intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự án chương trình đầu tư

Xem 1-20 trên 795 kết quả Dự án chương trình đầu tư
 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: " dự án chương trình đầu tư và hiệu quả kinh tế trong bước phát triển công nghệ dầu khí đến năm 2010"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf148p chipbia 26-07-2012 101 18   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: dự án chương trình đầu tư và hiệu quả kinh tế trong bước phát triển công nghiệp dầu khí đến năm 2010', luận văn - báo cáo, công nghệ - môi trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf148p japet75 17-01-2013 72 16   Download

 • Chương 1 Dự án những vấn đề chung thuộc bài giảng quản lý dự án. Trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Định nghĩa dự án; đặc điểm của dự án; phân biệt dự án, chương trình và danh mục đầu tư. Để nắm nội dung cụ thể của chương học này, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf23p vanthanhthiennu22 22-05-2014 91 12   Download

 • Giáo trình Quản lý dự án đầu tư của Phạm Văn Minh cung cấp những nội dung cơ bản về quá trình xây dựng dự án hay thẩm định một dự án đầu tư. Nội dung giáo trình gồm 6 chương bao gồm các vấn đề: Tổng quan chung về quản lý dự án đầu tư, nội dung nghiên cứu của một dự án nghiên cứu đầu tư, một số chỉ tiêu tài chính của dự án, phân tích dòng tài chính của dự án,...

  pdf125p namde01 14-03-2013 842 400   Download

 • Bài giảng Lập và phân tích dự án - Chương 2: Môi trường đầu tư của dự án trình bày các nội dung: khuôn khổ pháp luật, các điều kiện vĩ mô ảnh hưởng đến sự hình thành và thực hiện dự án đầu tư, thị trường sản phẩm của dự án, thị trường sản phẩm của dự án, các vấn đề kỹ thuật và nguồn lực. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf20p luungoc91 01-04-2014 181 29   Download

 • Những Lời Cam Kết trong Dự Luật M Đã Được Thực Hiện Vào ngày 6 tháng Mười Một năm 1990, các cử tri Quận Cam đã bỏ phiếu chấp thuận Dự Luật M, khoản thuế doanh thu từ dịch vụ vận chuyển tại địa phương nửa xu trong hai mươi năm. Tất cả các dự án chính được hứa hẹn với các cử tri và được các cử tri chấp thuận hiện đang được thực hiện hoặc đã hoàn tất. Ngân quỹ phân bổ cho các thành phố và Quận Cam để bảo trì và cải tiến đường phố trong quận,...

  pdf36p thanhnga 10-06-2009 139 11   Download

 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 01/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư. Trong đó, Nghị định đã bổ sung thêm quy định về phương pháp, tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư chương trình đầu tư công.

  doc2p lanwangji 27-02-2020 62 10   Download

 • Nội dung của bài giảng bao gồm: giới thiệu về GEF; dự án của GEF; hành động của GEF; vai trò của GEF; hoạt động của GEF; các khoản đầu tư của GEF; điều kiện để nhận được tài trợ của GEF cho REDD+; sự phát triển của GEF.

  ppt16p nguathienthan3 20-02-2020 35 1   Download

 • Nội dung chính của bài giảng Quản trị dự án chương 5 Lập kế hoạch và ngân sách dự án nhằm trình bày về các vấn đề cơ bản về lập kế hoạch dự án, ý nghĩa của kế hoạch dự án, phân loại kế hoạch dự án, trình tự lập kế hoạch dự án. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf25p wave_12 08-04-2014 299 83   Download

 • Chương 6 Kết thúc dự án thuộc bài giảng quản lý dự án nhằm trình bày các nội dung chính như: các vấn đề khi kết thúc dự án, quản lý về con người, quản lý truyền thống, quản lý thông tin, quản lý chuyển giao quyền lực.

  pdf12p canon_12 29-03-2014 165 44   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Quản trị dự án chương 2 Lựa chọn dự án trình bày về khái niệm lựa chọn dự án. Lựa chọn dự án được thực hiện trong giai đoạn lập dự án, dự án được lựa chọn phải có tính hiệu quả (tài chính, kinh tế, xã hội), có tính khả thi cao, lựa chọn dự án nhằm phát hiện tìm chọn những dự án mang lại hiệu quả cao nhất trong điều kiện khan hiếm nguồn lực.

  pdf34p wave_12 08-04-2014 218 33   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 9 chương, thuyết minh dự án "Đầu tư khu dịch vụ du lịch Đỉnh Hương" trình bày tóm tắt dự án, căn cứ đầu tư dự án, phân tích môi trường đầu tư, đánh giá tác động môi trường, giải pháp thực hiện dự án du lịch Đỉnh Hương,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc52p ctymoitruongtnx 15-03-2016 105 33   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 4 - Lập kế hoạch dự án có nội dung giới thiệu đến người học cách lập kế hoạch dự án, cơ cấu phân chia công việc, ngân sách dự án.

  ppt16p votinhdon91 08-09-2014 112 23   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 7 - Kiểm soát dự án có nội dung trình bày các vấn đề về kiểm soát dự án, quá trình kiểm soát dự án, nội dung kiểm soát dự án. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  ppt27p votinhdon91 08-09-2014 100 17   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 8: Phân tích rủi ro và nhạy cảm trình bày sự cần thiết của phân tích nhạy cảm, phân tích độ nhạy, nhược điểm của phân tích độ nhạy, phân tích rủi ro. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf18p elib_hce 17-05-2014 81 17   Download

 • Bài giảng Quản trị dự án: Chương 3 - Thiết kế tổ chức dự án và xây dựng đội ngũ dự án có nội dung trình bày về thiết kế cơ cấu tổ chức dự án, mô hình dạng chức năng, mô hình dạng ma trận, mô hình dạng dự án.

  ppt22p votinhdon91 08-09-2014 122 13   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án: Chương 1 Dự án và quản lý dự án nhằm trình bày về khái niệm dự án, các giai đoạn của dự án, phân loại dự án, quản lý dự án, các chức năng của quản lý dự án, các chủ thể đầu tư và thụ hưởng, những giải pháp được thiết kế, các nguồn lực được sử dụng.

  pdf9p good_12 30-06-2014 90 10   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 2: Lý luận chung về phân tích kinh tế giới thiệu chung, chi phí cơ hội kinh tế, phân tích rủi ro, qui trình phân tích kinh tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf8p elib_hce 17-05-2014 88 9   Download

 • Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 5: Xác định giá trị kinh tế trình bày khái niệm, các loại giá mờ, xác định giá trị kinh tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

  pdf12p elib_hce 17-05-2014 60 7   Download

 • Giáo trình Tài trợ dự án gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về đầu tư như khái niệm, phân loại, đặc điểm, vai trò của đầu tư. Chương 2 trình bày các kiến thức về dự án đầu tư như khái niệm, vai trò, nội dung của dự án đầu tư, quản lý dự án. Chương 3 trình bày về thẩm định dự án đầu tư như khái niệm, mục đích, yêu cầu của thẩm định dự án, phương pháp tiến hành và công cụ trong thẩm định dự án, các nội dung trong thẩm định dự án như thẩm định phương diện thị trường của dự án, nghiên cứu và thẩm định phương diện và kỹ thuật. Mời bạn đọc tham khảo.

  doc66p haihvnh 28-12-2010 714 267   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự án chương trình đầu tư
p_strCode=duanchuongtrinhdautu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2