intTypePromotion=1
ADSENSE

Định nghĩa thương mại điện tử

Xem 1-0 trên 0 kết quả Định nghĩa thương mại điện tử
 • Tài liệu "Lịch sử các học thuyết kinh tế" được biên soạn nhằm giới thiệu những quan điểm, những, lý thuyết kinh tế cơ bản của các trường phái kinh tế qua các giai đoạn phát triển lịch sử. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về: các lí thuyết kinh tế của trường phái “cổ điển mới”; các lý thuyết kinh tế của trường phái Keynes; lý thuyết kinh tế của các trường phái “chủ nghĩa tự do mới” ; các lý thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại; các học thuyết tăng trưởng kinh tế; các lý luận về thương mại quốc tế;...

  pdf170p ryomaechizen 01-07-2022 5 0   Download

 • Bài viết đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế trong nhận thức lý luận và thực tiễn về đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay trên 2 góc độ trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế điển hình là việc thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện thực hiện Hiệp định TPP.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 17 2   Download

 • Mục đích của đề tài là dựa trên quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam và chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay để làm sáng tỏ các vấn đề mang tính lý luận và thực trạng pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam, trên cơ sở đó xác định yêu cầu và xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật thương mại điện tử ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf191p caphesuadathemchanh 29-03-2022 39 11   Download

 • Bài giảng môn Công nghệ Thương mại điện tử: Chương 5 - Quản trị Quan hệ khách hàng giúp người học định nghĩa mối quan hệ marketing đại chúng, trình bày được lợi ích marketing, mô tả được 8 khối của CRM, nêu được 5 tăng cường mối quan hệ, trình bày lợi ích của phối hợp CRM và SCM.

  pdf11p huyenhuyen0827 22-03-2022 15 1   Download

 • Chương 1: Tổng quan về Marketing  điện tử thuộc bộ Bài giảng Marketing điện tử cung cấp cho người học những kiến thức về: Định nghĩa được Tiếp thị điện tử, những khái niệm liên quan, chỉ ra được tầm quan trọng của E-marketing trong kỉ nguyên điện tử, xu hướng và tiềm năng phát triển Emarketing trong hiện tại và tương lai, so sánh được Emarketing và marketing truyền thống.

  pdf16p huyenhuyen0827 22-03-2022 17 0   Download

 • Ngân hàng trực tuyến là một dịch vụ quan trọng trong chiến lược phát triển của ngân hàng hiện đại. Tuy nhiên, dịch vụ này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi, do người sử dụng còn e ngại các vấn đề rủi ro trong giao dịch trực tuyến. Do đó, việc nghiên cứu chuyên sâu các rủi ro trong nhận thức rủi ro là công việc hết sức cần thiết và có ý nghĩa đối với ngành ngân hàng

  pdf5p viclerkmaxwel 16-02-2022 11 0   Download

 • Nghị định 09/2022/NĐ-CP ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2020 của chính phủ hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương để hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái bình dương, hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-Len.

  doc46p hoaquynh70 28-01-2022 13 0   Download

 • Lịch sử nhân loại đã trải qua bốn cuộc cách mạng công nghiệp. Trong thời điểm cuộc cách mạng công nghiệp 2.0 và 3.0 đang diễn ra trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc thoát nạn “bần cùng”, đưa đất nước đến thống nhất, từng bước xác lập hoạt động thương mại và phân phối trong nền kinh tế đi lên chủ nghĩa xã hội.

  pdf12p viwendy2711 05-10-2021 22 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp tại Công ty TNHH XD và TM Ân Nghĩa để nhận xét, đánh giá, chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toán trong công ty.

  pdf94p tomcangnuongphomai 07-09-2021 34 9   Download

 • Đề tài xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động của nhân viên văn phòng tại TP. HCM; đo lường mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố lên ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động của nhân viên văn phòng tại TP. HCM; xác định có hay không có sự khác nhau có sự khác nhau có ý nghĩa thống kê giữa các nhóm giới tính, nhóm độ tuổi, nhóm trình độ học vấn và nhóm mức thu nhập khác nhau đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động của nhân viên văn phòng tại TP. HCM.

  pdf115p thiennhaikhach08 05-08-2021 15 3   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là xác định những yếu tố có ý nghĩa tác động đến ý định mua sắm trực tuyến và đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp. Ý định mua sắm được nghiên cứu rất nhiều, tuy nhiên việc ứng dụng tại một doanh nghiệp cụ thể vẫn còn hạn chế, cụ thể là trường hợp của Shopee.

  pdf105p thiennhaikhach08 05-08-2021 15 7   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định hiện hành về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử, từ đó đưa ra một số nhận xét đánh giá và đề xuất kiến nghị một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ cung cấp thông tin trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử.

  pdf29p mucnang888 16-04-2021 41 5   Download

 • Bài giảng Thương mại điện tử: Chương 1 giới thiệu tổng quan về thương mại điện tử. Sau khi học xong chương này, người học có thể: Hiểu định nghĩa thương mại điện tử và các cách thức phân loại thương mại điện tử; mô tả và thảo luận nội dung và khuôn khổ phân tích thương mại điện tử; mô tả các giao dịch chính trong thương mại điện tử; mô tả cuộc cách mạng số tác động tới thương mại điện tử; Mô tả ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới EC;...

  pdf26p tradaviahe17 17-03-2021 40 4   Download

 • Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là một trong những nội dung quan trọng trong những hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (viết tắt là TPP12 với 12 quốc gia thành viên) và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP với 11 quốc gia thành viên). Những tiêu chuẩn bảo hộ này cao hơn so với các quy định của Hiệp định về các khía cạnh thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPs) của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) tạo ra nghĩa vụ mới cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

  pdf9p kequaidan3 04-03-2020 56 4   Download

 • Đề  bài: Bình giảng đoạn thơ: "Tiếng thơ  ai động đất trời... Tiếng thương như .tiếng mẹ ru những ngày" trong bài Kính gửi cụ Nguyễn Du của Tố Hữu.. Bài làm..Có lẽ ở nền văn học nào, thời đại văn học nào người ta cũng thấy tồn tại một nguồn cảm  .hứng đầy tinh thần nhân văn, ấy là cảm hứng về con người và sự nghiệp của những danh .nhân văn hoá. Ngoại trừ  nhưng bài chỉ  dừng  ở  mức thù tạc, giao đãi, lễ  lạt, thành công .chủ  yếu  ở  đây trước hết thuộc về  những tác phẩm xuất phát từ  tấc lòng tri âm, tri kỷ.  .

  doc5p lanzhan 20-01-2020 133 1   Download

 • Đề bài: Chứng minh rằng con người trong Người lái đò sông Đà là Ông lái đò tài hoa.. Bài làm..Trên cái nền con Sông Đà "hung bạo và trữ  tình", Nguyễn Tuân khắc họa đậm nét hình  .tượng người lái đò trí dũng, tài hoa với một tình cảm yêu quý và khâm phục...Ông lái đò sinh ra bên bờ Sông Đà. Ông có ngoại hình và những tố chất khá đặc biệt: thân  .hình cao to, gọn quánh như  chất sừng chất mun, tay lêu lêu, chân khuỳnh khuỳnh, giọng  .ào ào như tiếng nước trước mặt ghềnh, nhỡn giới vời vợi như lúc nào cũng mong một cái  .bến xa nào trong sương.

  doc2p lanzhan 20-01-2020 102 2   Download

 • Nếu sức chinh phục của hình tượng nghệ thuật là ở sự truyền cảm thì góp phần quyết định tạo ra sự hấp dẫn, lôi cuốn người đọc ấy là nhờ chi tiết nghệ thuật. Chi tiết nghệ thuật trước hết là những yếu tố về ngôn ngữ, lời văn được dùng để diễn tả nội dung tư tưởng của tác phẩm.. Nếu trong thơ, chi tiết có thể là một từ như: "Vèo" (Thu điếu - Nguyễn Khuyến), một hình ảnh tu từ như: "Hồn tôi là một vườn hoa lá" (Từ ấy - Tố Hữu) v.v... Thì trong tác phẩm tự sự thì chi tiết có thể là lời nói của nhân vật, bộ điệu, cử chỉ, nét mặt, đồ vật, cảnh tượng, hoặc có khi là một tình tiết của cốt truyện.

  doc3p lanzhan 20-01-2020 56 1   Download

 • Hệ thống bán lẻ thực phẩm ở Việt Nam đã và đang chuyển đổi nhanh chóng trong thập kỷ qua. Sự gia tăng của các cửa hàng bán lẻ hiện đại (ví dụ như trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện ích) có ảnh hưởng sâu sắc và tác động trên nhiều phương diện đối với lợi ích của người tiêu dùng (Gorton và cộng sự, 2011, Wertheim-Heck và Spaargaren, 2015, Stephens và cộng sự, 2016).

  pdf3p nhadamne 03-01-2020 56 0   Download

 • cục diện kinh tế thế giới có nhiều chuyển biến theo hướng phức tạp và khó dự đoán hơn. Sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ thương mại, sự gia tăng căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc; quá trình Brexit để nước Anh rời Liên minh Châu Âu (EU)… đang tạo ra sự bất định chính sách ngày càng tăng, đe dọa nghiêm trọng tới tiến trình tự do hóa thương mại và hội nhập kinh tế toàn cầu.

  pdf10p vilisbon2711 02-01-2020 122 14   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ một cách có hệ thống những vấn đề lý luận và pháp lý về AFTA (trọng tâm là làm rõ các quy định của ATIGA và các văn bản kèm theo); đánh giá thực tiễn thực hiện AFTA của cả khối ASEAN và một số quốc gia thành viên, trong đó tập trung đánh giá toàn diện thực tiễn thực hiện nghĩa vụ thành viên của Việt Nam để chỉ ra kết quả, hạn chế và nguyên nhân; trên cơ sở đó, đề xuất các cải cách đối với AFTA trong bối cảnh hợp tác mới và phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập AFTA của Việt Nam.

  pdf191p sohucninh321 09-07-2019 136 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Định nghĩa thương mại điện tử
p_strCode=dinhnghiathuongmaidientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2