intTypePromotion=4
ADSENSE

Doanh nghiệp phân phối

Xem 1-20 trên 1697 kết quả Doanh nghiệp phân phối
 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối bán lẻ, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  pdf218p thangnamvoiva22 03-10-2016 43 12   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối bán lẻ, đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  pdf25p change05 14-06-2016 49 4   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Lý luận chung về kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại, chương 2 - Thực trạng kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp phân phối giấy tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội và chương 3 - Phương hướng và giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp phân phối giấy tiêu dùng trên địa bàn Hà Nội.

  pdf20p praishy3 12-03-2019 26 2   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 14 trình bày về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp. Các nội dung cụ thể cần tìm hiểu trong chương này gồm: Lợi nhuận của doanh nghiệp, phân phối lợi nhuận và các quỹ của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf29p youcanletgo_03 13-01-2016 87 14   Download

 • Bài viết tập trung vào những tác động của dịch vụ phân phối theo Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt là Hiệp định TPP). Những tác động được chia ra thành 2 loại: tác động tích cực và tác động tiêu cực.

  pdf11p vixuka2711 12-06-2019 18 0   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 gồm nội dung 9 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ, kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương và một số nội dung khác.

  pdf272p hoa_khoai91 05-06-2014 548 242   Download

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung từ chương 9 đến chương 13 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày các vấn đề kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận, kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu và các quỹ, báo cáo tài chính và một số nội dung khác.

  pdf451p hoa_khoai91 05-06-2014 441 213   Download

 • Nền kinh tế thị trường để có một vị thế cạnh tranh vững chắc đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố. Nhưng trong các yếu tố đó thì nổi bật là yếu tố phân phối, nó góp phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân phối là một công cụ giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn. Nếu một doanh nghiệp mà tổ chức kênh phân phối không phù hợp thì lượng sản phẩm tiêu thụ không cao dẫn tới việc kinh doanh không hiệu quả. Mặc...

  pdf39p meomayhamchoi 29-06-2011 153 58   Download

 • Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 6 đến chương 10 của giáo trình. Nội dung phần này trình bày về hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; hạch toán vốn bằng tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp; hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng và báo cáo kế toán tài chính.

  pdf207p hoa_khoai91 05-06-2014 140 41   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập: phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp và những giải pháp nhằm nâng cao khả năng tài chính của tổng công ty chè việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p toidohang 04-06-2011 2539 668   Download

 • Là sinh viên kế toán, ai trong chúng ta cũng biết kế toán thường gắn liền với tài chính. Các môn học ngành tài chính luôn đi song hành trong chương trình học. Không giống như các công thức tính của ngành kế toán các công thức của các môn ngành tài chính thường khó nhớ hơn.Tài liệu tham khảo về hệ thống công thức môn tài chính doanh nghiệp dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, ngân hàng

  pdf17p linhhoa_0805 27-08-2013 1383 249   Download

 • Giải pháp nâng cao năng lực phân phối dược phẩm Theo số liệu tại Hội nghị ngành dược, hiện có khoảng 1.000 doanh nghiệp tham gia vào hệ thống phân phối dược phẩm. Trừ một vài công ty chuyên phân phối dược đa quốc gia và công ty Trung ương, đa số các doanh nghiệp phân phối ở quy mô nhỏ, mang tính địa phương, cách sắp xếp, quản lý còn cần cải thiện nhiều. Qua thực tế và phân tích hoạt động phân phối dược phẩm xét trên quan điểm chuỗi cung ứng hiện đại, chúng tôi giới thiệu 5...

  pdf7p nguquaivietnam 31-07-2010 270 144   Download

 • Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hoạch định ngân sách đầu tư, kế hoạch sản xuất, tiếp thị nhằm thỏa mãn nhu cầu. Thứ tư: Những quan hệ kinh tế trong nội bộ doanh nghiệp Gồm quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp với các phòng ban, phân xưởng và tổ đội sản xuất, trong việc nhận tạm ứng và thanh toán tài sản. quan hệ giữa cổ đông và người quản lý, giữa cổ đông và chủ nợ giữa quyền sử dụng vốn và quyền sở hữu. Các mối quan hệ này được thể hiện thong qua hoàn lạt...

  pdf0p chipbia 15-07-2012 200 66   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp trình bày các nội dung: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp; kế toán vốn bằng tiền; kế toán tài sản cố định; kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hoá; kế toán các khoản đầu tư tài chính; kế toán bất động sản đầu tư; kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận; kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng.

  pdf346p lalala01 02-11-2015 172 72   Download

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp là yêu cầu không thể thiếu đối với các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các chủ nợ và cơ quan quản lý nhà nước trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Vì vậy phân tích tài chính cũng là một môn học quan trọng và cần thiết trong chương trình đào tạo đại học, chuyên ngành kinh tế.

  pdf130p coc_xanh 18-01-2013 202 55   Download

 • thực trạng kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp thương mại. Những ý kiến để xuất nhằm hoàn thiện kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh I. Đánh giá tình hình kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp Kể từ khi chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường đã xuất hiện thêm rất nhiều hình thức tổ chức kinh doanh mới: cá thể, tập thể, nhà nước. Càng nhiều thành phần kinh...

  pdf33p inspiron1212 04-12-2012 106 34   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 3 Phân tích chính sách tài chính doanh nghiệp nhằm phân tích chính sách huy động vốn của doanh nghiệp, phân tích chính sách đầu tư của doanh nghiệp. Phân tích chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

  ppt23p idol_12 28-04-2014 156 28   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn hoàn thiện quá trình hạch toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p loaken_1 23-11-2012 100 22   Download

 • Nội dung chương 7: Nhiệm vụ kế toán thành phẩm, bán hàng và kết quả kinh doanh, kế toán thành phẩm, hàng hoá và giá vốn hàng bán, kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu, kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp,...Mời các bạn tham khảo!

  ppt42p depthat 12-03-2014 105 20   Download

 • Sau khi kết thúc chương Phân phối của các tham số mẫu, người học có thể: hiểu được tại sao trung bình hay tỷ lệ mẫu lại có phân phối, nói được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn của trung bình mẫu, kể được công thức tính trung bình và độ lệch chuẩn của tỷ lệ mẫu.

  pdf12p five_12 18-03-2014 124 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Doanh nghiệp phân phối
p_strCode=doanhnghiepphanphoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2