intTypePromotion=1
ADSENSE

Duy trì nhân lực

Xem 1-20 trên 714 kết quả Duy trì nhân lực
 • Luận văn tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Quản trị nhân lực - Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ IBF Việt Nam giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp; thực trạng quản trị nhân lực và đưa ra giải pháp cho việc quản trị nhân lực một cách hiệu quả.

  doc61p ducbebe 11-07-2016 203 39   Download

 • Bài viết tìm hiểu thực trạng nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin giai đoạn 2016-2018; phân tích yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút và duy trì nguồn nhân lực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin giai đoạn 2016-2018.

  pdf9p trinhthamhodang1219 07-05-2021 7 0   Download

 • Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về nhân lực và quản trị nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ khách sạn; phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Duy Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế; đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại khách sạn Duy Tân, tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf146p bautroibinhyen5 01-12-2016 113 34   Download

 • Khái niệm, mục tiêu và tầm quan trọng của QTNL Quản trị nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn nhân viên

  pdf7p print_12 21-08-2013 167 25   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu là kiểm định thang đo và mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì nhân tài cho trường hợp các NHTM ở Việt Nam, từ đó sẽ có những hàm ý quản trị cho các NHTM hoạch định chính sách duy trì nhân tài, để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM ở Việt Nam trong xu hướng hội nhập và quốc tế hóa

  pdf0p hanh_tv30 24-04-2019 45 2   Download

 • Nghiên cứu này phân tích những mô hình, xu hướng và yêu cầu của quản trị nhân lực trong kỷ nguyên số, đồng thời xem xét vai trò của quản trị tri thức đối với các chức năng cơ bản của quản trị nhân lực như thu hút, đào tạo và phát triển, duy trì nguồn nhân lực.

  pdf19p vinevada2711 19-03-2021 9 2   Download

 • Thông qua phân tích các vấn đề lý luận, luận văn đánh giá thực trạng xây dựng và duy trì tổ chức tại Công ty cổ phần Tập đoàn BRG, từ đó Đề xuất một số giải pháp và những bước đi cụ thể nhằm tăng cường xây dựng và duy trì văn hóa tổ chức phù hợp với sứ mệnh và mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Tập đoàn BRG. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf97p hetiheti 08-03-2017 180 55   Download

 • Thảo luận nhóm: Giải pháp duy trì nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần XNK Thủy sản miền Trung được nghiên cứu nhằm mục đích hiểu biết thêm về công tác duy trì nguồn lực và đóng góp ý kiến của mình để phần nào đó đảm bảo được sự ổn định nguồn lực và nâng cao chất lượng làm việc của nhân viên trong ty. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc92p tailieuvip123 23-05-2016 225 54   Download

 • Nội dung chủ yếu của chương 6 Duy trì nguồn nhân lực nằm trong bài giảng quản trị nguồn nhân lực nhằm trình bày về duy trì nhân viên, cắt giảm lao động, quản trị trong trường hợp từ nhiệm, quản trị trong trường hợp sa thải, đánh giá các trường hợp sa thải và giữ lại, chi phí sa thải.

  pdf14p fast_12 24-06-2014 148 37   Download

 • Một trong các vấn đề đang được lãnh đạo ngành y tế cũng như lãnh đạo tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ đặt ra là làm sao có thể thu hút, duy trì và phát triển nguồn nhân lực tại địa phương, đặc biệt là tại các khu vực miền núi, khó khăn để đáp ứng được việc cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng cho người dân. Trong nội dung bài báo này nhóm tác giả trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến duy trì và phát triển nhân lực y tế.

  pdf6p tangtuy01 01-03-2016 180 39   Download

 • Luận văn tiến hành đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng của đội ngũ công chức làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao sự hài lòng trong công việc để công chức phát huy hết khả năng và gắn bó lâu dài với tổ chức.

  pdf107p kethamoi8 12-10-2020 42 10   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu này là việc xác định các nhân tố ảnh hưởng đến duy trì nhân tài tại các NHTM Việt Nam và đề xuất các gợi ý để giúp cho các ngân hàng này có thể duy trì nhân tài trong giai đoạn hiện nay.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 9 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phát hiện được tiêu chí xác định nhân tài trong các NHTM ở Việt Nam. Xác định được các nhân tố ảnh hưởng quan trọng đến việc duy trì nhân tài tại các NHTM. Xác định được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến việc duy trì nhân tài tại các NHTM.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 3 0   Download

 • Tài liệu Quản trị nguồn nhân lực do PGS.TS. Trần Kim Dung biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về giới thiệu quản trị nguồn nhân lực; thu hút nguồn nhân lực; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; duy trì nguồn nhân lực; quản trị nguồn nhân lực trong môi trường hiện đại; các tình huống về quản trị nhân lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf497p hoahongtrongmua 12-03-2015 2610 1091   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai với mục tiêu tìm hiểu tình hình nhân sự chung của công ty qua 2 năm 2011 – 2012; phân tích thực trạng về công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo - phát triển và duy trì nguồn nhân sự; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo - phát triển và duy trì nguồn nhân lực tại công ty. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  doc113p choxuxu 19-09-2015 677 242   Download

 • “Nhiêù nhà lañ h đaọ câṕ cao luôn miêṇ g cho răǹ g: “Con ngươì là taì san̉ quan troṇ g nhất trong tổ chưć /công ty cuả tôi” hoăc̣ “nhân viên luôn la ̀ sô ́ 1 trong tô ̉ chưć cuả tôi”. Nhưng nhưñ g lơì vaǹ g ý ngoc̣ naỳ đang ngaỳ caǹ g trở nên nham̀ chań hơn, không ai coǹ hưń g thú nghe chuń g nưã .” (Edward E Lawler, Mai Hương dic̣ h, theo Business Week). Theo đo,́ ta thâý ai cuñ g biêt́ noí : “Con ngươì là nguôǹ lưc̣ quy ́ nhât́...

  doc51p dinhthao00 09-06-2011 740 229   Download

 • Thu nhập của người lao động bao gồm: tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và phúc lợi. Trong đó, tiền lương chiếm tỷ trọng lớn nhất. Toàn bộ tiền lương của doanh nghiệp trả cho nhân viên do công việc làm của họ, là động lực chủ yếu kích thích nhân viên làm việc tốt. Tiền lương là thu nhập chủ yếu giúp cho nhân viên làm thuê duy trì và nâng cao mức sống cho họ và gia đình họ và họ có thể hoà đồng với trình độ văn minh trong xã hội. Ở một mức độ nhất định, tiền lương là một...

  doc6p chi_hang 18-09-2010 322 156   Download

 • Cùng với việc chuyển đổi nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường, nước ta đang dần hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Điều này cho thấy một Công ty muốn đứng vững, khẳng định vị trí của mình trên thương trường kinh doanh thì nhất định phải là Công ty có năng lực thực sự. Vấn đề đặt ra hàng đầu đối với mọi Công ty là hiệu quả kinh tế. Trong đó Quản Trị Nhân sự đóng một vai trò đặc biệt quan trọng.......

  doc50p tuhuy 21-03-2009 419 155   Download

 • Quản trị nguồn nhân lực là quản trị các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng, thúc đẩy, phát triển và duy trì một lực lượng lao động làm việc có hiệu suất cao trong tổ chức. Quản trị nguồn nhân lực là quản trị các hoạt động nhằm thu hút, sử dụng, thúc đẩy, phát triển và duy trì một lực lượng lao động làm việc có hiệu suất cao.

  pdf38p newbievnx 20-03-2011 555 140   Download

 • Khái niệm, chức năng & ý nghĩa Khái niệm “ Trong tất cả các nhiệm vụ của quản trị, quản trị con người là nhiệm vụ trung tâm và quan trọng nhất vì tất cả các vấn đề khác điều phụ thuộc vào mức độ thành công của quản trị con người” Quản trị nguồn nhân lực là hệ thống các triết lý, chính sách và hoạt động chức năng về thu hút, đào tạo – phát triển và duy trì con người của một tổ chức nhằm đạt được kết quả tối ưu cho cả tổ chức lẫn...

  pdf43p lux_12 17-06-2013 333 108   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1051 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Duy trì nhân lực
p_strCode=duytrinhanluc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2