intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàm hồi qui

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hàm hồi qui
 • Giáo trình Xác suất thống kế - Chương 7 Tương quan và hồi qui tuyến tính trình bày các nội dung sau: hệ số tương quan mẫu, kiểm định giả thiết về hệ số tương quan, phân tích hồi qui, hàm hồi qui tuyến tính mẫu,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p ndvquang 24-08-2017 212 7   Download

 •  Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn  Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số góc  Biến giả và Kiểm định tính ổn định cấu trúc của mô hình  Hồi qui tuyến tính từng khúc  Biến phụ thuộc là biến giả  Mô hình xác suất tính tuyến tính (LPM)  Mô hình Probit và Logit  Biến bị chặn: mô hình Tobit .Bản chất của biến giả - Biến giả cho sự thay đổi trong hệ số chặn Trong phân tích hồi qui, có 2 loại...

  pdf36p 123968574 26-06-2012 354 87   Download

 • Khi khảo sát hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y ta thấy giữa chúng có thể có một số quan hệ sau: X và Y độc lập với nhau, tức là việc nhận giá trị của đại lượng ngẫu nhiên này không ảnh hưởng đến việc nhận giá trị của đại lượng ngẫu nhiên kia. X và Y có mối phụ thuộc vào hàm số Y = (X).

  pdf14p khamphatrithuc 05-09-2010 252 55   Download

 • - Phân tích hồi qui là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc hay còn gọi là biến được giải thích) vào một hay nhiều biến khác (biến độc lập hay còn gọi là biến giải thích) với ý tưởng cơ bản là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị đã biết của biến độc lập.

  ppt32p teo1961988 24-04-2011 252 51   Download

 • Bài giảng gồm có những nội dung chính sau: Giả thiết về qui luật chuẩn, kiểm định hệ số hồi qui riêng, kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi qui, lựa chọn mô hình, lựa chọn dạng hàm hồi qui (phép thử MWD). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p estupendo2 10-08-2016 68 5   Download

 • Tham khảo sách 'hướng dẫn sử dụng eviews 5.1 (phùng thanh bình) - chương 2 hướng dẫn sử dụng eviews trong phân tích dữ liệu và hồi qui', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf42p conbaomuahe 26-02-2011 1002 388   Download

 • Tài liệu toán học: Lý thuyết tương quan và hàm hồi qui

  pdf14p thuthuy 25-07-2009 692 131   Download

 • Chúng ta có thế xây dựng được mô hình hồi quy bội dù chúng ta có đưa vào bao nhiêu biến đi chăng nữa thì yếu tố phần dư vẫn tồn tại vì yếu tố hiễn nhiên của chúng ,ngaycả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình - ei được sử dụng như một yếu tố đại diienj cho tất cả các biến không có trong mô hình ngay cả khi các biến bị loại bỏ khỏi mô hình là biến nào đi chăng nữa khi đó quá trình chuyển đổi mô hình hồi quy tổng thể PRF sang mô hình hồi quy...

  doc28p huonghieuphuong 12-09-2011 313 46   Download

 • Phân tích hồi quy đề cập đến việc nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến số, biến phụ thuộc, vào một hay nhiều biến số khác, biến độc lập, với ý định ước lượng và/hoặc dự đoán giá trị trung bình (tổng thể) của biến phụ thuộc dựa trên những giá trị đã biết hay cố định của biến độc lập.

  pdf54p 123968574 26-06-2012 341 38   Download

 • Khi khảo sát hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y ta thấy giữa achu1ng có thể có một số quan hệ sau: X và Y độc lập với nhau, tức là việc nhận giá trị của đại lượng ngẫu nhiên này không ảnh hưởng đến việc nhận giá trị của đại lượng ngẫu nhiên kia.

  pdf14p leethanhbinhf 22-10-2010 151 24   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong bài thực hành 1 "Hồi quy đơn giản với Excel" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: vẽ tập dữ liệu food.xls, hồi quy tuyến tính đơn giản, vẽ đường hồi quy đơn giản, vẽ đồ thị phần dư của hàm số hồi quy, dự báo bằng hàm hồi quy đơn giản.

  doc11p ngoccuong93 09-09-2014 93 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 1: hàm hồi qui đơn', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nhumi1000v 04-08-2011 57 9   Download

 • Chương 1 của bài giảng Kinh tế lượng cung cấp cho người học các nội dung như: Bản chất của phân tích hồi qui, bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi qui, mô hình hồi qui hai biến. Mời bạn cùng tham khảo.

  ppt13p nganga_04 27-09-2015 63 5   Download

 • Nội dung chủ đề 2 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Mô hình hồi quy tuyến tính.đơn - Những vấn đề cơ bản", cụ thể như: Bản chất của phân tích hồi qui, hàm hồi qui đơn,... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf23p dolalatien 26-01-2018 36 4   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Tương quan và hồi qui, phương pháp phân tích hàm đa biến, hệ số tương quan mẫu, quan hệ hồi qui tuyến tính,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf12p hpnguyen13 31-05-2018 48 3   Download

 • Bài giảng Mô hình hồi qui đa bội trình bày về các giả thiết của mô hình hồi qui; hàm phân phối mẫu là hàm phân phối chuẩn; kiểm định t; kiểm định giả thiết; kiểm định kết hợp tuyến tính; kiểm định F; biến giả - đa cộng tuyến và một số nội dung khác.

  pdf29p cocacola_09 24-11-2015 60 2   Download

 • Trong nghiên cứu này, cafein, theobromin, theophyllin trong chè được xác định đồng thời bằng bằng phương pháp UV-Vis kết hợp hồi qui đa biến tuyến tính và phi tuyến tính. Với một mô hình đường chuẩn đa biến được xây dựng từ bộ mẫu chuẩn có hàm lượng các chất được xác định bằng phương pháp HPLC, bằng thuật toán hồi quy tuyến tính và phi tuyến tính đã định lượng nhanh và đồng thời được 3 chất thuộc nhóm xanthin trong chè mà không cần tách ra khỏi nhau trước khi phân tích.

  pdf5p khidoichuoi 04-03-2020 36 1   Download

 • Bài giảng môn Kinh tế lượng cung cấp cho người đọc các nội dung: Nhập môn, hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, dạng hàm, hồi qui với biến giả, đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, sự tương quan, chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf272p doinhugiobay_01 09-11-2015 129 33   Download

 • 1. Hãy giải thích các khái niệm sau đây: a. Hàm hồi qui tổng thể và hàm hồi qui mẫu b. Yếu tố ngẫu nhiên và phần dư c. Các hệ số hồi qui, ước lượng của các hệ số hồi qui d. Hàm hồi qui tuyến tính Cho các mô hình sau đây, mô hình nào là tuyến tính đối với tham số, mô hình nào là tuyến tính đối với các biến số, mô hình nào là tuyến tính đối với cả tham số và biến số?

  pdf11p dove_12 10-06-2013 168 26   Download

 • Lựa chọn những biến thích hợp để đưa vào mô hình hồi qui là rất quan trọng và có ảnh hưởng đến chất lượng phân tích. Để lựa chọn biến, chúng ta có thể thực hiện bằng nhiều thủ tục. Tuy nhiên, bài viết chỉ trình bày thủ tục đưa dần vào. Sau khi nêu cách thức thực hiện của thủ tục, bài viết minh họa thủ tục bằng ví dụ. Đồng thời bài viết trình bày cách thực hiện thủ tục này bằng phần mềm SPSS....

  pdf6p phalinh16 17-08-2011 62 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hàm hồi qui
p_strCode=hamhoiqui

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2