intTypePromotion=1
ADSENSE

Hành chính công và hành chính tư

Xem 1-20 trên 10514 kết quả Hành chính công và hành chính tư
 • Tiêu chuẩn Quốc gia: TCVN 9342:2012 - Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công và nghiệm thu được chuyển đổi từ TCXD 254:2001 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  doc30p 01204053143 13-10-2014 240 41   Download

 • Quản lý hành chính là sự tác động của cơ quan hành chính nhà nước lên đối tượng là con người hoặc là các mối quan hệ xã hội để đạt mục tiêu của chính phủ. Phương pháp quản lý và cách tiếp cận cụ thể phụ thuộc vào từng thể chế chính trị tại các nước, cũng như mục tiêu cần đạt được.

  pdf147p lanlan38 02-04-2013 241 57   Download

 • QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Quy chế tài chính của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp, Pháp lệnh Kế toán thống kê và Điều lệ Công ty. Điều 2: Quy chế tài chính này áp dụng trong nội bộ Công ty. Đối tượng thi hành Quy chế Tài chính là toàn thể nhân sự làm việc trong hệ thống Công ty. Điều 3: VỐN VÀ TÀI SẢN 3.1 Vốn của Công ty là phần vốn tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm: - Vốn...

  pdf6p thanh_trieu 25-12-2009 994 630   Download

 • Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước được triển khai đem lại hiệu quả tích cực, trong đó vai trò của công nghệ thông tin góp phần quan trọng hiện đại hóa nền hành chính.Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam là tên gọi chung của toàn bộ ngành hành pháp ở việt Nam. Cơ quan hành chính Nhà nước được tổ chức theo các ngành và các cấp từ trung ương đến địa phương, đứng đầu là Chính phủ Việt Nam....

  pdf0p nguyenthao100 15-11-2011 207 78   Download

 • ày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính trở thành một trào lưu, là một nhu cầu tự thân, nỗ lực của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu,để từđó xây dựng, phát triển vàhoàn thiện nền hành chính. Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm điểm...

  pdf163p lanlan38 01-04-2013 98 31   Download

 • Bài giảng Tài chính công - Phân cấp tài khóa trình bày tổng quan về hệ thống chính quyền, phân cấp tối ưu, phân cấp tài khóa ở Mỹ và các nước. Khoản mục chi tiêu lớn nhất của bang và địa phương là giáo dục, kế đến là chăm sóc y tế và trật tự xã hội.

  ppt44p green_12 12-05-2014 179 22   Download

 • Chính sách công là hành động (hay không hành động) của nhà nước đối với các vấn đề của quốc gia hay vùng lãnh thổ. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo "Bài giảng Bài 1: Chính sách công và tư duy phản biện (2014)" của Nguyễn Xuân Thành.

  pdf10p hera_01 06-04-2016 66 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận của công tác phân tích Báo cáo tài chính. Nghiên cứu thực trạng về tình hình công tác phân tích Báo cáo 2 tài chính Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng từ 2011-2013. Trên cơ sở thực trạng tại công ty, tiến hành phân tích đầy đủ hơn và đưa những giải pháp nhằm hoàn thiện côn

  pdf26p cotithanh321 24-07-2019 44 7   Download

 • MẪU DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH (Kèm theo Thông tư số 15/2011/TT-BTTTT ngày 28 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

  pdf2p suatuoi_tiettrung 20-07-2011 88 3   Download

 • Trên cơ sở khoa học về quản lý hành chính công và khoa học quản lý lao động, luận án hướng tới mục tiêu là đề xuất phương pháp định biên (xác định số lượng người làm việc) trong các cơ quan Bộ thông qua xác định vị trí làm việc từ việc phát huy các kết quả của hoạt động phân tích tổ chức, phân tích công việc của các cơ quan Bộ.

  pdf27p kequaidan5 04-06-2020 17 3   Download

 • Báo cáo tài chính công ty mẹ cho quý 4 năm 2019 - Công ty cổ phần FPT là căn cứ quan trọng trong việc phân tích, nghiên cứu, phát hiện những khả năng tiềm tàng và là căn cứ quan trọng đề ra các quyết định về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư của chủ sở hữu, các nhà đầu tư, các chủ nợ hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf29p lanwangji 12-02-2020 12 0   Download

 • Quy chế tài chính được ban hành nhằm cụ thể hóa những nguyên tắc về quản lý tài chính trong Điều lệ của Công ty, xây dựng các quy định cụ thể, xác lập mối quan hệ điều hành tài chính về quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Giám đốc đơn vị. Quy chế này quy định phương thức quản lý tài chính của Công ty và quản lý vốn góp của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

  pdf27p lanxichen 28-04-2020 35 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hà Nội qua Tài liệu và tư liệu lưu trữ 1873 - 1954 (Tập 1), phần 2 trình bày các công trình kiến trúc xây dựng của Hà Nội thuộc các khối như: Khối công sở hành chính; khối công sở chuyên môn; khối công sở văn hóa; khối bệnh viện và các cơ sở nghiên cứu y học; khối công sở thuộc Tòa án Mật thám Quân đội, ... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf414p tsmttc_009 24-07-2015 87 33   Download

 • Bài viết Thành công điều hành chính sách tiền tệ năm 2014 nhìn từ góc độ công cụ lãi suất tập trung làm rõ thực trạng diễn biến lãi suất hiện nay; nguyên nhân lãi suất giảm nhưng tiền gửi vẫn tăng vững chắc và một số nội dung khác.

  pdf6p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 51 6   Download

 • (BQ)Nội dung của báo cáo "Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam PAPI 2013" trình bày về xu thế biến đổi ở cấp quốc gia từ 2011 đến 2013, bình đẳng trong thụ hưởng từ quản trị và hành chính công cấp tỉnh, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2013.

  pdf122p kloi123 20-09-2017 57 6   Download

 • Thông tư số 04-TBXH về trợ cấp tối thiểu đối với công nhân, viên chức và quân nhân miền Nam tập kết về hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động do Bộ Thương binh và Xã hội ban hành, để thôi thi hành Thông tư số 24-NV quy định trợ cấp tối thiểu đối với công nhân, viên chức và quân nhân miền Nam tập kết về hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động

  pdf2p lawbmhc2 24-11-2009 70 2   Download

 • Mục đích cơ bản của luận văn này là nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

  pdf105p anhinhduyet000 01-07-2019 14 1   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Bổ trợ tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng công chứng Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả...

  pdf4p hoahong_tieumuoi 31-10-2010 87 5   Download

 • Chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Trong trường hợp trên địa bàn huyện chưa có tổ chức hành nghề công chứng thì người tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn khác hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật) Thông tin Lĩnh vực thống kê: Tư pháp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính...

  pdf7p chauhoakieng 23-03-2011 102 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thực trạng và đưa ra các đề xuất, phương hướng để nâng cao chất lượng THQCT và kiểm sát hoạt động điều các tra vụ án gây rối TTCC nói riêng và các vụ án hình sự nói chung. Qua đó góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về tội gây rối TTCC, pháp luật tố tụng hình sự trong THQCT và KSĐT các vụ án hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp mà Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị đề ra.

  pdf16p truongtien_07 03-04-2018 28 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hành chính công và hành chính tư
p_strCode=hanhchinhcongvahanhchinhtu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2