intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp định tránh đánh thuế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Hiệp định tránh đánh thuế
 • Tiểu luận: Hiệp định tránh đánh thuế hai lần nhằm giới thiệu chung về hiệp định tránh đánh thuế hai lần, phạm vi áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các loại thuế áp dụng theo hiệp định, nguyên tắc áp dụng luật trong nước và hiệp định tránh đánh thuế hai lần, biện pháp tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam.

  pdf26p orange_12 04-06-2014 159 33   Download

 • Bài viết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ở Việt Nam: Những vấn đề đặt ra tập trung làm rõ những nguyên nhân xuất phát từ những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện hiệp định tránh đánh thuế hai lần của Việt Nam với các nước.

  pdf11p maiyeumaiyeu11 30-09-2016 93 9   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần tại Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về hiệp định tránh đánh thuế 2 lần. Nghiên cứu thực trạng ký kết và cơ chế áp dụng hiệp định tránh đánh thuế 2 lần tại Việt Nam. Từ đó đưa ra một số kiến nghị đối với việc ký kết và áp dụng cơ chế này.

  pdf125p pink_12 26-05-2014 154 42   Download

 • Công văn 2498/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Nhật Bản

  pdf1p landai 14-08-2009 128 42   Download

 • Công văn 2444/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hồ sơ đề nghị áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và Singapore

  pdf1p quangminh 14-08-2009 159 41   Download

 • Công văn 4107/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn áp dụng hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  pdf1p huynhphuc 16-08-2009 132 36   Download

 • Chương 2 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, nội dung trong chương học này trình bày 3 phần chính: Phần 1 đánh thuế trùng và biện pháp tránh đánh thuế trùng trong đầu tư, phần 2 khái quát chung về hiệp định thuế, phần 3 nội dung cơ bản của hiệp định thuế.

  pdf11p tienaganhgiaotieps234 05-05-2014 136 28   Download

 • Công văn 2729/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thông báo hiệu lực của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Vê-nê-xu-ê-la và Việt Nam-Xlô-va-ki-a

  doc2p crispy 07-08-2009 125 20   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Thuế thương mại điện tử sau đây để nắm bắt được những kiến thức về các kiểu thương mại điện tử; phương thức thương mại điện tử; cung cấp dịch vụ qua biên giới; cung cấp dịch vụ có hiện diện thương mại; thuế nhà thầu; hiệp định tránh đánh thuế hai lần; dịch vụ cho người tiêu dùng chiều vào và một số kiến thức khác.

  ppt31p cocacola_06 06-11-2015 63 13   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p xanh_hyvong 10-08-2010 115 7   Download

 • Công văn 284/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc trả lời về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  pdf1p missthuy85 15-08-2009 71 7   Download

 • Thủ tục Đề nghị hoàn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

  doc2p toanphuc 08-01-2010 76 4   Download

 • Mẫu Giấy đề nghị hoàn thuế theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và (tên nước, vùng, lãnh thổ ký kết) được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân là đối tượng cư trú. Ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải biểu mẫu!

  doc4p ocmo999 01-03-2021 5 0   Download

 • Mẫu Thông báo áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và (tên Nước/Vùng lãnh thổ ký kết) đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam

  doc5p ocmo999 01-03-2021 5 0   Download

 • Mẫu Thông báo chính thức về áp dụng miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và ...... đối với các tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam. Được ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính.

  doc3p ocmo999 01-03-2021 5 0   Download

 • Thông tư 59/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc bổ sung Thông tư số 95/1997/TT/BTC ngày 29/12/1997 của Bộ Tài Chính hướng dẫn và giải thích nội dung các điều khoản của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữ Việt Nam và các nước đã ký kết và có hiệu lực thi hành tại Việt Nam.

  doc6p anhphuong 17-08-2009 121 25   Download

 • Nghị quyết số: 71/NQ-CP "Về việc ký Công hàm trao đổi áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt nam và Nhật bản đối với Cơ quan bảo hiểm Xuất khẩu và Đầu tư" Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ số 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 39 0   Download

 • Công văn số 23241/CT-TTHT năm 2020 về việc hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Vương quốc Anh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung công văn.

  doc5p lanhuann 16-05-2020 4 0   Download

 • Công văn số 93853/CT-TTHT năm 2019 về chính sách thuế đối với cá nhân không cư trú thuộc đối tượng miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc1p gusushuangbi 24-05-2020 5 0   Download

 • Công văn số 95768/CT-TTHT năm 2019 về miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc4p gusushuangbi 24-05-2020 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hiệp định tránh đánh thuế
p_strCode=hiepdinhtranhdanhthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2