intTypePromotion=1
ADSENSE

Giá trị thanh niên

Xem 1-20 trên 463 kết quả Giá trị thanh niên
 • Bài viết Đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở thanh thiếu niên rối loạn lo âu lan tỏa nghiên cứu rối loạn lo âu lan tỏa ở lứa tuổi thanh thiếu niên nhằm đánh giá các đặc điểm stress và chiến lược đối phó ở nhóm người bệnh đến khám và điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương.

  pdf10p visirius 18-01-2023 3 1   Download

 • Nội dung cuốn “Niên giám thống kê tỉnh Hà Giang năm 2016” bao gồm số liệu chính thức các năm 2012, 2013, 2014, 2015 và số liệu sơ bộ năm 2016. Toàn bộ số liệu giá trị sản xuất (GO), giá trị tăng thêm (VA) của tỉnh Hà Giang từ năm 2012 đến năm 2016 được hiệu chỉnh lại theo kết quả rà soát, tính toán lại do Tổng cục Thống kê cung cấp cho các tỉnh thành phố.

  pdf394p trangxanh0906 12-01-2023 6 1   Download

 • Niên giám Thống kê tỉnh Quảng Ngãi 2020 bao gồm số liệu chính thức từ năm 2019 trở về trước và số liệu sơ bộ các năm 2020, trong đó có một số chỉ tiêu được bổ sung, chỉnh lý so với Niên giám các năm trước. Số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được Tổng các Thống kê biên soạn và công bố theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương", được chia theo ba khu vực kinh tế và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm, chỉ tiêu giá trị tăng thêm các ngành kinh tế được tính theo giá cơ bản thay cho giá sản xuất.

  pdf607p trangxanh0906 30-12-2022 10 2   Download

 • Bài viết trình bày một số giải pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục đạo đức cho sinh viên; Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục đạo đức truyền thống và những giá trị đạo đức mới của thời đại; Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, Đội công tác xã hội trong nhà trường.

  pdf3p vilamborghini 07-10-2022 9 1   Download

 • Bài viết Một số giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay trình bày nâng cao nhận thức cho sinh viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục đạo đức trong quá trình hình thành nhân cách; Phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị và đạo đức.

  pdf5p vilamborghini 07-10-2022 6 1   Download

 • Luận văn "Vận dụng kế toán quản trị tại trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên" nghiên cứu hệ thống hóa lý luận về kế toán quản trị và vận dụng những nội dung phù hợp của kế toán quản trị có thể áp dụng đối với các trường cao đẳng nghề, Đánh giá thực trạng của việc vận dụng kế toán quản trị tại Trường Cao Đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên, đưa ra những giải pháp tổ chức thực hiện kế toán quản trị tại Trường Cao đẳng Nghề Thanh niên Dân tộc Tây Nguyên.

  pdf120p unforgottennight05 19-09-2022 9 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần truyền thông Thanh niên đến năm 2020" trình bày về thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên, tác giả phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần truyền thông Thanh Niên, từ đó xác định các vần đề còn tồn tại cần khắc phục. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp thích hợp đối với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần truyền thông Thanh Niên.

  doc146p trananh2212 20-09-2022 16 5   Download

 • Đề tài "Nghiên cứu công bố thông tin về báo cáo bộ phận của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh" nghiên cứu đánh giá mức độ CBTT về BCBP trên cả ba loại BCTC gồm BCTC cuối niên độ, bán niên và quý 2 của các CTNY trên SGDCK Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE); khảo sát các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ CBTT về BCBP của các CTNY. Qua đó tác giả đề xuất các chính sách cho công ty và nhà quản lý gia tăng các thông tin cần thiết, góp phần giảm rủi ro cho nhà đầu tư.

  pdf123p unforgottennight04 14-09-2022 12 1   Download

 • Đề tài luận văn "Định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên quận Ba Đình, thành phố Hà Nội" xác định nhân tố ảnh hưởng và những vấn đề đặt ra trong định hướng giá trị văn hóa truyền thống cho thanh niên hiện nay nhằm xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống,.... góp phần vào việc thực hiện chiến lược con người, phát triển giáo dục - đào tạo, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

  pdf100p unforgottennight02 20-08-2022 17 2   Download

 • Xuất phát từ nhu cầu và thực tiễn hoạt động của đội viên thiếu niên hiện nay tại các địa phương, cơ sở, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cuốn "Sổ tay đội viên" cho đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong khuôn khổ Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn năm 2011.

  pdf112p vimaryamnawaz 04-08-2022 8 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Giá trị văn hóa - nghệ thuật đình làng Diềm (thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh)" là khẳng định lại niên đại khởi dựng của đình Diềm và các đợt trùng tu, sửa chữa; nghiên cứu các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với di tích; đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của đình làng Diềm trong đời sống hiện nay.

  pdf211p unforgottennight01 11-08-2022 5 0   Download

 • Luận văn "Giá trị văn hóa nghệ thuật đình làng Hà Vĩ (thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội" tìm hiểu lịch sử hình thành và quá trình biến đổi của đình Hà Vĩ thôn Đại Vĩ, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; tìm hiểu giá trị văn hóa nghệ thuật, tìm hiểu nét đặc thù của kiến trúc thông qua bố cục mặt bằng, kết cấu kiến trúc; về điêu khắc, xác định niên đại của các mảng chạm khắc trên các cấu kiện kiến trúc, hoặc các mảng chạm khắc còn lại ở các di vật; về trang trí trên kiến trúc, xác định đề tài trang trí, đồ án trang trí, kỹ thuật chạm khắc.

  pdf129p unforgottennight01 11-08-2022 7 1   Download

 • Luận văn "Định hướng giá trị văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn ở huyện Sóc Sơn - thành phố Hà Nội trong thời kỳ đổi mới hiện nay" trình bày vai trò, thực trạng của việc định hướng giá trị văn hóa tinh thần cho thanh niên nông thôn ở huyện Sóc Sơn; qua đó đề xuất các giải pháp nhằm xây dựng giá trị văn hóa tinh thần đúng đắn trong thanh niên nông thôn trên địa bàn.

  pdf108p bakerboys09 01-08-2022 5 2   Download

 • Trứng cá là bệnh lý mạn tính và khá thường gặp của đơn vị nang lông tuyến bã thường gặp ở tuổi vị thành niên có tổn thương lâm sàng đa dạng có thể biểu hiện là những sẩn, nang cục hoặc mụn mủ. Bài viết trình bày đánh giá các tác dụng không mong muốn trong điều trị trứng cá thể nặng bằng uống isotretinoin với liều tích lũy đạt 60mg/kg và 120 mg/kg.

  pdf4p viaudi 04-08-2022 5 1   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá trí tuệ cảm xúc của học sinh trung học phổ thông (THPT). Mẫu nghiên cứu là 183 học sinh Trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Công cụ nghiên cứu là thang đo trí tuệ cảm xúc dành cho thanh thiếu niên Việt Nam (ESI-VNY) của tác giả Phan Thị Mai Hương (2016).

  pdf10p vistephenhawking 20-04-2022 41 3   Download

 • Tục ngữ, ca dao luôn gắn liền với sinh hoạt, hoạt động văn hóa, vui chơi truyền thống của người dân Việt Nam. Nó có giá trị bổ trợ kiến thức, bồi dưỡng tình cảm đạo đức và thẩm mỹ cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Không những thế, bất kể nơi đâu, trong tình huống nào người ta cũng có thể sử dụng tục ngữ, ca dao để bày tỏ tình cảm hay giãi bày một vấn đề nào đó khi cảm thấy khó nói. Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Tục ngữ và giải nghĩa; Ca dao. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf58p viplato 05-04-2022 35 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu mang tính chất tổng hợp về những hình tượng chạm khắc trên bia đá thế kỷ XVII trong một số ngôi chùa Việt. Từ đó đưa ra những tiêu chí để xác định niên đại của bia đá mang tính chất tương đối, làm cơ sở để góp phần vào những giá trị của di sản văn hoá vật thể, bổ sung thêm phần khuyết thiếu của nghệ thuật chạm khắc cổ truyền.

  pdf214p badbuddy09 05-04-2022 27 2   Download

 • Hồi ký của Giáo sư Đào Duy Anh thuật lại một phần cuộc đời hoạt động chính trị và hoạt động khoa học trải dài nhiều lĩnh vực: lịch sử, văn hóa, biên soạn từ điển, nghiên cứu lịch sử địa lý... Bên cạnh đó, tác giả cũng dành một số chương bàn về trí thức việt nam với dân tộc, vận mệnh và sứ mệnh của dân tộc, thanh niên tương lai của dân tộc,... Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung phần 1 sau đây.

  pdf143p cucngoainhan7 21-03-2022 24 3   Download

 • Trong thập niên vừa qua, chuyển đổi số đã trở thành tiến trình chủ đạo và mang tính bắt buộc với các quốc gia, trong đó điện toán đám mây là một trong những công nghệ trụ cột của tiến trình này Bài viết trình bày lợi thế và rủi ro trong ứng dụng điện toán đám mây; Kinh nghiệm ứng dụng điện toán đám mây để lưu trữ dữ liệu và cung cấp dịch vụ công; Khuyến nghị đối với Việt Nam.

  pdf4p vinikolatesla 25-03-2022 19 3   Download

 • Mục tiêu chính của nghiên cứu này là đánh giá tính độ hiệu lực cấu trúc của các hội chứng tâm bệnh văn hóa đặc hiệu ở Campuchia bằng cách sử dụng thang đo triệu chứng cơ thể phiên bản Campuchia (CSSI). Để đánh giá độ hiệu lực cấu trúc của CSSI, nghiên cứu này đã xem xét mối quan hệ giữa (a) CSSI, (b) các hội chứng tâm thần dựa trên các tiêu chí chẩn đoán của phương Tây (các triệu chứng trầm cảm và lo âu), và (c) các chỉ số bệnh lý bao gồm suy giảm chức năng, hành vi tìm kiếm điều trị vấn đề sức khỏe tâm thần và chất lượng cuộc sống.

  pdf28p vikissinger 03-03-2022 22 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giá trị thanh niên
p_strCode=giatrithanhnien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2