Hạ tầng liên vùng

Xem 1-20 trên 55 kết quả Hạ tầng liên vùng
 • Trên cơ sở các kết quả đánh giá tác động của mực nước biển dâng lên cơ sở hạ tầng đới bờ, bài báo đề xuất các hướng nghiên cứu ưu tiên nhằm thiết lập hệ thống giám sát và đánh giá các ảnh hưởng của mực nước biển dâng lên dải ven biển, trước hết là các bãi biển và cơ sở hạ tầng liên quan.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 18 2   Download

 • Bài viết Những thành tựu chính trong kết nối cơ sở hạ tầng của hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng hơn hai thập niên qua khái quát những thành tựu mà hợp tác GMS đã đạt được trong kết nối cơ sở hạ tầng ở tiểu vùng sông Mê Công, từ đó đưa ra một vài nhận định liên quan đến vấn đề này.

  pdf6p maiyeumaiyeu11 26-09-2016 25 1   Download

 • Trong giai đoạn trước mắt tập trung đầu tư, xây dựng phát triển một số KKT có khả năng phát triển mang lại hiệu quả cao, để hình thành các khu đô thị ven biển, làm động lực phát triển kinh tế vùng. - Tập trung thu hút đầu tư vào các KKT có cơ sở hạ tầng tốt và có tiềm năng phát triển. - Tập trung phát triển các dự án động lực hiện đã thu hút được và các kết cấu hạ tầng kỹ thuật thiết yếu...

  pdf10p manutd1907 17-09-2012 83 22   Download

 • Kết cấu hạ tầng : là một tổ hợp các cơ sở của các ngành được tổ chức, bố trí trên một vùng lãnh thổ để phục vụ cho quá trình tái sản xuất mở rộng, phục vụ cho đời sống của dân cư, phục vụ cho an ninh quốc phòng.

  doc28p minhhienphan 21-02-2012 161 46   Download

 • Ebook "Chiến lược cấp nước và vệ sinh - Xây dựng trên một nền móng bền vững" là một trong 6 báo cáo về "Những thách thức đối với cơ sở hạ tầng Việt Nam". Các báo cáo khác đề cập đến lĩnh vực Giao thông, Điện, Viễn thông, Phát triển đô thị và những vấn đề liên ngành.

  pdf46p talata_7 14-01-2015 37 10   Download

 • Nội dung của tài liệu trình bày những nghiên cứu khoa học của các giảng viên, sinh viên Đại học Nông Lâm và các nhà nghiên cứu cùng chuyên ngành làm cơ sở cho việc nghiên cứu và tham khảo cho các độc giả quan tâm về các vấn đề liên quan đến việc sử dụng mảng xanh tạo dựng môi trường sống bền vững cho đô thị.

  pdf87p kloikloi 17-10-2017 23 3   Download

 • Ngày nay không một Quốc gia nào trong quá trình hoạch định chính sách và quản lý phát triển kinh tế lại không có nội dung phát triển bền vững. Trên lý thuyết, phát triển bền vững là nhằm đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu của các thế hệ mai sau. Nó liên quan đến phát triển và sử dụng có trách nhiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

  pdf29p kieuoanh 09-07-2009 2430 673   Download

 • Quy hoạch vùng lãnh thổ(QHVLT) là hệ thống các biện pháp tác động vào 1 vùng lãnh thổ nhằm xây dựng 1 cơ cấu kinh tế hợp lý, gắn liền với cơ cấu đất đai để sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, các công trình kinh tế, văn hóa xã hội, nguồn lao động, tăng cường cơ sở hạ tầng, phát triển lực lượng sản xuất, góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới và xã hội mới....

  doc16p hoaneurovfu 16-05-2011 765 189   Download

 • Đứng trước yêu cầu ngày càng cấp bách đó, Đại hội Đảng IX đã đưa ra văn kiện về vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay đặt vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Hai mặt đó có mối quan hệ biện chứng với nhau, bổ sung cho nhau nhằm phát triển nền kinh tế nước ta ngày càng vững mạnh theo định...

  doc0p tengteng1 12-11-2011 232 82   Download

 • Nội dung Hội thảo Khoa học: Liên kết Phát triển Du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung nhằm trình bày các các thảo luận, thống nhất, thực thi các chính sách và cơ chế liên kết phát triển du lịch của cả vùng, đảm bảo sự phát triển nhanh và bền vững, phát triển cơ cấu hạ tầng giao thông, nâng cao chất lượng đào tạo ngành du lịch.

  pdf132p hoa_hong91 23-04-2014 95 34   Download

 • Đo lường tác động môi trường … Chương 6 Đo lường tác động môi trường của tăng trưởng kinh tế vùng bằng mô hình cân đối liên ngành liên vùng. Trong những năm qua, Hà Nội đã có nhiều đổi mới về chính sách phát triển kinh tế. Những thành tự cơ bản đạt được bao gồm mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm trên 11%, tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

  pdf32p linhdan05016 14-01-2011 133 33   Download

 • Báo cáo kỹ thuật sau bao gồm tất cả các khía cạnh tổng thể có liên quan đến qui hoạch vùng và đô thị trong khu vực nghiên cứu, bao gồm điều kiện KT-XH và tình hình đô thị hóa hiện nay, sự phát triển nhà ở và công nghiệp, các điều kiện đất đai và các khía cạnh liên quan đến thể chế.

  pdf197p tuanhung_vn 18-04-2015 62 24   Download

 • Dự án xây dựng khung môi trường chiến lược cho toàn vùng Trung Trường Sơn, hiện đang được thực hiện với tổng vốn đầu tư 250.000 USD Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Một tuyến thôn đang chỉ đạo đường đi các đơn vị chức qua năng liên quan tập Trường trung triển khai dự Sơn án xây dựng khung môi trường chiến lược cho toàn vùng Trung Trường Sơn, nhằm thực hiện Chiến lược Bảo tồn Đa dạng sinh học vùng sinh thái này giai đoạn 2005-2020. ...

  pdf5p heoxinhkute3 24-09-2010 106 23   Download

 • CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THỂ CHẾ 4.1. Mở đầu Chương này thảo luận các vấn đề liên quan cơ sở hạ tầng và thể chế. Trên thực tế, các loại cơ sở hạ tầng được xem là sự can thiệp của con người vào các hệ thống tự nhiên. Cơ sở hạ tầng tập trung vào việc lập kế hoạch, xây dựng và bảo vệ bờ biển, còn thể chế chủ yếu liên quan với thủ tục hành chính và pháp lý. 4.2 Lập kế hoạch xây dựng và các biện pháp bảo vệ bờ biển Các cảng biển thường...

  pdf0p meogiay 15-11-2011 66 19   Download

 • CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ THỂ CHẾ 4.1. Mở đầu - Chương này thảo luận các vấn đề liên quan cơ sở hạ tầng và thể chế - Cơ sở hạ tầng được xem là sự can thiệp của con người vào các tự nhiên, bao gồm lập kế hoạch, xây dựng và bảo vệ bờ biển - Thể chế chủ yếu liên quan với thủ tục hành chính và pháp lý. 4.2. Các biện pháp bảo vệ bờ biển Các nguyên nhân gây xói: * do thiên nhiên - Gia tăng mực nước biển - Mũi đất, đá ngầm và...

  pdf24p thachthaoxanh 23-08-2011 61 12   Download

 • Luận án làm sáng tỏ đặc điểm thành phần thạch học, tính chất cơ lý, sự phân bố của trầm tích Đệ tứ và mối liên quan giữa chúng với hiện tượng lún và lún-sụt mặt đất, đặc biệt là thành tạo đất yếu ở khu vực phía Tây thành phố Hà Nội, đề xuất các giải pháp phòng chống, phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng.

  pdf167p change03 06-05-2016 29 6   Download

 • Bài viết Đánh giá bước đầu những hạn chế, thách thức về cơ chế và chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nêu lên những hạn chế, thách thức về cơ chế và chính sách phát triển bền vững vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như ô nhiễm môi trường, hạ tầng giao thông liên vùng, cơ chế chính sách,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 22 5   Download

 • Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD về việc quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Uỷ ban dân tộc và miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

  pdf9p lawdn12 22-11-2009 52 3   Download

 • Luận án làm sáng tỏ đặc điểm thành phần thạch học, tính chất cơ lý, sự phân bố của trầm tích Đệ tứ và mối liên quan giữa chúng với hiện tượng lún và lún-sụt mặt đất, đặc biệt là thành tạo đất yếu ở khu vực phía Tây thành phố Hà Nội, đề xuất các giải pháp phòng chống, phục vụ phát triển bền vững cơ sở hạ tầng.

  pdf27p change03 06-05-2016 23 2   Download

 • Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD về việc quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Bộ Kế hoạch và đầu tư - Uỷ ban dân tộc và miền núi - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

  pdf8p lawdt11 02-12-2009 49 1   Download

Đồng bộ tài khoản