mục đích của bài học này nhằm giúp học sinh nắm được kiến thức về tính chất vật lý của hiđro clorua, phương pháp điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. Tính chất vật lí, ứng dụng của một số muối clorua, phản ứng đặc trưng của ion clorua.

  doc5p alamcaysidau 07-04-2014 138 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2613:1993 về Amoniac lỏng tổng hợp - Yêu cầu kỹ thuật quy định yêu cầu kỹ thuật của amoniac lỏng tổng hợp, được điều chế từ khí hidro (H2) và khí nitơ ( N2) , dùng để sản xuất các loại phân đạm ure, amoni nitrat, amoni sunfat, các loại hoá chất cơ bản có nitơ và trong công nghiệp đông lạnh.

  doc2p bautroibinhyen9 18-12-2016 27 1   Download

 • MỤC TIÊU BÀI HỌC: -Học sinh biết: axit clohiđric. + Tính chất của muối clorua . - Học sinh hiểu : + Trong phân tử HCl clo có số oxi hoá -1 là số oxi hoá thấp nhất , vì vậy HCl thể hiện tính khử. + Nguyên tắc điều chế hiđro clorua trong PTN và trong công nghiệp.

  pdf7p phalinh11 26-07-2011 354 40   Download

 • Hs biết: - Hiđro clorua là chất khí tan nhiều trong nước và có một số tính chất riêng, không giống với axit clohiđric (không làm đổi màu quỳ tím, không tác dụng với đá vôi). - Phương pháp điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

  pdf0p abcdef_48 13-11-2011 67 1   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 106 SGK Hóa 10 Hiđro clorua axit clohiđric và muối clorua sẽ giúp các em nhận biết được cấu tạo phân tử, tính chất vậy lý, tính chất hóa học của hidroclorua và axit clohidric, nguyên tắc điều chế HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp,... Mời các em cùng tham khảo!

  pdf5p tuyensinhlop10_247 10-12-2016 115 0   Download

 • MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết được: Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm, trong công nghiệp. - Hiểu được: Tính chất hoá học cơ bản của clo là phi kim mạnh, có tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). C

  pdf11p pencil_3 27-09-2011 234 41   Download

 • TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2613-1993 Soát xét lần 1 AMONIAC LỎNG TỔNG HỢP YÊU CẦU KỸ THUẬT Liquid synthetic ammonia Technical requirement. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật của amoniac lỏng tổng hợp, được điều chế từ khí hidro (H2) và khí nitơ ( N2) , dùng để sản xuất các loại phân đạm ure, amoni nitrat, amoni sunfat, các loại hoá chất cơ bản có nitơ và trong công nghiệp đông lạnh. 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT. Amoniac lỏng tổng hợp phải phù hợp với ccs yêu cầu qui định trong bảng sau: Tên chỉ tiêu Mức 1. Hàm lượng amoniac lỏng, tính bằng % không...

  pdf4p chauchaudaxebo 21-03-2011 91 17   Download

 • I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. Kiến thức: - Biết được: tính chất vật lí, trạng thái vật lí, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. - hiểu đượcL tính chất hoá học cơ bản của clo là tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử. 2. Kĩ năng: - Quan sát, dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học cơ bản của clo - Viết ptpư minh hoạ tính...

  pdf8p naibambi115 03-12-2011 166 14   Download

 • • Khi có mặt của chất xúc tác Cr2O3 và nhiệt độ cao, các alkan loại hidro để tạo thành ankadien  Trong công nghiệp điều chế 1,3-butadien sử dụng phương pháp dehidro hóa butan với xúc tác Al2O3 và Cr2O3. CH3CH2CH2CH3 Butan 6000C Xuùc taùc H2C CH CH CH2 + H2

  pdf5p artemis04 06-09-2011 114 7   Download

 • A)Mục tiêu: HS hiểu: - Một số tính chất vật lý, ứng dụng phương pháp điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiêp, Cl2 là chất khí độc hại; - Tính chất hoá học cơ bản của clo là tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử.

  pdf6p toshiba5 08-09-2011 91 7   Download

 • A. Mục tiêu: HS hiểu: Hiđro clorua là chất khí tan nhiều trong nước và có một số tính chất riêng, không giống với axit clohiđric (không làm đổi màu quỳ tím, không tác dụng với đá vôi). Phương pháp điều chế axit clohiđric trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.

  pdf6p toshiba5 08-09-2011 55 4   Download

 • Biết được: tính chất vật lí, trạng thái vật lí, ứng dụng của clo, phương pháp điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp. - hiểu đượcL tính chất hoá học cơ bản của clo là tính oxi hoá mạnh (tác dụng với kim loại, hiđro). Clo còn thể hiện tính khử. 2. Kĩ năng: - Quan sát, dự đoán, kiểm tra và kết luận được về tính chất hoá học cơ bản của clo

  pdf0p abcdef_48 13-11-2011 105 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Điều chế hiđro trong công nghiệp
p_strCode=dieuchehidrotrongcongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2