giáo án tiếng anh THCS

Xem 1-20 trên 404 kết quả giáo án tiếng anh THCS
 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - tiếng anh lớp 6.

  doc253p chungtien90 23-08-2011 1497 365   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - tiếng anh lớp 6 - THE FIRST TERM.

  pdf4p mobell1209 19-10-2010 513 171   Download

 • Mời bạn tham khảo Giáo án tiếng Anh lớp 9 chương trình thí điểm: Unit 1 Local environment của trường THCS Mai Thị Hồng Hạnh để có thêm những tài liệu hay củng cố kiến thức của bài cho học sinh. Sau khi tham khảo bộ sưu tập này, quý thầy có có thêm nhiều sự lựa chọn khi soạn giáo án, qua đó có thể rút ra được một số kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao kỹ năng biên soạn giáo án của mình.

  doc6p heoiuoi 13-07-2017 67 18   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng anh THCS - Tiếng anh lớp 6 - Đề kiểm tra 1 tiết.

  pdf5p mobell1209 20-10-2010 1665 361   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh trung học phổ thông có tư liệu học tập tốt, giáo án trình bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 6

  doc104p dinhluyen2704 15-11-2010 3250 898   Download

 • Tiếng anh lớp 6 là cuốn sách đầu tiên của bộ sách dạy tiếng Anh 4 năm dùng cho các trường THCS . Nội dung quyển sách là những chủ điểm gần gũi với cuộc sống , sát thực với mục đích , nhu cầu và hứng thú của các em . Tiếng Anh 6 giúp các em bước đầu làm quen với tiếng Anh đồng thời giúp các em luyện tập để có thể nghe , nói , đọc và viết được tiếng Anh ở mức độ đơn giản thông qua các bài học phong phú và sinh động . Tiếng Anh 6 gồm 16...

  doc104p dinhluyen2704 15-11-2010 2258 846   Download

 • Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh trung học cơ sở có tư liệu học tập tốt, giáo án trình bày dễ hiểu giúp các bạn củng cố kiến thức các bài học trong chương trình lớp 8

  doc51p chauducdung 24-08-2011 1107 478   Download

 • I . OBJECTIVES : Help the students to ask and answer using WH questions with THIS and THAT about the things in the room . II . LANGUAGE CONTENTS : : - Grammar: Simple present tense , What is this/ What is that ?What are these?/ What are those?And the answers It is a.../an...or They are ... - Vocabulary: things in the livingroom.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 330 37   Download

 • I. Objectives: - By the end of the lesson , the Ss may read a text about Ba’s and Chi's houses to understand the differences. II.Language contents: - Grammar: Simple present tense. - Vocabulary: noisy, quiet, an apartment, market, zoo, paddy fields. III. Techniques: matching, group works, pair works, ask and answer, writing.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 317 31   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'giáo án tiếng anh 7 học kì 2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc112p chungtien90 23-08-2011 1072 228   Download

 • Giáo án mẫu tiếng anh dành cho các giáo viên tiếng anh và các bạn sinh viên đang theo học ngành sư phạm anh văn tham khảo để có thêm kinh nghiệm soạn giáo án.

  doc8p linh12345678 04-12-2009 1957 217   Download

 • Tham khảo đơn - biểu mẫu 'giáo án tiếng anh 7 học kì 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc111p chungtien90 23-08-2011 559 135   Download

 • Tài liệu tham khảo giáo án tiếng nh THPT - Giáo án anh văn lớp 12.

  pdf4p vertu1209 20-10-2010 985 118   Download

 • Tài liệu tham khảo cho giáo viên tiếng anh THPT - Giáo án anh văn lớp 12.

  pdf5p vertu1209 20-10-2010 680 89   Download

 • I. Objectives: By the end of the lesson, the Ss will be able to know nouns to talk about Parts of the body. II. Language contents: - Grammar: review the structures: What is that? That is his head. What are those? Those are his fingers. - Vocabulary: head, chest, shoulder, arm, hand, leg, foot, finger, toe. III. Techniques: guessing a word, guessing game, noughts and crosses, group works, pair works, ask and answer.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 584 57   Download

 • . Aims of the lesson: Giúp học sinh hệ thống lại một cách cơ bản các kiến thức mà các em đã được học ở lớp 8 từ đó có cơ sở để tiếp thu một cách có hiệu quả kiến thức lớp 9. II. Teaching aids: Hệ thống kiến thức lớp 8.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 195 57   Download

 • I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to listen to a dialogue and read a letter about a house to understand the details. II.Language contents: - Grammar: Simple present tense: Is there ........... ? Are there ...........? - Vocabulary: photo, vegetable, garden. III. Techniques: group works, pair works, ask and answer, write . IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 72,73 and cassette.

  pdf4p mobell1209 19-10-2010 411 48   Download

 • I. Objectives: By the end of the lesson, the Ss will be able to read a text about where Thuy lives to understand the details and practice country vocabulary. II. Language contents: - Grammar: Simple present tense : - Vocabulary: tree, lake, river, park, flower, rice paddy. III. Techniques: what and where, open-prediction, group works, pair works, ask and answer.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 292 41   Download

 • I. Objectives: By the end of the lesson, the Ss will be able to learn adjectives to describe Physical Appearance. II. Language contents: - Grammar: S + be + adjective. Ex: He is fat. She is thin. - Vocabulary: tall, short, thin, fat, heavy, light. III. Techniques: Brainstorm, true/ false repetition drill, noughts and crosses, group works, pair works, ask and answer.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 424 39   Download

 • I. Objectives: - By the end of the lesson, the Ss will be able to read a text about where Minh lives to understand town vocabulary and prepositions of place. II .Language contents: - Grammar: Simple present tense : - Vocabulary: store, bookstore, temple, factory, hospital, museum, stadium, restaurant. III. Techniques: open-prediction, what and where, group works pair works, ask and answer. IV. Teaching aids: lesson plan, textbook, pictures page 65,66 and cassette V. Time: Allotted 45 minutes.

  pdf5p mobell1209 19-10-2010 316 36   Download

Đồng bộ tài khoản