intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

Xem 1-20 trên 298 kết quả Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
 • Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp

  doc106p yy8891 13-04-2011 3120 1548   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" giới thiệu tới người học các kiến thức: Những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích hoạt động trong kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất của doanh nghiệp, phân tích một số yếu tố sản xuất kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf140p doinhugiobay_09 05-01-2016 287 105   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" phần 2 trình bày các nội dung: Phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm, phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf139p doinhugiobay_09 05-01-2016 179 71   Download

 • Phần 1 cuốn giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng)" cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích mua hàng, dự trữ và tiêu thụ hàng hóa; phân tích chi phí kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf68p doinhugiobay_06 11-12-2015 499 51   Download

 • Mời các bạn tham khảo Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 1 của PGS.TS. Trương Bá Thanh sau đây để bổ sung thêm kiến thức tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

  pdf53p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 182 47   Download

 • Dưới đây là Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2. Giáo trình bao gồm những nội dung về việc phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích rủi ro của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

  pdf60p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 101 27   Download

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp cho người học có cái nhìn tổng quan về việc phân tích hoạt động kinh doanh ở các cá nhân, tổ chức kinh doanh để thấy được ưu điểm khuyết điểm trong quá trình kinh doanh trên cơ sở sử dụng các phương pháp phân tích.

  pdf188p tradaviahe16 23-02-2021 25 12   Download

 • (NB) Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh là môn học chuyên môn bắt buộc có tính chất tổng hợp, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế để phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà quản lý các thông tin cần thiết trong việc ra các quyết định tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

  pdf51p ochuong999 22-06-2020 51 5   Download

 • (NB) Giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" được biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm giúp ích trong việc lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của DN. Hiệu quả kinh doanh được phân tích dưới các góc độ khác nhau và được tổng hợp từ hiệu quả hoạt động của từng bộ phận trong DN nên sẽ là cơ sở để đánh giá và điều chỉnh các hoạt động , các bộ phận cụ thể trong DN và lập kế hoạch kinh doanh theo đúng mục tiêu chiến lược của DN.

  doc78p ochuong999 24-06-2020 33 4   Download

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Huỳnh Minh Vũ với các nội dung những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp; phân tích kết quả sản xuất; phân tích tình hình sử dụng các tiềm năng trong sản xuất; phân tích giá thành sản phẩm của doanh nghiệp; phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận; phân tích tình hình tài chính.

  pdf75p nguathienthan7 27-08-2020 33 3   Download

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh gồm 5 chương đã thể hiện được những kiến thức cơ bản trong phân tích hoạt động kinh doanh, nội dung giáo trình gồm: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh; Phân tích kết quả sản xuất; Phân tích giá thành; Phân tích tiêu thụ và lợi nhuận; Phân tích báo cáo tài chính.

  pdf125p solua999 05-05-2021 14 4   Download

 • Phần 1 của giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích kết quả sản xuất, phân tích kết quả sản xuất về mặt chất lượng sản phẩm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf125p tsmttc_003 23-05-2015 222 99   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" trình bày các nội dung: Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận (phân tích tình hình tiêu thụ, phân tích tình hình lợi nhuận), phân tích báo cáo tài chính (phân tích báo cáo tài chính, phân tích tình hình qua báo cáo tài chính, phân tích chỉ số tài chính). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf131p tsmttc_003 23-05-2015 210 87   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Phân tích hoạt động kinh doanh (dùng cho các ngành kế toán, quản trị kinh doanh thương mại trình độ cao đẳng)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Phân tích lợi nhuận kinh doanh, phân tích tình hình tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p doinhugiobay_06 11-12-2015 520 35   Download

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh có kết cấu gồm 5 chương. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình sau đây với nội dung chương 4 - Phân tích tình hình tiêu thụ và lợi nhuận, chương 5 - Phân tích tình hình tài chính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf55p lalala02 13-11-2015 111 23   Download

 • Giáo trình "Phân tích hoạt động kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Đối tượng và phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh, phân tích tình hình sản xuất của doanh nghiệp, phân tích giá thành sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp, phân tích tình hình tiêu thụ và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p tsmttc_007 10-09-2015 78 14   Download

 • Phần 2 Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh gồm nội dung các chương sau: Chương IV - Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chương V - Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, chương VI - Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf64p sophantrotreu09 30-03-2016 68 10   Download

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh ngoài bao gồm 6 chương, cung cấp những kiến thức về: Khái quát chung của phân tích hoạt động kinh doanh; phân tích môi trường kinh doanh, thị trường và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản xuất sản phẩm; phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp.

  pdf82p tradaviahe20 12-04-2021 4 0   Download

 • Phân tích hoạt động kinh doanh (Operating activities analysis) là môn học nghiên cứu quá trình sản xuất kinh doanh, bằng những phương pháp liên kết, kết hợp với các lý thuyết kinh tế và phương pháp kỹ thuật khác nhằm đến việc phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh và những nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.... Tham khảo tài liệu để tìm hiểu rõ hơn về hoạt động này nhé!

  pdf236p orchid 18-03-2009 6364 2867   Download

 • Trong điều kiện hoạt động kinh doanh theo cơ chế thị trường, muốn tồn tại và phát triển, đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có lãi. Muốn vậy, yêu cầu doanh nghiệp phải được thường xuyên tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh, nhằm đánh giá đúng đắn ….

  pdf128p ntgioi120404 11-11-2009 1757 630   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh
p_strCode=giaotrinhphantichhoatdongkinhdoanh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2