intTypePromotion=1
ADSENSE

Dự phòng rủi ro trong tín dụng

Xem 1-20 trên 94 kết quả Dự phòng rủi ro trong tín dụng
 • Tại Việt Nam, thu nhập cơ bản của các NHTM vẫn chủ yếu từ hoạt động tín dụng với nhiều áp lực và rủi ro. Chính vì thế rủi ro từ hoạt động tín dụng là rủi ro chủ yếu và quản trị rủi ro tín dụng tốt hay xấu sẽ quyết định đến sự thành bại trong hoạt động của các ngân hàng. Một biện pháp đang được các NHTM áp dụng là chú trọng công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro để hạn chế và bù đắp rủi ro trong hoạt động tín...

  pdf89p matbuon_266 18-07-2012 399 165   Download

 • Nghiên cứu sử dụng phân tích mô hình hồi quy tìm hiểu thực tế dự phòng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM) VN giai đoạn 2008-2012 trong mối quan hệ với các nhân tố đặc điểm ngân hàng.

  pdf18p vivatican2711 06-02-2020 49 1   Download

 • Hoạt động tín dụng là hoạt động mang tính truyền thống và đem lại lợi nhuận cao nhất cho các NHTM. Tuy nhiên hoạt động tín dụng luôn tìm ẩn rất nhiều rủi ro, nợ xấu luôn tồn tại ở bất cứ ngân hàng nào từ NH nhỏ đến những NH hàng đầu thế giới

  doc29p coldlyboytran 06-12-2013 87 29   Download

 • Trước khi quyết định 493 ra đời thì 2 quyết định 297 và 488 về trích lập dự phòng rủi ro đã được áp dụng. Nhưng với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế và sự đa dạng của các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thì hai quyết định được ví như hai "chiếc áo" đã trở nên quá chật và lỗi mốt

  pdf26p muathi2013 10-05-2013 76 20   Download

 • Bài nghiên cứu sử dụng mô hình biên ngẫu nhiên (Stochastic Frontier Model) để kiểm tra sự phi hiệu quả trong quyết định dự phòng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức phi hiệu quả đó của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM VN). Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng không cân xứng bao gồm 23 ngân hàng từ năm 2006- 2014.

  pdf12p sieunhansoibac5 18-04-2018 48 7   Download

 • Để xử lý nợ xấu và phòng ngừa, hạn chế nợ xấu gia tăng trong tương lai, các tổ chức tín dụng chủ động triển khai 10 giải pháp: 1- Đánh giá lại chất lượng và khả năng thu hồi của các khoản nợ để có biện pháp xử lý thích hợp; 2- Tăng cường trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu; 3-

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 115 36   Download

 • Thực tiễn đã cho thấy thất bại của NHTM trong hoạt động tín dụng gắn chặt với thiếu hiểu biết về khách hàng. Một trong những kỹ thuật quản trị rủi ro tín dụng của NHTM là sử dụng phân tích chấm điểm để xếp hạng uy tín về mặt tín dụng của mỗi khách hàng một cách thường xuyên. Do vậy, vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ đang được các NHTM quan tâm nhằm ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng, giảm bớt tỷ lệ nợ xấu phải trích dự phòng rủi ro, đáp ứng các...

  pdf126p kid_co_hon 09-05-2012 381 184   Download

 • Phần lớn các doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi, sắp xếp lại đều gặp khó khăn về tài chính như: sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài, nợ phải trả lớn, nhất là nợ ngân hàng và các doanh nghiệp này không có khả năng trả nợ. Do vậy, trước khi chuyển đổi sở hữu, các doanh nghiệp đều có kiến nghị với ngân hàng xin được xoá nợ, khoanh nợ, giãn nợ. Để xử lý các khoản nợ này, các ngân hàng thương mại phải sử dụng nguồn dự phòng rủi ro để bù đắp hoặc hạch......

  doc3p songanh 07-03-2009 579 178   Download

 • Chấm điểm và Xếp hạng tín dụng nội bộ đóng vai trò quan trọng đối với các cấp quản trị ngân hàng trong việc định giá cho vay và các quyết định về quản trị rủi ro tín dụng cũng như việc trích lập dự phòng rủi ro của khoản vay. Việc hiểu rõ cơ chế xây dựng mô hình xếp hạng và các cách thức để kiểm soát các bước vận hành của nó do vậy thực sự có ý nghĩa rất lớn đối với các cấp quản trị của ngân hàng....

  pdf72p shift_12 15-07-2013 182 43   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm nâng cao chất lượng Quản trị rủi ro trong các dự án công nghệ thông tin của EVNNPT trên cơ sở nhận dạng rủi ro trong các dự án CNTT, các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và tài trợ rủi ro trong các dự án CNTT của EVNNPT.

  pdf42p truongtien_03 10-03-2018 60 14   Download

 • Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng, chế độ kế toán chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, quy định pháp luật về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quy định pháp luật về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf267p violympus 12-03-2019 61 8   Download

 • Bài viết sử dụng dữ liệu Bankscope và ADB trong giai đoạn 2005 – 2015 để nghiên cứu nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) trường hợp Việt Nam. Thông qua phương pháp SGMM cho dữ liệu bảng, nghiên cứu cho thấy RRTK chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố sau: Chất lượng tài sản thanh khoản, Vốn ngân hàng, Dự phòng rủi ro tín dụng, Thu nhập lãi thuần, Lạm phát và Cung tiền.

  pdf12p vidoraemi2711 17-06-2019 51 4   Download

 • Bài viết đánh giá thực nghiệm tác động của rủi ro tín dụng lên hiệu quả hoạt động của 20 ngân hàng thương mại ở Việt Nam trong giai đoạn 2005 - 2018 bằng phương pháp ước lượng GMM Arellano-Bond hệ thống. Kết quả cho thấy tỷ lệ nợ xấu và dự phòng rủi ro tín dụng có tác động thúc đẩy trong khi hệ số rủi ro tín dụng có tác động làm giảm hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này.

  pdf9p viwyoming2711 15-12-2020 7 0   Download

 • Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động tín dụng của các chi nhánh phía Bắc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp tăng cường năng lực quản lý hoạt động tín dụng tại các chi nhánh phía Bắc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong môi trường cạnh tranh mới.

  pdf125p capheviahe30 04-04-2021 0 0   Download

 • Rủi ro trong kinh doanh Rủi ro (risk) được hiểu là việc lượng hóa khả năng xảy ra những thiệt hại hoặc lợi nhuận thu về thấp hơn so với dự kiến. Có rất nhiều dạng rủi ro như rủi ro về tỉ giá, rủi ro về thị trường, rủi ro về pháp luật, rủi ro về tín dụng, rủi ro về lãi suất, rủi ro về bất động sản... Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro là quá trình xác định các rủi ro và tìm cách quản lý, hạn chế các rủi ro đó xảy ra với...

  pdf6p bunrieu 14-07-2010 226 116   Download

 • Với qui mô hoạt động ngày càng mở rộng và phát triển, vốn tự có vào năm 2007 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam là 2.700 tỷ đồng với tổng tài sản sản hơn 30.000 tỷ đồng, có trên 200 điểm giao dịch và 2.500 cán bộ nhân viên, tổng dư nợ năm 2006 hơn 8800 tỷ đổng, dư kiến dư nợ năm 2007 là hơn 15,000 tỷ đồng. Trong đó, hoạt động tín dụng vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu trong hoạt động của ngân hàng và đây là hoạt động luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro, nợ quá hạn, nợ xấu,...

  pdf147p nhanma1311 08-12-2012 116 40   Download

 • Trong kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh tiền tệ, rủi ro là điều khó tránh khỏi. Vấn đề là làm thế nào để tối thiểu hóa những rủi ro đó đồng thời đạt được mục tiêu lợi nhuận. Trong quản trị rủi ro ngân hàng thương mại có những biện pháp quản trị như: Phân tán rủi ro trong cho vay; thực hiện tốt việc thẩm định khách hàng và khả năng trả nợ; bảo hiểm tiền vay; phải có một chính sách tín dụng hợp lý và duy trì các khoản dự phòng để đối phó với rủi...

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 101 32   Download

 • Phòng tổ chức hành chính có chức năng tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực: Tổ chức đào tạo CNV, tuyển dụng lao động, quản lý tiền lương, công tác phòng tổng hợp thi đua, công tác hành chính quản trị. * Phòng kinh doanh: Phòng kinh doanh có chức năng tham mưu cho Giám đốc về việc: - Lập kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm của toàn chi nhánh. - Cung cấp thông tin phòng ngừa rủi ro và quản lý điều hành vốn kinh doanh hàng ngày đảm bảo cung cấp đủ vốn và trực tiếp...

  pdf11p ttcao6 24-08-2011 90 22   Download

 • Trong trường hợp nhà NK phải thanh toán bộ chứng từ hàng hoá trước khi hàng chưa cập bến và sau đó nhà NK phải giải phóng hàng hoá để thu hồi vốn, thì nhà NK cũng có nhu cầu được NH tài trợ, vì đây là khoảng thời gian khá dài. Khoản tài trợ này được gọi là tín dụng ứng trước. Mức độ cấp vốn ứng trước phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng thanh toán của nhà NK, khả năng cạnh tranh của hàng hoá dự kiến, những rủi ro về tỷ giá,... Trong tín dụng...

  doc4p nhom6k6tcnh 04-10-2012 103 21   Download

 • Giảm sự không cân xứng về thông tin giữa ngân hμng vμ khách hμng, qua đó lựa chọn khách hμng vμ ra quyết định cho vay chính xác. ị Tạo cơ sở cho việc định giá tín dụng vμ thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng một cách phù hợp . Xác định một cách chính xác hơn nhu cầu thực tế về vốn của khách hμng Giúp cho các khách hàng hiểu hơn về tiǹ h hiǹ h tμi chính của họ, nhu cầu về vốn trong từng thời điểm, vị thế cạnh tranh, nguy cơ rủi ro,…...

  ppt132p vitaminc0792 16-04-2013 76 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Dự phòng rủi ro trong tín dụng
p_strCode=duphongruirotrongtindung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2