intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Điều chỉnh tiền tệ

Xem 1-20 trên 4280 kết quả Điều chỉnh tiền tệ
 • Thông tư số 02/2024/TT-NHNN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 18 tháng 01 năm 2024; Căn cứ Nghị định số 102/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;...

  pdf2p zizaybay1104 08-07-2024 0 0   Download

 • Bài giảng Sỏi túi mật trình bày các nội dung chính như sau Dịch tể; bệnh sinh; diễn tiến tự nhiên; siêu âm sỏi; điều trị bệnh sỏi túi mật; các thay đổi của động mạch túi mật;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt23p thuyduong0620 09-07-2024 3 1   Download

 • Luật số 101/2015/QH13 - Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự.

  pdf219p zizaybay1105 21-06-2024 1 0   Download

 • Đề cương ôn tập học phần Kinh tế chính trị Mác-LêNin gồm các nội dung chính sau: Phân tích điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá; đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa; Lượng giá trị của hàng hoá là gì; Phân tích nguồn gốc và bản chất của tiền tệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc16p ducmanh3452189 28-06-2024 12 2   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu "Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm xây dựng cơ chế ký quỹ môi trường đối với các dự án khai thác, chế biến khoáng sản vùng Đông Nam bộ" là áp dụng thử nghiệm tính toán ký quỹ môi trường đối với dự án khai thác, chế biến khoáng sản đá xây dựng tại Việt Nam.

  pdf9p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Nghiên cứu "Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hành động chia sẻ kiến thức kế toán của sinh viên các trường đại học khối kinh tế tại Hà Nội" với mục tiêu nhằm để triển khai hoạt động chia sẻ kiến thức kế toán của sinh viên được thành công, một trong những điều kiện tiên quyết là xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến chia sẻ kiến thức để từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động này của sinh viên ngành kế toán (Iqbal & cộng sự, 2018).

  pdf16p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Bài viết "Chính sách thuế hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới" trình bày về sự cần thiết phải ban hành các chính sách thuế hỗ trợ DN; chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2022; đẩy mạnh chuyển đổi số tạo thuận lợi cho DN;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p leminhvu111 07-06-2024 1 0   Download

 • Nội dung nghiên cứu "Phát triển chương trình đào tạo tiếp cận khung năng lực ASEAN và Úc" tập trung vào đánh giá một số năng lực sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Huế theo khung năng lực ASEAN và Úc để đổi mới chương trình đào tạo. Việc nghiên cứu và sử dụng mô hình Importance-Performance Analysis (IPA) đối với các yếu tố thể hiện và yếu tố quan trọng trong đánh giá năng lực sinh viên là cơ sở xem xét quan trọng trong việc xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo của nhà trường tiếp cận khung năng lực ASEAN nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

  pdf12p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Tour thực tế với sinh viên – Liên kết giữa nhà trường và đơn vị doanh nghiệp lữ hành" với mong muốn đưa ra các giải pháp cải thiện và phát triển chương trình thực tế là điều rất quan trọng, nhất là trong giai đoạn mới hiện nay. Điển hình như xây dựng chương trình phù hợp và sát với thực tiễn xã hội nhiều biến động do dịch bệnh, điều chỉnh giá cả hợp lý với nội dung chương trình thực tế, sáng tạo những giá trị mới phù hợp với thời đại 4.0 hiện nay,...

  pdf8p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bên cạnh những thuận lợi thì quá trình chuyển đổi số nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn, trong đó có vấn đề về môi trường pháp lý cần phải được nghiên cứu toàn diện. Bên cạnh những chiến lược, chính sách của Đảng và Nhà nước thì việc cụ thể hóa bằng hệ thống pháp luật cần phải tiếp tục được hoàn thiện và thực hiện với những giải pháp được đưa ra trên những căn cứ lý luận và thực tiễn khoa học.

  pdf11p tonhiemm 07-06-2024 0 0   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong điều hành thanh khoản tại các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam và bài học kinh nghiệm"tổng kết, đánh giá một số phương thức, cách làm chủ động, sáng tạo ứng dụng không chỉ các kiến thức, kinh nghiệm cập nhật về quản trị điều hành thanh khoản của các thị trường tài chính lớn trên thế giới mà cả việc sử dụng các công nghệ mới: robotic, AI, khoa học dữ liệu… trong việc ứng dụng thực tiễn để quản lý và điều hành thanh khoản hàng ngày trong các NHTM tại Việt Nam.

  pdf5p tonhiemm 07-06-2024 1 0   Download

 • Giáo trình "Quản lý tiền tệ ngân hàng trung ương" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Tổng quan về ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ; phát hành tiên của ngân hàng trung ương; điều tiết khỏi lượng tiên trong lưu thông. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p khanhchi2590 10-06-2024 3 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Phân tích kinh tế" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: phân tích hiệu quả; Phân tích chính sách kinh tế; Phân tích tăng trưởng và điều tiết kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf117p khanhchi2590 10-06-2024 7 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C.Mác trong điều tiết nền kinh tế ở Việt Nam hiện nay" bao gồm các nội dung của chương 2, vận dụng học thuyết lưu thông tiền tệ của C. Mác để nhận diện, phân tích khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay. Trong chương này sẽ nhấn mạnh quy luật lưu thông tiền tệ là cần thiết và cấp bách cả về lý luận và vận dụng thực tiễn trong điều kiện kinh tế Việt Nam đang chịu những tác động nhất định từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới hiện nay.

  pdf112p zizaybay1102 03-06-2024 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của tóm tắt luận án "Hydrogel dạng tiêm trên cơ sở alginate và pluronic với các hợp chất hoạt tính sinh học theo yêu cầu để tái tạo mô chuyên biệt" là phát triển các hydrogel dạng tiêm trên tính năng nhạy cảm nhiệt từ việc kết hợp polysaccharide, alginate và polymer nhạy nhiệt, pluronic F127 tạo môi trường vi mô phù hợp để hướng dẫn tế bào, nhằm điều phối sự hoàn thiện quá trình sửa chữa mô tổn thương.

  pdf30p gaupanda031 03-06-2024 5 2   Download

 • Luận án Tiến sĩ Công nghệ sinh học "Nghiên cứu biệt hóa tạo tế bào có chức năng gan từ tế bào gốc trung mô cuống rốn" trình bày các nội dung chính sau: Thu nhận, phân lập và nhân nuôi in vitro tế bào gốc trung mô từ mẫu cuống rốn; nghiên cứu đánh giá tính ổn định, tiềm năng biệt hóa và khả năng duy trì nguồn tế bào gốc trung mô trong điều kiện nuôi in vitro;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p gaupanda031 03-06-2024 5 3   Download

 • Cuốn sách “Bài tập Kinh tế Vĩ mô" gồm 11 chương, mỗi chương trong sách bài tập đều được kết cấu thành 3 phần: Tóm tắt lý thuyết; Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi và bài tập; Câu hỏi và bài tập tự làm. Phần tóm tắt nội dung chương nhằm mục đích nhắc lại các nội dung cốt lõi của chương; Hướng dẫn trả lời một số câu hỏi và bài tập giúp sinh viên định hướng trả lời và gợi ý đáp án; Phần câu hỏi và bài tập tự làm được thiết kế thành các dạng câu hỏi, dạng bài tập khác nhau theo từng chương giúp sinh viên củng cố kiến thức và nắm vững các nội dung trong từng chương.

  pdf234p khanhchi2560 24-05-2024 6 2   Download

 • Giáo trình "Kinh tế vĩ mô" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tổng quan về kinh tế vĩ mô; các chỉ số kinh tế vĩ mô; tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; hệ thống tiền tệ và các công cụ điều tiết cung tiền; tổng cầu và tổng cung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf146p khanhchi2560 17-05-2024 8 1   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu nhằm đánh giá kết điều trị ở nhóm bệnh nhân này, đồng thời tiên lượng đáp ứng điều trị ở từng biến thể khác nhau đối với thuốc điều trị EGFR-TKIs. Nghiên cứu thực hiện trên 8 bệnh nhân mang đồng thời đột biến EGFR và PIK3CA tại Bệnh viện Phổi Trung ương từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.

  pdf7p viambani 21-05-2024 4 1   Download

 • Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả của một số giải pháp can thiệp trong mô hình PPM tiến hành trên các cơ sở y tế tư nhân tại Hà Nội trong giai đoạn 2021-2022. Các can thiệp bao gồm: Tập huấn Lao đối với các CBYT; hỗ trợ xét nghiệm tại các CSYTTN; hỗ trợ báo cáo ca bệnh và hỗ trợ chi phí. Kết cục chính trong nghiên cứu là số lượt báo cáo chẩn đoán và chuyển gửi NB Lao tới CTCLQG.

  pdf7p viambani 21-05-2024 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1446 lượt tải
ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2