intTypePromotion=4
ADSENSE

Hạ tầng nông thôn

Xem 1-20 trên 330 kết quả Hạ tầng nông thôn
 • Phần 1 Tài liệu Mẫu thiết kế xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn giới thiệu tới bạn đọc một số kiến thức: Quy hoạch xây dựng khu dân cư nông thôn, một số vấn đề về xây dựng nông thôn, các mẫu thiết kế điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p doinhugiobay_03 24-11-2015 123 33   Download

 • Bài giảng Quản lý Nhà nước về nông nghiệp nông thôn: Chương 5 - Quản lý Nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gồm có ba nội dung chính trình bày về mục tiêu và biện pháp xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn; quản lý kết cấu hạ tầng và dịch vụ công của UBND xã; một số chính sách chủ yếu thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn.

  ppt35p cocacola_07 11-11-2015 182 34   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Mẫu thiết kế xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn , phần 2 giới thiệu một số mẫu thiết kế tham khảo các công trình cơ sở hạ tầng nông thôn như: Trụ sở ủy ban nhân dân, nhà văn hóa xã, trường phổ thông trung học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p doinhugiobay_03 24-11-2015 78 21   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại và làm rõ một số vấn đề lý luận chung về ODA đối với sự phát triển của cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc; phân tích, đánh giá tình hình thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA của ADB trong các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc; đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút ODA cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc trong thời gian tới.

  pdf104p dangvutungbk 28-05-2017 73 21   Download

 • Đề tài nghiên cứu thực trạng và đánh giá kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ở huyện Quảng Ninh, từ đó gợi ý một số giải pháp để thu hút và sử dụng vốn đầu tư có hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p thangnamvoiva30 02-11-2016 69 17   Download

 • Đề tài phân tích thực trạng sử dụng nguồn vốn NSNN trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã Tân Hương trong thời gian qua. Nêu lên tác động của chúng đến đời sống người dân trong vùng cũng như đến phát triển kinh tế-xã hội của toàn xã; từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn Ngân sách nhà nước trong thời gian tới.

  pdf99p thangnamvoiva29 02-11-2016 65 15   Download

 • Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về vấn đề đất đai và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm giúp nông dân nói chung và những nông dân yếu thế phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Tác động của nhóm chính sách đất đai và phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn đến những nông dân yếu thế" dưới đây để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  pdf16p thuytct36 25-02-2016 75 5   Download

 • Bài viết Một số kinh nghiệm trong công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở nước ta giới thiệu tới các bạn những thành tựu đạt được về trình độ khoa học sản xuất nông lâm nghiệp, quan hệ sản xuất nông nghiệp nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf5p maiyeumaiyeu17 29-10-2016 45 5   Download

 • Chương 2 ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA VỪNG NÔNG THÔN 1.1. Khái niệm vùng nông thôn Vùng nông thôn được quan niệm khác nhau ở mỗi nước vì điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên ở mỗi nước khác nhau. Cho đến nay chưa có một khái niệm nào được chấp nhận một cách rộng rãi về nông thôn. Để có được định nghĩa nô lo thôn, người ta so sánh nông thôn và thành thị. Trong khi so sánh...

  pdf19p songsongcuoc 11-06-2011 550 223   Download

 • LỜI NÓI ĐẦU Phát triển nông thôn là một inh vực quan trọng và cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế vả hiện đại hoá đất nước. Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, nông thôn nước ta đã có sự đổi mới và phát triển khá toàn diện. Vấn đề nông thôn và phát triển nông thôn đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, cả về tổng kết lý luận, thực tiễn và đầu tư cho phát triển. Để phát triển nông thôn đúng hướng, có cơ...

  pdf28p songsongcuoc 11-06-2011 563 216   Download

 • Chương 4 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.1 Khái quát chung về quy hoạch Chúng ta luôn suy nghĩ về sự phát triển và mong muốn đạt được mục tiêu phát triển, cụ thể là: Tăng trưởng không ngừng đời sống của con người cả về vật chất và tinh thần; Phân phối công bằng những thành quả tăng trưởng trong xã hội nhằm củng cố và đam bảo sự phát triển bền vững về hệ thống giá trị của con người trong xã hội. Muốn đạt được sự...

  pdf44p songsongcuoc 11-06-2011 434 203   Download

 • Chương 3 NHỮNG VẤN ĐỀ VĨ MÔ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYÊT CHO PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.1. Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế xã hội và phát triển nông thôn Nông nghiệp là ngành sản xuất ra những sản phẩm thiết yếu cho đời sống con người như lương thực, thực phẩm mà không người sản xuất vật chất nào có thể thay thế được. Ngoài ra nông nghiệp còn cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp...

  pdf24p songsongcuoc 11-06-2011 344 180   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'một số giải pháp thúc đẩy đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc111p chovameo 29-04-2011 423 129   Download

 • Dự án bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn. Dự án cải tạo đất dốc theo các mô hình kinh tế trang trại và nông lâm kết hợp... -Chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất và hạ tầng xã hội, cần chú ý ưu tiên các dự án: Dự án về cải tạo nâng cấp mạng lưới giao thông ở các khu vực trọng điểm. Dự án cải tạo hệ thống điện và cung cấp điện. Dự án cải tạo thủy lợi, nâng cao công suất tưới tiêu, cung cáp nước sạch. + Dự án đầu tư...

  pdf18p songsongcuoc 11-06-2011 237 116   Download

 • Trong quá trình đổi mới đất nước, đường lối đúng đắn của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông thôn đã khơi dậy nguồn động lực to lớn của nhân dân, đưa đến những thành tựu rất quan trọng. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là chủ trương lớn của Đảng ta, đồng thời là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996) đã xác định trong...

  pdf111p matbuon_266 17-07-2012 139 49   Download

 • Trong thời kỳ đổi mới, hơn 200 ngàn dân Điện Bàn đã tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng trong chiến tranh, trở thành huyện dẫn đầu của tòan tỉnh trong xây dựng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện các chính sách đền ơn đáp nghĩa, xã hội hóa giáo dục và xây dựng hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nông thôn.

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 130 45   Download

 • Hòn đất mà biết nói năng Về lý thuyết, có nhiều góc nhìn khác nhau để phân tích sự chuyển hóa ở nông thôn Việt Nam, nhưng dường như chưa có đánh giá cụ thể về số phận của người nông dân sau khi ruộng vườn, ao hồ phải nhường chỗ cho nhà máy, xí nghiệp. Mặc dù chiếm tỷ trọng cao nhất trong thành phần xã hội - những người nông dân vốn xem nông nghiệp là cái nghiệp ở đời lại ít được đào tạo nhất. Theo số liệu của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội,...

  pdf3p bibocumi12 02-11-2012 119 31   Download

 • Tài liệu Xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam: Phần 2 giới thiệu về những vấn đề tồn tại trong quá trình phát triển hạ tầng ở nông thôn - bài học Thái Bình; phương thức và giải pháp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn trong điều kiện hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf183p thuytrang_3 30-01-2015 110 27   Download

 • Công văn 1238/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc cơ chế tài chính dự án Cơ sở hạ tầng nông thôn tổng hợp miền Trung vay vốn Cơ quan Phát triển Pháp (AFD)

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 150 22   Download

 • Mục tiêu của bài học nhằm giúp các bạn: Nắm bắt được các ý tưởng cơ bản về phát triển nông thôn toàn diện và hiện đại, hiểu được hoàn cảnh và con đường phát triển nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam và có thể áp dụng được các ý tưởng này cho địa phương của mình; đối chiếu, đánh giá cách tiếp cận và thực hiện phát triển nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam so với lý thuyết và kinh nghiệm ở một số nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc182p minhtandoan81 17-03-2017 82 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hạ tầng nông thôn
p_strCode=hatangnongthon

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2