intTypePromotion=1
ADSENSE

Hạch toán tổng hợp

Xem 1-20 trên 358 kết quả Hạch toán tổng hợp
 • Cuốn giáo trình “Tổ chức và quản lý sản xuất” được biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kiến thức cơ bản với những vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như: Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất; nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất; lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch; tổ chức và quản lý lao động trong doanh nghiệp; tổ chức, quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hạch toán phân tích hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf84p cucngoainhan0 08-04-2022 19 3   Download

 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính - Chương 3: Kiểm toán chu kỳ mua hàng - thanh toán (TS. Nguyễn Thị Thanh Phương) cung cấp cho học viên những kiến thức về mục tiêu và căn cứ kiểm toán chu kỳ mua hàng – thanh toán; các thủ tục kiểm soát nội bộ và khảo sát kiểm soát; các thử nghiệm cơ bản; tổng hợp kết quả kiểm toán chu kỳ;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt39p flynn_beret 04-04-2022 12 0   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán đề cập đến tất cả những vấn đề về lý thuyết kế toán, từ cơ bản đến nâng cao. Người học có thể tìm hiểu lý thuyết kế toán thông qua các nội dung tổng hợp lý thuyết, các ví dụ cũng như bài tập mẫu với hướng dẫn giải cụ thể, đồng thời có thể tự ôn tập, kiểm tra và nâng cao trình độ thông qua hệ thống câu hỏi và các bài tập thực hành phong phú. Nội dung giáo trình bao gồm có 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p cucngoainhan8 14-03-2022 51 0   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Chương 4: phương pháp tính giá và hạch toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp, chương 5: phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, chương 6: sổ kế toán và hình thức kế toán, chương 7: tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf62p cucngoainhan6 07-02-2022 4 2   Download

 • Nối tiếp phần 1, nội dung chính phần 2 của Giáo trình Nguyên lý kế toán bao gồm những nội dung chính sau: Chương 4 - Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, Chương 5 - Sổ kế toán và hình thức kế toán và Chương 6 - Tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn tham khảo!

  pdf109p paddington36 05-01-2022 33 2   Download

 • Tập bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chính là phục vụ công tác dạy và học học phần bắt buộc Tổ chức hạch toán kế toán cho đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng ngành Kế toán. Tập bài giảng trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, dễ hiểu với bố cục gồm 6 chương, kết thúc mỗi chương có câu hỏi ôn tập và bài tập liên quan đến nội dung của từng chương giúp người tìm hiểu có cái nhìn gần nhất, tổng hợp nhất về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf223p cucngoainhan3 19-11-2021 20 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tổng hợp những kiến thức đã học tại trường, vận dụng các phương pháp so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn nhằm củng cố và tích lũy kiến thức; kết chuyển và tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm; đánh giá công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp thực tập.

  pdf73p closefriend08 10-11-2021 23 1   Download

 • Nội dung bài viết trình bày cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán, phương pháp tính giá và phương pháp tổng hợp - cân đối để nghiên cứu đối tượng của hạch toán kế toán. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p billyelliot 11-11-2021 15 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn; củng cố, tổng hợp lại các kiến thức đã học và nâng cao kiến thức nhờ việc học hỏi và quan sát công việc thực tế của kế toán trong quá trình thực tập; tìm hiểu vế công tác hạch toán kế tóan doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Sài Gòn-Mỹ Xuân.

  pdf91p closefriend08 10-11-2021 8 0   Download

 • (NB) Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về kinh tế học vĩ mô; Hạch toán tổng sản phẩm quốc dân; Tổng cầu và chính sách tài khóa; Tiền tệ và chính sách tiền tệ; Mô hình IS – LM và sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô; Thất nghiệp và lạm phát; Tăng trưởng và phát triển kinh tế.

  pdf167p chuheodethuong25 13-07-2021 43 13   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán gồm có 6 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; Phương pháp chứng từ kế toán; Phương pháp tài khoản kế toán; Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế; Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán; Sổ sách kế toán và các hình thức kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf149p chuheodethuong25 13-07-2021 44 6   Download

 • Biểu mẫu: Tổng hợp dự toán thu, chi từ nguồn viện trợ và vốn đối ứng được sử dụng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp; UBND cấp tỉnh báo cáo Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

  doc4p lijian 30-06-2021 13 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu những vấn đề cơ bản trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Phân tích, đánh giá tổng hợp về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty. Tổng hợp, so sánh các kiến thức học được trên giảng đường và trong thời gian thực tập để rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

  pdf92p elysadinh 13-06-2021 9 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tổng hợp và hệ thống hóa các vấn đề lý luận cơ bản về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn trong doanh nghiệp. Tìm hiểu thực trạng công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn tại Công ty Bảo hiểm Bưu điện Thừa Thiên Huế. Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn tại Công ty.

  pdf100p elysadinh 13-06-2021 28 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu chung hệ thống lý thuyết về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất nhằm khái quát hóa những vấn đề có tính chất tổng quan về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần Long Thọ tỉnh Thừa Thiên Huế cụ thể là nghiên cứu về cách hạch toán và công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch Terrazzo của công ty Cổ phần Long Thọ.

  pdf97p elysanguyen12 11-06-2021 14 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa và tổng hợp những vấn đề lý luận về công tác kế toán hàng hóa trong các doanh nghiệp thương mại. Tìm hiểu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế. Vận dụng lý luận về kế toán hàng hóa cùng với thực tiễn tại công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế để đưa ra nhận xét và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại công ty.

  pdf111p elysale25 10-06-2021 3 2   Download

 • Mục tiêu của Bài giảng Kế toán trên máy vi tính nhằm nâng cao kỹ năng nghề kế toán và khả năng tiếp cận thực tiễn cho sinh viên, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Cung cấp cho sinh viên quy trình xử lý của phần mềm kế toán nói chung và phần mềm kế toán MISA SME.NET 2015 nói riêng; giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường tiếp cận nhanh với phần mềm MISA cũng như các phần mềm kế toán khác sẵn có tại doanh nghiệp.

  pdf241p ermintrudetran 04-06-2021 35 2   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán được thực hiện biên soạn trên nội dung mới nhất những quy định, chuẩn mực, quy tắc điều chỉnh trong lĩnh vực kế toán và dựa trên những kinh nghiệm thực tế giảng dạy của nhóm tác giả. Với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề kế toán, bài giảng đã hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán sau đó trình bày hệ thống phương pháp kế toán sử dụng để theo dõi, phản ánh nghiệp vụ kinh tế và cuối cùng là nội dung tổ chức công tác kế toán.

  pdf165p ermintrudetran 04-06-2021 29 6   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán cung cấp các kiến thức cơ bản như: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; Phương pháp chứng từ kế toán; Phương pháp tài khoản kế toán; Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán; Sổ sách và hình thức kế toán; Tổ chức công tác hạch toán kế toán.

  doc78p calliope09 20-05-2021 32 2   Download

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán; Phương pháp chứng từ kế toán; Phương pháp tài khoản kế toán; Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; Phương pháp tổng hợp, cân đối kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc62p calliope09 20-05-2021 13 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1299 lượt tải
320 tài liệu
1120 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hạch toán tổng hợp
p_strCode=hachtoantonghop

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2