intTypePromotion=1
ADSENSE

Điều chỉnh dân số

Xem 1-20 trên 7210 kết quả Điều chỉnh dân số
 • Tụy phân đôi là bất thường bẩm sinh xảy ra ở 4 - 14% dân số.1 Trong sự phát triển phôi thai bình thường, ống tụy bụng nối tiếp với ống tụy lưng tạo thành ống Wirsung (ống tụy chính), sau đó nối với ống mật chủ và đổ vào tá tráng ở bóng Vater. Bài viết trình bày việc chẩn đoán và điều trị viêm tụy cấp do tụy đôi bằng đặt stent ống tụy qua nội soi mật tụy ngược dòng.

  pdf5p visnape 31-01-2023 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa của một số dân tộc thiểu số ở Việt Bắc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đánh giá thực trạng văn hóa, ngôn ngữ của một số dân tộc thiểu số vùng Việt Bắc trong giai đoạn hiện nay và công tác bảo tồn, phát triển ở các địa phương; Phương hướng và điều kiện bảo tồn, phát triển văn hóa, ngôn ngữ các dân tộc thiểu số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf323p vidumbledore 24-01-2023 16 0   Download

 • Nội dung chính của cuốn sách "Hà Giang - 30 năm tái lập qua những con số thống kê" bao gồm: Sơ lược quá trình hình thành và phát triển; Thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang sau 30 năm tái lập; Một số hạn chế và tồn tại; Một số vấn đề cần tập trung phát triển trong giai đoạn 2021 - 2030; Số liệu thống kê kinh tế - xã hội chủ yếu qua 30 năm tái lập; Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2015 - 2020.

  pdf200p trangxanh0906 12-01-2023 13 1   Download

 • Nội dung ấn phẩm trình bày về quá trình chuẩn bị, tổ chức thu thập thông tin và kết quả chính thức của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 với ba phần chính như sau: Phần thứ nhất: Triển khai thực hiện Tổng điều tra, phần này phản ánh về công tác chuẩn bị tổng điều tra, công tác chỉ đạo, phối hợp, công tác tuyên truyền, đánh giá kết quả và bài học kinh nghiệm.

  pdf272p trangxanh0906 12-01-2023 4 1   Download

 • Trong cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2020” số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2017, 2018, 2019, 2020) và được sắp xếp theo 13 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf576p trangxanh0906 12-01-2023 6 1   Download

 • Tài liệu "Kỹ nghệ lạnh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Điện cơ bản trong làm lạnh; Đồng hồ đo kiểm; Máy nén; Tụ điện và cầu chì; Máy biến áp; Bộ ngắt mạch; Bộ khởi động của động cơ; Các điều khiển an toàn; Phần hóa hơi; Bộ điều nhiệt; Các bộ phận tùy chọn trong phần ngưng tụ; Sơ đồ điện; Các tính chất của môi chất lạnh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf107p vigeorge 15-12-2022 13 1   Download

 • Tài liệu "Hướng dẫn sửa chữa Tivi - LCD" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các đặc điểm cơ bản về tivi đen trắng; Số hóa các tín hiệu video; Nén các tín hiệu video và audio; Đa công nguồn; Xáo trộn và truy cập có điều kiện; Mã hóa kênh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf90p vigeorge 15-12-2022 9 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hướng dẫn sửa chữa Tivi - LCD" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Điều biến bằng các tín hiệu số; Thu các tín hiệu tivi số; Middleware và các khía cạnh về khả năng liên tác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf130p vigeorge 15-12-2022 6 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Sửa chữa xe Toyota Hiace" tiếp tục trình bày các hư hỏng thường gặp và cách khắc phục các hỏng hóc của: Hệ thống nhiên liệu; Hệ thống làm mát; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống đánh lửa; Hệ thống khởi động; Hệ thống nạp điện; Thông số kiểm tra hệ thống điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf131p vigeorge 15-12-2022 4 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Điện Biên năm 2020 bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2016, 2017, 2018, 2019 và 2020 (trong đó, số liệu từ năm 2019 trở về trước là số liệu chính thức; số liệu năm 2020 là số sơ bộ). Ngoài ra, số liệu của một số chỉ tiêu cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa so với Niên giám Thống kê các năm trước, trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm qua.

  pdf601p trangxanh0906 30-12-2022 11 3   Download

 • Niên giám Thống kê năm 2018 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2018 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này.

  pdf488p trangxanh0906 30-12-2022 11 2   Download

 • “Niên giám Thống kê tỉnh Điện Biên năm 2021” bao gồm hệ thống số liệu 5 năm: 2017, 2018, 2019, 2020 và 2021. Ngoài ra, số liệu của một số chỉ tiêu cũng được chỉnh lý và chuẩn hóa so với Niên giám Thống kê các năm trước, trên cơ sở sử dụng kết quả các cuộc điều tra tiến hành trong những năm qua.

  pdf600p trangxanh0906 30-12-2022 6 2   Download

 • Cuốn "Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2019", số liệu được biên soạn trong 5 năm (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) và được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf508p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Niên giám thống kê tỉnh Lai Châu năm 2021, số liệu được biên soạn trong 5 năm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) và được sắp xếp theo 12 chuyên đề phản ánh điều kiện tự nhiên, cơ sở kinh tế - hành chính, dân số - lao động; phản ánh kết quả tổng hợp toàn bộ nền kinh tế và tình hình sản xuất - kinh doanh của các ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu trong tỉnh.

  pdf515p trangxanh0906 30-12-2022 8 2   Download

 • Mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam bị quy định trước hết bởi các điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý trong bối cảnh giao lưu, tiếp biến văn hóa. Bài viết Cơ sở thực tiễn của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam trình bày cơ sở thực tiễn của mối quan hệ giữa Phật giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

  pdf8p vifred 22-12-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Xây dựng bản đồ quy hoạch sản xuất chè cho huyện Tân Sơn thông qua ứng dụng công nghệ bản đồ kỹ thuật số GIS" trình bày kết quả ứng dụng phần mềm QGIS để xây dựng bản đồ quy hoạch sản xuất chè tại huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ dựa trên cơ sở dữ liệu về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết, giao thông và dân cư, kết hợp với phương pháp hiệu chỉnh bản đồ thông qua thu thập phân tích mẫu đất và khảo sát các xã trồng chè trong huyện.

  pdf10p phuongthu205 27-12-2022 16 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền" trình bày những nội dung về: dân chủ và thực hành dân chủ; thực hành dân chủ trong điều kiện một Đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng Nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế - một số vấn đề lý luận;.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf106p langmongnhu 14-12-2022 9 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền" tiếp tục trình bày những nội dung về: kinh nghiệm thực hành dân chủ của một số nước và vùng lãnh thổ trên thế giới; thực hành dân chủ ở Việt Nam thực trạng và dự báo xu hướng; quan điểm, phương hướng và giải pháp thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng duy nhất cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ở nước ta;...

  pdf179p langmongnhu 14-12-2022 7 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế - Tóm tắt và bình luận (Tài liệu dành cho môn Công pháp quốc tế)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: một số lĩnh vực điều chỉnh cơ bản của luật quốc tế như lãnh thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong quan hệ quốc tế;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p langmongnhu 14-12-2022 10 3   Download

 • Bài viết Đánh giá một số nhóm chính sách quan trọng dành cho người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay trình bày Việt Nam đang phải đối mặt với thực tế là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh trên thế giới. Điều này không chỉ tác động tới người cao tuổi (NCT) mà còn ảnh hưởng tới các nhóm cư dân khác trong cộng đồng.

  pdf12p vifred 22-12-2022 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Điều chỉnh dân số
p_strCode=dieuchinhdanso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2