intTypePromotion=1
ADSENSE

Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh

Xem 1-20 trên 261 kết quả Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
 • Quyết định số 2075/2021/QĐ-TTg ban hành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Thương Tín Lào. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc3p hoalanvender 31-01-2022 12 0   Download

 • Bài giảng Luật đầu tư: Chương 3 Thủ tục đầu tư trong nước, cung cấp cho người học những kiến thức như: Đăng ký đầu tư; Thẩm tra đầu tư; Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư; Thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf72p caphesuadathemhanh 03-12-2021 26 2   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm điều tra, khảo sát thực trạng việc thực hiện thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; Phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân để đề xuất phương hướng, giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

  pdf29p mucong999 04-03-2021 27 0   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Mẫu II.3) được ban hành theo trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh theo Điều 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

  doc5p ocmo999 01-03-2021 22 1   Download

 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành (Mẫu II.6) được ban hành theo Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

  doc3p ocmo999 01-03-2021 43 1   Download

 • Mẫu Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư (Mẫu II.7) được ban hành theo Căn cứ Luật đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;

  doc2p ocmo999 01-03-2021 19 1   Download

 • Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.6) được áp dụng đối với dự án có điều chỉnh chủ trương đầu tư Theo Điều 34, 35, 36, 37 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

  doc5p ocmo999 01-03-2021 31 0   Download

 • Mẫu Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.7) được áp dụng đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu.

  doc4p ocmo999 01-03-2021 40 0   Download

 • Mẫu Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh (Mẫu I.8) kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc2p ocmo999 01-03-2021 49 0   Download

 • Công văn số 3719/BKHĐT-QLKKT năm 2019 điều chỉnh quy mô dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p yuziyuan 23-06-2020 6 1   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001.

  doc2p yilinglaozu 10-01-2020 9 0   Download

 • Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc đảm bảo tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu năm 1992.

  doc2p yilinglaozu 10-01-2020 34 0   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo “Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự” là mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận về đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

  doc2p 2468vuhanh 17-07-2018 495 16   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: TIẾNG VÕNG KÊU I. Mục tiêu 1Kiến thức: Nhìn bảng và chép lại chính xác, không mắc lỗi khổ thơ thứ 2 trong bài. 2Kỹ năng: Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt n/l; i/iê; ăt/ăc. 3Thái độ: Viết đúng nhanh, chính xác. II. Chuẩn bị - GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2 trên bảng. - HS: Vở, bảng con. III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Câu chuyện bó đũa - Gọi 2 HS lên bảng đọc cho HS viết - 2 HS lên bảng viết, lớp viết vào các từ đã mắc lỗi, cần chú ý phân biệt nháp các từ ngữ sau: lên bảng, của tiết trước.

  doc3p quangphi79 07-08-2014 231 11   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: BÔNG HOA NIỀM VUI I. Mục tiêu 1Kiến thức: Biết kể đoạn mở đầu theo 2 cách. + Cách 1: Theo đúng trình tự câu chuyện + Cách 2: Thay đổi trình tự câu chuyện mà vẫn đảm bảo nội dung, ý nghĩa. Dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của GV kể lại được đoạn 2, 3. Đóng vai bố bạn Chi nói được lời cám ơn với cô giáo...2Kỹ năng: Biết vận dụng lời kể tự nhiên với nét mặt, điệu bộ, thay đổi giọng kể cho phù hợp. Biết nghe và nhận xét bạn kể. 3Thái độ: Yêu thích học môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ đoạn 2, 3 trong SGK. - HS: SGK.

  doc4p quangphi79 07-08-2014 259 18   Download

 • Giáo án Tiếng việt 2 MÔN: KỂ CHUYỆN Tiết: NGƯỜI THẦY CŨ I. Mục tiêu Dựa vào tranh minh hoạ và các câu hỏi gợi ý của GV kể lại được từng đoạn và tồn bộ câu chuyện. Biết thể hiện lời kể tự nhiên và phối hợp được lời kể với nét mặt, điệu bộ. Biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với từng nhân vật. Biết theo dõi lời bạn kể. Biết đánh giá, nhận xét lời kể của bạn...II. Chuẩn bị GV: Tranh HS: Aùo bộ đội, mũ, kính..III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Mẩu giấy vụn - Gọi HS kể lại mẩu giấy vụn - 4 HS kể nối tiếp. Mỗi HS kể 1 đoạn. - Nhận xét, cho điểm từng HS. 3.

  doc4p quangphi79 07-08-2014 221 16   Download

 • Đề tài Thủ tục chấp thuận đầu tư, tạm ngừng và chấm dứt dự án đầu tư nhằm trình bày về các nội dung chính quyền chấp thuận và cấp Giấy chứng nhận Quy định chung, thủ tục Đầu tư, thẩm đầu tư, cơ quan tiến nhận hồ sơ Dự án đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư. Nội dung – Hiệu lực của Giấy chứng nhận đầu tư.

  ppt43p top_12 21-04-2014 84 6   Download

 • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số: 01B (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính) Độc lập- Tự do- Hạnh phúc TỜ KHAI QUYẾT TOÁN KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT [01] Kỳ tính thu: từ ... đến ….... [02] Lần đầu  [03] Bổ sung lần thứ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc [04] Tên người nộp khoản thu [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã...

  pdf3p banhnamdua 15-07-2013 98 4   Download

 • Mẫu số: 01A (Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013 /TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỜ KHAI KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT (Dành cho người nộp khoản thu khai) [01] Kỳ tính thu: Quý.... Năm ….... [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ [04] Tên người nộp khoản thu [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ:

  pdf3p banhnamdua 15-07-2013 91 3   Download

 • (Ban hành kèm theo Thông tư số 124/2012/TT-BTC ngày 30/7/2012 của Bộ Tài chính) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------…., ngày.... tháng.... năm .... ĐƠN XIN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chúng tôi là: - [Tên đầy đủ và chính thức của doanh nghiệp bảo...

  pdf1p keocauvong 25-06-2013 70 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
1368 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
p_strCode=giaychungnhandautudieuchinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2