intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo án Tiếng Anh 11 unit 4

Xem 1-20 trên 43 kết quả Giáo án Tiếng Anh 11 unit 4
 • Mục tiêu của chúng tôi làm BST giáo án của unit 4 Volunteer work là giúp bạn đọc tiết kiệm được thời gian và thuận lợi trong việc tìm kiếm tài liệu chuẩn bị bài. Mong rằng những giáo án trong bộ sưu tập sẽ giúp bạn hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung chính của bài, tiếp thu thêm một số từ vựng của chủ đề học. Đồng thời, với những giáo án này, bạn có thể tìm ra một số phương pháp học tốt nhất để học sinh dễ dàng hiểu bài và nhớ bài lâu hơn, có thêm kinh nghiệm trong việc soạn giáo án.

  doc43p 789_thuychi 28-03-2014 276 39   Download

 • Giáo án Tiếng Anh lớp 11 chuẩn rất có ích cho các bậc phụ huynh, giáo viên và các em học sinh tham khảo

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 810 92   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 4: volunteer work-reading', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 1029 78   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 4: volunteer work-writing', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 1035 74   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 4: volunteer work-language focus', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p abcdef_34 18-09-2011 788 72   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 11: unit 4: volunteer work-speaking', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 18-09-2011 962 69   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 8: unit 11 traveling around viet nam lesson 4 : read', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p abcdef_34 20-09-2011 716 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section a (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 243 48   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án tiếng anh lớp 3 - lesson plan unit 11: our pets / section b (4,5,6,7)', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p mobistar1209 29-11-2010 183 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 11 - unit 4 - period 30', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 99 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án anh văn lớp 11 - unit 4 - period 26', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p vertu1209 20-10-2010 107 7   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. who 2) A. summer B. wheel B. educate C. whether D. whale C. club C. decided D. public D. wanted 3) A. handicapped B. visited II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. volunteer 5) A. orphanage 6) A. comfort B. nation B. participate B. area C. college C. vacation C. happiness D. hospital D. remote D. believe B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. 7) To...

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 706 105   Download

 • A. READING (pages 45-47) evaluate (v) đánh giá volunteer (v,n) (người) tình hardship (n) sự cực nhọc nguyện literacy (n) sự đọc, viết conduct (v) dạy, điều khiển remedial (adj) chậm hiểu damaged (adj) bị hư hỏng task (n) công việc teenager (n) thiếu niên adult (n) người trưởng thành.

  pdf7p mobell1209 19-10-2010 806 53   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. earning clearing 2) A. candy 3) A. given B. sandy B. risen C. many C. ridden D. handy D. whiten B. learning C. searching D. II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. competition B. annual stimulate 5) A. performance B. celebration announce 6) A. apologize remember B. VOCABULARY AND GRAMMAR B. difficulty C. enjoyment D. C. remember D. C. final D. I. Choose the best answer to complete each sentence. 7)...

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 636 90   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. fat 2) A. glad 3) A. hour B. any C. gas C. glass C. husband D. hat D. give D. hold B. geography B. happy II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. candle anniversary 5) A. relation celebrate 6) A. golden B. adult C. perhaps D. future B. together C. successful D. B. finish C. family D. B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. 7) A date...

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 462 82   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. probably hospital 2) A. smallest B. best 3) A. mountain B. ground C. longest C. blouse D. biggest D. soup B. population C. gold D. II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. instead resources 5) A. figure 6) A. research government B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence. B. double B. decrease C. different C. available D. support D. B. interesting C. expected D. 7)...

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 457 80   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. stage 2) A. elephant 3) A. listened stopped II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. decorate calendar 5) A. celebration preparation 6) A. between B. banner C. colour D. special B. traditional C. entertainment D. B. pagoda C. relative D. B. page B. event B. liked C. cake C. engineer C. watched D. tablet D. let D.

  pdf8p mobell1209 19-10-2010 468 79   Download

 • A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. pretty B. pretend C. pretext C. textbooks C. can D. prepare D. combs D. city 2) A. teachers B. arrives 3) A. corn B. cup II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. illiteracy 5) A. eradicate 6) A. highland effective B.

  pdf10p mobell1209 19-10-2010 266 75   Download

 • UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES A. PHONETIC I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words. 1) A. hand 2) A. money 3) A. change B. bank B. month B. hungry C. sand C. monkey C. stronger D. band D. monitor D. single II. Choose the word that has stress pattern different from that of the other words. 4) A. experience embrace 5) A. idol 6) A. cotton B. video B. happen C. birthday D. imagine B. embarrass C. floppy D. C. extreme D. quickly B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer to complete each sentence....

  pdf9p mobell1209 19-10-2010 483 74   Download

 • AIMS 1. Knowledge: Ss’ll able to talk about the places of interest. 2. Skills: listening and speaking 3. Language focus: a. Grammar: - “or” question A: Are we going to the zoo or the swimming pool? B: We’re going to the zoo. A: Is Peter going to the museum or the zoo? B: He’s going to the zoo.

  pdf6p phalinh14 06-08-2011 135 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Giáo án Tiếng Anh 11 unit 4
p_strCode=giaoantienganh11unit4

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2