Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Xem 1-20 trên 144 kết quả Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
 • Phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Diazinon (DI) bằng kỹ thuật stripping sóng vuông hấp phụ quét nhanh trên cực giọt rơi (AdSWSV) đã được thiết lập. Diazinon hấp phụ ở điện cực thủy ngân giọt rơi (DME), sóng phổ thu được ở giá trị điện thế -1012 mV so với điện cực Ag/AgCl/KCl trong dung dịch nền amoni acetat 0,4 N pH 4,3. Cường độ dòng điện tương ứng với sóng phổ thu được đạt tuyến tính trong khoảng nồng độ 800...

  pdf8p can_loc 22-07-2012 147 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf3p mattroi_thuytinh 29-07-2010 163 38   Download

 • Bài thuyết trình Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sắc ký khí bao gồm những nội dung về tổng quan thuốc bảo vệ thực vật; tổng quan về phương pháp sắc ký khí; quy trình phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật bằng phương pháp sắc ký khí.

  ppt23p buicongcnsh 20-07-2016 93 28   Download

 • Tiểu luận Thuốc bảo vệ thực vật gồm các nội dung: giới thiệu, tổng quan về thuốc bảo vệ thực vật, vai trò của thuốc bảo vệ thực vật, tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến sinh vật, môi trường và con người, hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở nước ta, biện pháp giảm thiểu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên nông sản và cây trồng.

  pdf23p vuongle175 06-04-2014 690 268   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm xây dựng phương pháp xác định dƣ lƣợng hóa chất bảo vệ thực vật pyrethroid trong rau; áp dụng phương pháp xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật pyrethroid để khảo sát một số mẫu rau trên địa bàn Hà Nội.

  pdf81p change15 08-07-2016 63 24   Download

 • Thời gian gần đây tình trạng thực phẩm nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá mức cho phép vẫn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng. Nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra hàng loạt, được xác định có liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật có trong rau, củ, quả.

  doc9p nhocbuonthich 16-07-2011 355 107   Download

 • Hệ thống sắc ký khí khối phổ (GC HP 6890 – 5973N Mass Selective Detector) được sản xuất bởi hãng Agilent Technologies (USA). - Sắc ký khí cột mao quản là phương tiện lý tưởng trong giai đoạn hiện nay để phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản thực phẩm. - Hệ thống sắc ký khí khối phổ được sử dụng để phân tích tất cả các hợp chất hoá học có tính bay hơi, ví dụ như thuốc bảo vệ thực vật, các hợp chất thơm, các axit béo...

  pdf12p phanui 05-08-2013 181 49   Download

 • Báo cáo: Điều tra và đánh giá hiện trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong vùng đê bao trồng lúa tỉnh An Giang tập trung trình bày tình hình sử dụng thuốc BVTV của nông dân: nội dung này tập trung vào tìm hiểu các thương phẩm thuốc BVTV được dùng phổ biến, cách thức sử dụng thuốc BVTV của người dân (về liều lượng, kỹ thuật phun thuốc, xử lý thuốc BVTV khi còn dư...) và cách thức tiếp cận với những thông tin về thuốc BVTV của người dân;...

  doc7p khatinh 12-05-2016 161 38   Download

 • Việt Nam: 73,49% (2005) dân số sống ở nông thôn và 74% (2001) lực lượng lao động (số người từ đủ 15 tuổi trở lên)• Hiện nay: dân số 86, triệu người, phụ nữ chiếm 50,85%. Tỷ lệ lao động nữ trong nông nghiệp chiếm 53%. • Nền nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn là nền nông nghiệp hóa học với việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu vào loại cao. • Theo danh mục thuốc Bảo vệ thực vật (BVTV) do Bộ NN & PTNT cho phép sử dụng năm 2008, ba nhóm thuốc trừ...

  pdf10p goichoai 28-08-2013 145 29   Download

 • Khi mua thuốc bảo vệ thực vật: cần có những kiến thức tối thiểu về thuốc bảo vệ thực vật. Chọn đúng thuốc và tính đúng lượng cần dùng, không mua dư hay dự trữ.

  ppt26p mientrung102 30-01-2013 105 20   Download

 • Hóa chất bảo vệ thực vật là tên gọi chung để chỉ các hóa chất dùng trong nông nghiệp, lâm nghiệp, nhằm mục đích diệt sâu bệnh cỏ dại, côn trùng và động vật gặm nhấm để bảo vệ cây trồng và kho lương thực hàng hóa.

  ppt35p lebichlien92 13-03-2010 541 165   Download

 • Việt Nam là nước sản xuất nông nghiệp, với điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng và ẩm thuận lợi cho sự phát triển của cây trồng nông nghiệp, nhưng cũng rất thuận lợi cho sự phát sinh, phát triển của sâu bệnh, cỏ dại gây hại mùa màng. Do vậy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) để phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mùa màng, giữ vững an ninh lương thực quốc gia vẫn là một biện pháp quan trọng và chủ yếu.

  pdf32p dovanthoai 01-06-2013 477 137   Download

 • Viện nghiên cứu rau quả: Kỹ thuật sản xuất rau VietGAP giới thiệu đến người đọc những nội dung về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật quá ngưỡng cho phép, hàm lượng nitrat quá cao, tồn dư kim loại nặng quá ngưỡng cho phép, vi sinh vật gây hại trong rau.

  pdf0p chuotchuot09 07-12-2015 96 41   Download

 • Phần 1 giáo trình "Hóa học bảo vệ thực vật" trình bày các nội dung: Quá trình phát triển, sản xuất và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; những hiểu biết cơ bản về các chất độc dùng làm thuốc BVTV; độc lý và dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật; thuốc trừ sâu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf214p bautroibinhyen8 17-12-2016 74 38   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5138:2010 trình bày về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm - phân loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf184p mylove555 22-12-2015 23 6   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5139:2008 về phương pháp khuyến cáo lấy mẫu để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các giới hạn dư lượng tối đa (MRL). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf23p thangnamvoiva10 01-08-2016 25 3   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5142:2008 về Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật – Các phương pháp khuyến cáo thay thế TCVN 5142:1990 và hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 229-1993. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p thangnamvoiva10 01-08-2016 15 3   Download

 • Các phương pháp phân tích liệt kê trong TCVN 5142:2008 được tổng kết từ kinh nghiệm thực hành của Ủy Ban Codex về Dư lượng Thuốc bảo vệ thực vật, được xem xét để xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật theo quy định. Danh mục đưa ra trong điều 2 chưa đề cập hết mọi khía cạnh và có thể áp dụng các phương pháp không có trong danh mục này miễn là chúng có thể cho kết quả chính xác khi sử dụng các phương pháp đó.

  pdf18p thangnamvoiva10 01-08-2016 7 2   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8319:2010 về Rau quả - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc ký khí quy định phương pháp xác định đồng thời dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong rau quả, bao gồm acephate, chlorpyriphos, diazinon, dimethoate, fenitrothion, profenophos, methidathion, trichlorfon, endosulfan, endosulfan, iprodion, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate, cyhalothrin, permethrin, difenoconazole, propiconazole, chlorothalonil, fipronil và indoxacarb bằng sắc kí khí.

  pdf10p thangnamvoiva10 01-08-2016 22 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8320-2010 về chè, cà phê - Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc kí lỏng uy định phương pháp xác định đồng thời dư lượng các thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trong chè và cà phê, bao gồm benfuracarb, buprofezin, carbofuran, carbosulfan và hexythiazox bằng sắc kí lỏng-khối phổ hai lần (LC/MS-MS). Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p thangnamvoiva9 01-08-2016 14 2   Download

Đồng bộ tài khoản