intTypePromotion=1
ADSENSE

Hàng hóa sức lao động

Xem 1-20 trên 203 kết quả Hàng hóa sức lao động
 • Trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là một bộ phận cấu thành của thị trường, các yếu tố sản xuất đã không được công nhận. Điều này có nguồn gốc từ các thành kiến mang tính nhận thức về hàng hóa sức lao động, về việc làm, về thất nghiệp. Trong đó, quan điểm về sức lao động là hàng hóa, có thể mua, bán, trao đổi được coi là một điều cấm kỵ. Phân bổ lao động được thực...

  pdf102p inspiron1212 04-12-2012 1819 234   Download

 • Đề tài "Hàng hóa sức lao động và vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam" trình bày nội dung gồm các chương sau: chương 1 hàng hóa sức lao động, chương 2 vấn đề lao động và việc làm ở Việt Nam.

  doc19p lethuy013323003 14-12-2014 499 93   Download

 • Luận án với mục tiêu Làm rõ các vấn đề lý luận về xuất khẩu lao động, vận dụng lý luận này vào tổng kết, đánh giá thực tiễn hoạt động Xuất khẩu lao động của Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó đưa ra quan điểm và giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động khi Việt Nam hội nhập sâu hơn, đầy đủ hơn về kinh tế với khu vực và thế giới trong những năm tới.

  pdf21p hieuminhdo 03-09-2019 58 1   Download

 • Nội dung của bài viết này là nghiên cứu về cải cách chính sách tiền lương mới trên các phương diện: nội dung cải cách, lộ trình thực hiện cũng như ý nghĩa của nó đối với người lao động trong doanh nghiệp.

  pdf10p kethamoi11 02-04-2021 41 6   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận kinh tế chính trị:“hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p sunderland24 10-06-2011 533 174   Download

 • Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện sống còn cho sự tồn tại của con người và là nền tảng của đời sống xã hội. Dưới bất cứ xã hội nào muốn sản xuất ra của cải vật chất con người đều cần phải lao động .Chủ nghĩa tư bản ra đời trên cơ sở nền sản xuất hàng hoá phát triển. Mọi của cải của xã hội tư bản đều là hàng hoá. Hàng hoá sức lao động được bán trên thị trường và được tiêu dùng ở lĩnh vực sản xuất của nhà tư...

  pdf6p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 195 29   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề" trình bày nội dung sau: sự chuyển hoá sức lao động thành hàng hoá, hàng hoá sức lao động là hàng hoá đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề.

  doc11p galaxyhehe 23-06-2014 96 17   Download

 • Bài thảo luận "Kinh tế chính trị Mác - Lênin" do nhóm sinh viên trường đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp thực hiện nhằm tiến hành phân tích và giải đáp các câu hỏi có nội dung liên quan đến: Quá trình lao động sản xuất, tư liệu sản xuất, quy luật giá trị, phạm trù hàng hóa sức lao động. Mời các bạn tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.

  ppt15p yemine 20-10-2011 494 66   Download

 • Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, nền kinh tế nước ta đã có nhiều khởi sắc đáng phấn khởi. Kinh tế phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng khá cao; cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH); đời sống của người lao động từng bước được cải thiện... nhân dân ngày càng tin tưởng hơn vào công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Các doanh nghiệp (DN) nước ta đã có những đóng góp quan trọng vào...

  pdf113p inspiron1212 04-12-2012 117 31   Download

 • Tài liệu trình bày các câu hỏi về triết học xoay quanh nội dung về mâu thuẫn của công thức chung của tư bản, tại sao nói hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt, ý nghĩa của phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, tại sao tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản là tất yếu và là nguyên nhân của hiện tượng thất nghiệp trong xã hội,... Mời các bạn tham khảo.

  doc16p tuyetmaik48sinhcsp 03-01-2019 36 2   Download

 • Tài liệu Mac Lênin trình bày các câu hỏi về về Mac Lênin như: chứng minh hàng hóa sức lao động là hàng hóa đặc biệt, trình bày ý nghĩa khi nghiên cứu vấn đề này ở Việt Nam hiện nay, cho biết những biện pháp của nhà nước để điều hòa mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động. Mời các bạn tham khảo!

  doc15p trangnguyenminhthuy 22-09-2018 48 2   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động). Cho đến nay vẫn còn chưa có nhận thức rõ và thống nhất về...

  pdf12p nhattruong 13-07-2009 6389 1319   Download

 • Trong bất kỳ xã hội nào, sức lao động cũng đều là yếu tố hàng đầu của quá trình lao động sản xuất. Nhưng không phải bao giờ sức lao động cũng là hàng hoá. Sức lao động chỉ biến thành hàng hoá khi có hai điều kiện sau:

  pdf9p huemanvdoc 25-11-2009 2371 498   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động)....

  doc11p buiduongson3 08-05-2010 290 155   Download

 • Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang ền kinh tế thị n trường, nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển, song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đồng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động (hay còn gọi là thị trường lao động). Cho đến nay vẫn còn chưa có nhận thức rõ và thống nhất...

  pdf14p xuan2013 10-01-2013 1035 100   Download

 • Ngày nay, quá trình tự do hóa thương mại diễn ra đang diễn ra hết sức nhanh chóng, và ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Tự do hóa thương mại làm xóa bỏ bớt các rào cản giữa thị trường các nước, làm cho luồng hàng hóa di chuyển từ nước này sang nước khác dễ dàng hơn. Và hàng hóa sức lao động không phải là ngoại lệ. Quá trình tự do hóa thương mại đã thúc đẩy lại phân công lao động quốc tế và làm cho xuất khẩu lao động trở thành...

  pdf21p addition1122 12-04-2013 114 31   Download

 • Bài thuyết trình về nguồn nhân lực cho các bạn tham khảo. Xuất khẩu lao động là hoạt động mua_bán hàng hoá sức lao động nội địa cho người sử dụng lao động nước ngoài. Hoạt động mua_ bán : thể hiện ở chỗ người lao động trong nước sẽ bán quyền sử dụng sức lao động của mình trong một khoảng thời gian nhất định cho người sử dụng lao động nước ngoài để nhận về một khoản tiền dưới hình thức tiền lương (tiền công )....

  ppt50p ansanguyenanh 08-04-2010 141 21   Download

 • Luận án nghiên cứu với mục tiêu để đưa ra những kiến nghị và giải pháp nhằm sử dụng có hiệu quả và phát huy nguồn nhân lực, nhằm hoàn thiện chính sách kinh tế - xã hội, để phát huy vai trò của sức lao động và thị trường sức lao động, giải quyết tình trạng thất nghiệp đang là nóng bỏng và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, trong bối cảnh của xu hướng toàn cầu hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf192p longnguyentran000 27-12-2016 107 26   Download

 • Bài viết Để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường ngày nay bao gồm những nội dung về một số điều kiện để sức lao động trở thành hàng hóa trong nền kinh tế thị trường ngày nay như người lao động được tự do về thân thể hay pháp lý; trong điều kiện nào người lao động sẽ bán sức lao động của mình và một số nội dung khác.

  pdf8p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 78 7   Download

 • 1.2. Những nhân tố phát sinh từ phía Liên Minh Châu Âu 1.2.1. EU đang tiến tới Liên Minh Kinh Tế Thị trờng EU đã đợc chính thức hình thành vào ngày 1/1/1993, với việc xóa bỏ biên giới lãnh thổ quốc gia và biên giới hải quan giữa các nớc thành viên để cho hàng hóa, sức lao động, dịch vụ và vốn đợc tự do lu thông trên toàn lãnh thổ Liên Minh.

  pdf10p kimku9 31-08-2011 61 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hàng hóa sức lao động
p_strCode=hanghoasuclaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2