intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình kỹ năng giao tiếp kinh doanh

Xem 1-20 trên 388 kết quả Giáo trình kỹ năng giao tiếp kinh doanh
 • (NB) Mục tiêu của Giáo trình Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh là Nhận biết được bản chất của hoạt động giao tiếp trong kinh doanh; Giải thích được các học thuyết về giao tiếp; Mô tả được quá trình giao tiếp và phân biệt được các loại hình giao tiếp; Hiểu và phân biệt được tập quán giao tiếp của các tôn giáo và tập quán giao tiếp của các quốc gia và vùng lãnh thổ;

  pdf78p ochuong999 22-06-2020 32 7   Download

 • Môn học gồm 6 chương: Chuong 1. Tổng quan về hoạt động giao tiếp; Chương 2. Cấu trúc của hoạt động giao tiếp; Chương 3. Cơ sở của hành vi giao tiếp; Chương 4. Các kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh; Chương 5. Giao tiết trong môi trường công ty; Chương 6.....

  pdf132p hoangtuech_vqq 06-11-2009 3774 2652   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp cơ bản trình bày khái niệm cơ bản về giao tiếp, nguyên nhân giao tiếp kém hiệu quả, kỹ năng giao tiếp để có được hiệu quả. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên để có kỹ năng giao tiếp tốt và thành công trong cuộc sống.

  ppt49p changcunngoc94 05-05-2014 879 285   Download

 • Khái niệm giao tiếp - Communication Làm cho người khác hiểu đúng những gì mình muốn truyền đạt. Thiết lập quan hệ tôn trọng, chân thật và cộng tác với mọi người trong công việc. Đạt được những mục tiêu trong công việc thông qua giao tiếp với người khác.

  pdf54p tae_in2 29-07-2010 516 247   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh: Chương 9 Kiến trúc bài thuyết trình nhằm khái quát chung về bài thuyết trình, giới hạn những điểm chính, làm nổi bật ý tưởng chính, mở đầu và kết thúc hiệu quả, cấu trúc những lọai diễn từ khác, diễn từ có bản thảo và diễn từ ứng khẩu, giới thiệu diễn giả và thuyết trình tập thể.

  pdf34p thick_12 15-07-2014 549 143   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp bán hàng và phục vụ khách hàng chuyên nghiệp nhằm giúp học viên nắm được những yếu tố đánh giá một nhân viên dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, nắm được quy trình phục vụ khách hàng tại phòng giao dịch, nắm bắt được các kỹ năng áp dụng trong từng công đoạn của quy trình.

  pdf61p big_12 06-06-2014 540 138   Download

 • Bài giảng Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh trình bày về các kỹ năng cơ bản trong giao tiếp như nhóm kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng giao tiếp bằng ngôn ngữ, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng nói trước đám đông, kỹ năng từ chối...

  pdf24p narrow_12 17-07-2014 432 77   Download

 • Giáo trình Kỹ năng thi hành án dân sự (Phần nghiệp vụ): Phần 3 tiếp tục trình bày các nội dung về thi hành án phá sản, thi hành phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của tòa án, thi hành án lao động, thi hành án kinh doanh thương mại, thi hành án hôn nhân và gia đình, thi hành án thừa kế, thi hành án phần tiền, tài sản trong bản án, quyết định hình sự,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf191p comamngo1902 01-04-2019 58 9   Download

 • "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 3: Kỹ năng đàm phán thương lượng cơ bản" được biên soạn nhằm thông tin đến người học khái niệm đàm phán; bản chất của hoạt động đàm phán; các hình thức đàm phán; quy trình đàm phán; đo lường thành công của cuộc đàm phán.

  pdf36p gaocaolon10 27-02-2021 34 9   Download

 • "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh – Bài 3: Kỹ năng đàm phán" cung cấp các kiến thức về khái niệm đàm phán; bản chất của hoạt động đàm phán; các hình thức đàm phán; quy trình đàm phán; đo lường thành công của cuộc đàm phán; xác định phong cách hành vi của đối tác trong khi đàm phán, thương lượng.

  pdf32p chauchaungayxua9 25-11-2020 24 3   Download

 • "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 3: Kỹ năng đàm phán và thương lượng (Tiếp theo)" trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về đàm phán và thương lượng; giúp học viên có khả năng tiến hành những cuộc đàm phán, thương lượng hiệu quả.

  pdf31p gaocaolon10 27-02-2021 20 8   Download

 • "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 3: Kỹ năng đàm phán" tìm hiểu về khái niệm và bản chất của hoạt động đàm phán; các hình thức đàm phán; quy trình đàm phán; các yếu tố quan trọng của đàm phán thương lượng; xác định phong cách hành vi của đối tác trong khi đàm phán, thương lượng; hành vi phi ngôn ngữ trong đàm phán; một số điều cần tránh trong khi đàm phán thương lượng.

  pdf60p nguathienthan9 08-12-2020 13 2   Download

 • "Bài giảng Giao tiếp kinh doanh và thuyết trình - Bài 4: Kỹ năng thuyết trình (Phần 2)" trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thuyết trình; giúp học viên biết cách thuyết trình thành công 1 vấn đề cụ thể; giúp học viên tự tin khi nói trước đám đông.

  pdf20p gaocaolon10 27-02-2021 12 1   Download

 • Giáo trình kỹ năng giao tiếp đàm phán trong kinh doanh có kết cấu gồm 4 chương: Chương 1 Kỹ năng xử lý văn bản, chương 2 Kỹ năng thuyết trình, chương 3 Giao tiếp trong kinh doanh, chương 4 Đàm phán trong kinh doanh, và 1 phụ chương Giao tiếp tìm việc làm. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm được các kỹ năng cần thiết.

  pdf153p thanhpham11 07-03-2014 668 218   Download

 • (NB) Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Kế toán Doanh nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh, từ đó người học có thể vận dụng những kiến thức này trong quá trình nghiên cứu tâm lý của khách, cũng như tạo cho bản thân phong cách giao tiếp ứng xử văn minh, lịch sự và chuyên nghiệp.

  pdf78p ochuong999 22-06-2020 43 8   Download

 • Giáo trình cung cấp nội dung phong phú, giúp cho học viên rèn luyện được các kỹ năng nghe nói, đọc, viết đồng thời giúp cho học viên hiểu và diễn đạt những khái niệm then chốt của kinh doanh và kinh tế học; bao quát các lĩnh vực như quản lý, sản xuất, tiếp thị, tài chính và kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung các kiến thức.

  pdf46p cnkbmt3 19-10-2011 166 51   Download

 • Giao Tiếp là một hoạt động và là một nhu cầu không thể thiếu được ở con người. Quản trị kinh doanh thực chất là một hoạt động giao tiếp hết sức phức tạp. Hiệu quả của các nhà quản trị phụ thuộc rất nhiều đến khả năng tác động và ảnh hưởng đến nhân viên dưới quyền

  pdf132p hongnhung245 01-11-2010 417 196   Download

 • GT là sự trao đổi, tiếp xúc với nhau, sự giao lưu tình cảm, tư tưởng; GT là một quá trình hai chiều, hoạt dộng làm cho hai bên cùng chấp nhận một cái gì là chung; Ngôn ngữ là cụng cụ của GT; GT là công cụ hay phương tiện để đời sống xã hội được vận hành

  ppt38p huynhbahoc 19-11-2012 359 106   Download

 • Chương trình giáo dục đại học ngành Luật kinh doanh hướng đến việc đào tạo và cung ứng cho xã hội những cử nhân Luật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt; được trang bị một cách có hệ thống những kiến thức về pháp luật Việt Nam và kiến thức cơ bản về pháp luật quốc tế; có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực pháp luật về kinh doanh; có kỹ năng ngoại ngữ, tin học, giao tiếp để thích nghi tốt với môi trường pháp luật và hoạt động kinh doanh năng động, nhiều áp lực cũng như đảm bảo năng lực học tập suốt đời.

  pdf8p lovebychance01 25-04-2021 7 0   Download

 • Tổng quan về giao tiếp trong kinh doanh. Giao tiếp trong kinh doanh là quá trình và hoạt động thiết lập, chuyển tải, duy trì và phát triển mối quan hệ giữa người với người trong kinh doanh.

  pdf12p anhtuyet 10-06-2009 4324 1225   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình kỹ năng giao tiếp kinh doanh
p_strCode=giaotrinhkynanggiaotiepkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2