intTypePromotion=1
ADSENSE

Đội ngũ marketing

Xem 1-20 trên 307 kết quả Đội ngũ marketing
 • Nghiên cứu đã tiến hành tham khảo lấy ý kiến đánh giá của sinh viên và các giảng viên tham gia giảng dạy về các vấn đề liên quan đến nội dung môn học như: Nội dung, chương trình của học phần bắt buộc; Mức độ phù hợp của nội dung với các điều kiện hiện có của trường như cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy; Mức độ hứng thú, tính tự giác tích cực tham gia môn học của sinh viên; Các điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngoại khóa.

  pdf10p vicolinzheng 13-12-2021 7 0   Download

 • Trong bài này, nghiên cứu tập trung vào các vấn đề về thực trạng cơ cấu tổ chức câu lạc bộ (CLB); Các điều kiện ảnh hưởng đến hoạt động ngoại khóa như: Cơ sở vật chất, đội ngũ huấn luyện viên, kinh phí hoạt động...từ đó đề xuất hoàn thiện tổ chức CLB TDTT ngoại khóa.

  pdf9p vicolinzheng 13-12-2021 2 0   Download

 • Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Samsung tại thị trường Việt Nam, công ty có một thuật ngữ đơn giản để giữ tốc độ và không ngừng phát triển và tăng trưởng. Kết hợp với hiệu quả các chiến dịch quảng cáo và các sản phẩm chất lượng cao, quảng cáo của công ty tạo ra tiếng Việt khách hàng để mua, mua và mua nhiều hơn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài tiểu luận.

  pdf17p 12345chaunguyen 16-12-2021 40 11   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm phân tích các chính sách Marketing-mix đối với dịch vụ đào tạo TOEIC và IELTS tại Trung tâm Anh ngữ Quốc tế AMES Huế, từ đó hướng đến đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách Marketing-mix đối với dịch vụ đào tạo TOEIC và IELTS tại Trung tâm trong thời gian tới.

  pdf119p tomjerry010 22-11-2021 14 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu và nghiên cứu các giai đoạn của hành trình trải nghiệm của phụ huynh học viên với ILEAD AMA Huế, mục đích, các rào cản trên từng giai đoạn, các điểm chạm và đánh giá của phụ huynh (PH) trên các điểm chạm đó. Từ đó đề xuất những giải pháp nhằm tạo ra những trải nghiệm khác biệt và có ý nghĩa cho PHHV, chuyển đổi họ thành khách hàng trung thành của trung tâm.

  pdf172p tomjerry010 22-11-2021 12 3   Download

 • Bài viết chỉ ra rằng có 06 nhân tố tác động đến quyết định sử dụng thẻ ATM thuộc TPBank của khách hàng thế hệ Z tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm: (1) Chính sách marketing, (2) Đội ngũ nhân viên, (3) Tính an toàn, (4) Các tiện ích của thẻ, (5) Khả năng sẵn sàng của hệ thống ATM và (6) Chuẩn chủ quan.

  pdf7p vilarrypage 13-11-2021 23 1   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu là cung cấp cho người đọc những hiểu biết đầy đủ, toàn diện về phát triển bền vững, marketing bền vững và các thuật ngữ có liên quan; phân tích và chỉ ra các nhân tố chủ yếu có ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến hoạt động marketing bền vững của doanh nghiệp; làm rõ các cơ hội/thuận lợi và thách thức/khó khăn cơ bản đối với việc triển khai và ứng dụng marketing bền vững tại các doanh nghiệp Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p pulpfiction 16-09-2021 16 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm phân tích tình hình hoạt động marketing xuất khẩu cá ngừ tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua, trên cơ sở đó đề xuất chiến lược marketing xuất khẩu nhằm giúp tỉnh Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu cá ngừ, đưa cá ngừ Khánh Hòa thâm nhập vững chắc thị trường thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf89p pearleclipse 12-07-2021 20 0   Download

 • Chương trình giáo dục đại học ngành Quản trị kinh doanh tổng quát trang bị cho người học những năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện công việc kinh doanh, quản trị trong các lĩnh vực chức năng, quản trị cấp cao của tổ chức, và khởi sự làm chủ một doanh nghiệp độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  pdf8p lovebychance01 25-04-2021 29 0   Download

 • Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại có năng lực về chuyên môn nhằm thực hiện công tác quản trị các hoạt động thương mại một cách độc lập; có phẩm chất tốt, có ý thức tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; có kỹ năng tin học, ngoại ngữ, giao tiếp kinh doanh nhằm thích nghi với sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh và khả năng cần thiết cho mục tiêu học tập suốt đời.

  pdf8p lovebychance01 25-04-2021 37 0   Download

 • Bài viết đưa ra số đề xuất có liên quan đến chương trình giảng dạy Anh văn tại Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM. Trên cơ sở đó, Ban ngoại ngữ sẽ thiết kế chương trình giảng dạy Tiếng Anh cho phù hợp hơn nữa đối với người học.

  pdf19p nguaconbaynhay9 03-12-2020 29 0   Download

 • Đề cương chi tiết học phần Quản trị bán lẻ Đề cương chi tiết học phần Quản trị bán lẻ giúp cho học viên hiểu được kiến thức và vận dụng tốt các kỹ năng, kiến thức về bán lẻ và quản trị bán lẻ, nắm được cách thức lập kế hoạch kinh doanh bán lẻ, xây dựng và quản trị đội ngũ nhân viên bán hàng, hiểu được quy trình mua bán hàng hóa và các mối quan hệ với khách hàng, nắm vững vai trò của hệ thống bán lẻ, có khả năng phân tích các quyết định marketing của các tổ chức bán lẻ, có khả năng phát triển chiến lược bán lẻ, triển khai các giải pháp marketing trong quản trị chuỗi bán lẻ, đánh giá hiệu quả...

  pdf12p ruavang 22-06-2020 144 15   Download

 • Trưởng nhóm kinh doanh chịu trách nhiệm quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thong mại của công ty; Thực hiện các nhiệm vụ quản lý đối với đội ngũ nhân viên kinh doanh; Đảm bảo mục tiêu doanh thu theo chỉ tiêu được giao, giao chỉ tiêu cho nhân viên kinh doanh; Thiết lập kế hoạch thực hiện mục tiêu và triển khai cho nhân viên kinh doanh; Phân loại khách hàng theo tiêu chí khách hàng mua sỉ; Thiết lập phương pháp tiếp cận từng loại khách hàng và đào tạo cho nhân viên...

  doc2p lanjingyi 17-03-2020 64 4   Download

 • Trưởng kênh bán lẻ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát: Theo dõi tình hình hoạt động của các cửa hàng trực thuộc. Kiểm tra đột xuất về giờ giấc, nội quy – quy định, hàng hoá tại cửa hàng. Kiểm tra giờ giấc làm việc của các cửa hàng 2 lần/ tuần. Kiểm tra lại các thông tin và báo cáo của các cửa hàng trưởng. Kiểm tra và giám sát về tác phong và tinh thần làm việc của đội ngũ bán hàng; Kiểm tra giám sát tình hình thực hiện kế hoạch doanh thu, báo cáo cho Trưởng phòng bán hàng tình hình thực hiện...

  doc3p lanjingyi 17-03-2020 55 2   Download

 • rưởng phòng bán hàng (đại lý) chịu trách nhiệm quản trị đội ngũ chào hàng: huấn luyện nhân viên chào hàng, thiết lập các tiêu chuẩn về kết quả hoạt động, phát triển các nhân viên chào hàng, Khuyến khích các nhân viên chào hàng, đánh giá các nhân viên chào hàng; Đảm bảo mục tiêu doanh thu: thiết lập các mục tiêu kinh doanh theo yêu cầu của Giám đốc bán hàng gồm: dự đoán và phát triển các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm cho khu vực; lập dự án doanh số và lợi nhuận cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

  doc2p lanjingyi 17-03-2020 32 1   Download

 • Bản quy định chức năng nhiệm vụ và sơ đồ tổ chức bộ phận bán hàng nhằm mục đích đảm bảo cho các cá nhân trong phòng bán hàng thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ, đạt hiệu quả trong công việc; Đảm bảo cho các phòng trực thuộc bộ phận bán hàng thực hiện đúng nhiệm vụ, tránh chồng chéo; Đảm bảo phát triển đội ngũ CNV theo yêu cầu, chiến lược phát triển của công ty.

  doc3p lanjingyi 17-03-2020 140 1   Download

 • Trong hai thập kỷ vừa qua, marketing xanh (green marketing) đã trở thành một chủ đề được quan tâm trên toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động marketing này ở Việt Nam vẫn còn khá vắng bóng trên cả hai phương diện học thuật và ứng dụng thực tiễn. Nguyên nhân của hiện tượng trên bắt nguồn từ sự thiếu hụt về nền tảng lý thuyết. Vận dụng các điểm mạnh của phương pháp phân tích nội dung trong nghiên cứu tổng quan, nhóm tác giả đã khảo sát 109 bài báo khoa học bằng ngôn ngữ Anh từ các tạp chí quốc tế thuộc cơ sở dữ liệu Science Citation Index.

  pdf15p angicungduoc2 31-12-2019 108 4   Download

 • Những kiến thức cơ bản về hoạt động của não bộ có thể hỗ trợ tích cực cho giảng viên nói chung và giảng viên dạy ngoại ngữ nói riêng trong việc tổ chức lớp học, thay đổi phương pháp tiếp cận sinh viên nhằm tạo ra một môi trường học ngoại ngữ vui vẻ, hiệu quả.

  pdf12p kethamoi 02-10-2019 58 2   Download

 • Sự cạnh tranh giữa các thương hiệu với nhau là một câu chuyện dài hơi, dài hơn cả nhiệm kỳ của đội ngũ quản lý cấp cao thường thấy. Trận chiến ấy tốn kém rất nhiều thời gian và tiền bạc của các doanh nghiệp, khi mà trên thực tế số liệu chỉ rõ, các thương hiệu đã chi ra hàng tỷ đô la để “kèn cựa” lẫn nhau trên thị trường.

  doc8p lottexylitol 05-08-2019 22 0   Download

 • Tham khảo "Quy trình bán hàng của SREP" để hiểu rõ hơn quá trình sản phẩm từ lúc được tung ra ngoài thị trường được các nhân viên bán hàng đưa chúng tới người tiêu dùng như thế nào nhé. Ngoài ra, để xem thêm nhiều tài liệu hay về Kỹ năng bán hàng khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Xây dựng Đội ngũ Bán hàng Chuyên nghiệp.

  doc3p leoanh111 26-06-2019 86 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Đội ngũ marketing
p_strCode=doingumarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2