intTypePromotion=4
ADSENSE

Hiệu quả đầu tư cho Giáo dục Đại học

Xem 1-20 trên 49 kết quả Hiệu quả đầu tư cho Giáo dục Đại học
 • Luận án nghiên cứu hướng đến các mục tiêu chung: sử dụng cách tiếp nhận phân tích chi phí - lợi ích để ước lượng và đánh giá hiệu quả đào tạo cho giáo dục đại học công lập ở Việt Nam; xác định những bất cập, hạn chế trong hiệu quả đào tạo cho giáo dục đại học công lập và nguyên nhân của những bất cập, hạn chế; trên cơ sở đó, đề xuất một số định hướng giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo cho giáo dục đại học công lập ở việt nam giai đoạn tới. Mời các bạn tham khảo.

  pdf0p sutihana 06-12-2016 130 28   Download

 • Bài viết đề cập tầm quan trọng của việc đầu tư cho thư viện đại học, phân tích thực trạng việc đầu tư, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước đối với các thư viện đại học ở Việt Nam. Đầu tư cho thư viện là đầu tư cho giáo dục, đó là sự đầu tư đặc biệt về kinh tế mà hiệu quả được đo lường bởi chất lượng sản phẩm của nền giáo dục, có tác động lớn và lâu dài đến sự phát triển của đất nước.

  pdf8p nganga_01 04-09-2015 57 7   Download

 • Đề tài nghiên cứu sẽ hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề cơ sở lý luận về sự cần thiết phải đầu tư và cơ cấu tài chính đầu tư cho các cơ sở GDĐHCL, cụ thể về khái niệm, phân loại, nội dung, vai trò và sự cần thiết của cơ cấu tài chính đầu tư hợp lý. Bên cạnh đó, đề tài sẽ kết hợp với những so sánh quốc tế về cơ cấu tài chính đầu tư để và đưa ra những kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc hình thành cơ cấu tài chính đầu tư hợp lý và hiệu quả cho các cơ sở GDĐHCL.

  pdf175p change01 06-05-2016 44 9   Download

 • Bài viết nghiên việc thực hiện đánh giá sát thực hiệu quả đầu tư giáo dục đại học tại Việt Nam, thông qua việc lượng hóa bằng tiền và so sánh tổng lợi ích kinh tế thu được từ giáo dục đại học với tổng chi phí phát sinh của nền giáo dục. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra khuyến nghị chính sách về học phí phù hợp với tình hình phát triển kinh tế quốc gia và sự phát triển của thị trường giáo dục Việt Nam.

  pdf7p vimessi2711 02-04-2019 13 2   Download

 • Đến nay, sau hơn 4 năm thực hiện tự chủ giáo dục đại học theo Luật Giáo dục đại học và gần 3 năm thí điểm cơ chế tự chủ theo Nghị quyết 77/2014/NQ-CP cho thấy, hệ thống giáo dục đại học có những chuyển biến tích cực. Đa số các cơ sở giáo dục đại học đã phát huy được những thành tựu trong quá trình phát triển của mình; chủ động xây dựng chiến lược đầu tư chiều sâu, định hướng phát triển dài hạn để tạo dựng “thương hiệu”, nâng cao chất lượng đào tạo.

  pdf4p vihitachi2711 03-05-2019 18 1   Download

 • Trong quá trình đào tạo tại trường đại học, sinh viên đã được tiếp cận với các vấn đề lý luận về tổng quan cũng như chuyên ngành.Sau khi học xong phần lý thuyết về đầu tư ở nhà trường,nhà trường đã cho sinh viên được thâm nhập thực tế tại các cơ quan ,xí nghiệp nhằm củng cố vận dụng những lý luận đã học vào thực tế.Theo đúng phương châm giáo dục và đào tạo của Đảng ta và nhà nước XHCN ,đó là “Học đi đôi với hành,giáo dục kết hợp với sản xuất”.Đây là cơ...

  pdf50p chopchop1122 19-03-2013 59 20   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là nghiên cứu một cách có hệ thống cơ sở khoa học quản lý nhà nước (QLNN) đối với các dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH ở Việt Nam. Trên cơ sở đó, xây dựng và đề xuất những quan điểm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả QLNN đối với các dự án đầu tư từ NSNN cho đào tạo trình độ ĐH&SĐH, đáp ứng những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công cuộc phát triển sự nghiệp giáo dục của đất nước.

  pdf15p change06 14-06-2016 84 8   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đề xuất các phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý tài chính theo cơ chế tự chủ tài chính tại trường Đại học Hồng Đức để từ đó tăng mức độ tự chủ tài chính của trường.

  pdf25p truongtien_04 10-03-2018 94 37   Download

 • Ngân hàng hoạt động có hiệu quả trước hết phải có nguồn vốn vững mạnh và biết sử dụng nguồn vốn đó thật hiệu quả nhằm mang lại lợi nhuận cho Ngân Hàng. Lợi nhuận không những là chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng mà còn là chỉ tiêu chung nhất áp dụng cho mỗi chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Các ngân hàng luôn quan tâm đến vấn đề làm thế nào để có thể đạt lợi nhuận cao nhất và có mức độ rủi ro...

  pdf20p muaythai6 21-10-2011 108 34   Download

 • để đổi mới cơ chế tài chính đối với sự nghiệp giáo dục đại học, giải pháp quan trọng là tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục đại học; đồng thời đổi mới phương thức phân bổ và cách thức quản lý nguồn ngân sách theo hướng nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị đào tạo, gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí và chất lượng sản phẩm đầu ra theo nguyên tắc: NSNN tiếp tục hỗ trợ kinh phí đào tạo đối...

  pdf136p mylan23 17-04-2013 108 33   Download

 • Xây dựng một cửa hàng Có rất nhiều cơ hội để tạo lập một cửa hàng trên Internet. Trang web của bạn cung cấp một cách thức hiệu quả để giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của bạn đến lượng khách hàng tiềm năng khổng lồ ở khắp nơi trên thế giới - một cửa hàng trên Internet có thể giúp bạn bán sản phẩm dể dàng hơn, đặc biệt là trong trường hợp bạn không có nhà phân phối địa phương. Một cửa hàng trên Internet sẽ cung cấp đầu ra mới cho kho dự trữ hàng hóa...

  pdf23p muaythai3 20-10-2011 48 9   Download

 • Môn Âm nhạc cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kĩ năng thực hành âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc cấp tiểu học. Tuy nhiên, thời lượng học tập được quy định trong chương trình đào tạo giáo viên tiểu học cụ thể ở trường Đại học Thủ Dầu Một là quá ít so với số lượng kiến thức và những kĩ năng mà sinh viên cần đạt được đã quy định ở chương trình khung của Bộ Giáo dục và đào tạo.

  pdf6p visasuke2711 02-05-2019 42 2   Download

 •  Phần 1 Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên đại học, cao đẳng chuyên ngành Kế toán) cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp, kế toán tài sản bằng tiền, kế toán hàng tồn kho, kế toán tài sản cố định, kế toán hoạt động đầu tư tài chính, kế toán chi phí hoạt động kinh doanh qua 6 chương đầu giáo trình.

  pdf166p uocvongxua03 18-06-2015 252 78   Download

 • Trong chương trình giáo dục của nước ta hiện nay tất cả các môn học đều cho chúng ta tiếp cận với khoa học hiện đại. Đặc biệt môn toán, trong đó có nội dung xuyên suốt quá trình học tập đó là tứ giác. Mời các bạn tham khảo bài SKKN để giúp học sinh lớp 8 nhận biết dấu hiệu các loại tứ giác thông qua hình ảnh trực quan.

  pdf8p somivang123 23-03-2014 307 38   Download

 • Sự hợp tác luôn có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát kiến khoa học tiến tới các sản phẩm thương mại. Một khía cạnh của nghiên cứu định hướng vào thương mại hoá chính là cơ hội thiết lập các doanh nghiệp vệ tinh và sự hỗ trợ sẵn có để tạo ra lợi ích cho tất cả các bên có liên quan. Các trường đại học châu Âu trong thế kỷ XXI đang thích nghi để vượt qua sức ép kinh tế và xã hội nhằm thu được lợi nhuận từ nguồn vốn đầu tư...

  pdf6p gacondilonton 28-04-2010 112 32   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án: Xây dựng cơ sở lý luận về QLCL ĐT trong trường ĐH theo tiếp cận ĐBCL của AUN-QA, phân tích thực tiễn của Việt Nam về QLCL ĐT trong trường ĐHTT, từ đó đề xuất các giải pháp QLCL ĐT phù hợp với đặc điểm các trường ĐHTT khu vực miền Trung Việt Nam theo hướng đáp ứng yêu cầu và chuẩn đầu ra cho SV, nâng cao hiệu quả QL CLĐT, góp phần phát triển bền vững hệ thống các trường ĐHTT.

  pdf192p change01 06-05-2016 69 25   Download

 • Tìm hiểu quá trình khởi động đến dấu nhắc lệnh củaPC -Tạo và sử dụng đĩa cứu nạnWindows9x (rescue disks) -Sửdụng một số lệnh từ dấu nhắc lệnh -Máy tính tự thân đạt đến trạng thái có thể hoạt động không có sựcanthiệp của người sử dụng -Khởi động nóng: Soft (warm) boot

  pdf44p ntgioi120405 17-11-2009 78 22   Download

 • Hiện nay các nhà giáo dục, đặc biệt là đội ngũ các thầy cô giáo ở các trường đại học đều đã nhận thức sâu sắc việc đổi mới phương pháp giáo dục đại học là nhằm đào tạo ra những người lao động mới có đầy đủ năng lực trí tuệ và phẩm chất đạo đức để đáp ứng được nhu cầu của thời kì mới. Mỗi giáo viên đều đang cố gắng cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống hoặc thử nghiệm các phương pháp dạy học mới, mong muốn đạt được hiệu quả cao trong dạy học.

  pdf5p dutru2011 22-09-2015 95 12   Download

 • Trong xu hướng hội nhập, nhiều trường phổ thông trong nước, đặc biệt là ở hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM, đang thí điểm chương trình dạy song ngữ một số môn khoa học tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh. Tuy nhiên, chương trình nào, tài liệu nào phục vụ hiệu quả cho việc học song ngữ; việc bồi dưỡng giáo viên (GV) hay thuê GV nước ngoài để đảm bảo chương trình dạy học… vẫn là vấn đề khiến cấp quản lý, các trường học lẫn phụ huynh (PH), học sinh (HS) “đau đầu” giữa muôn...

  pdf3p muaxuan_102 19-02-2013 63 11   Download

 • Những công trình xây dựng trên địa bàn Thị xã được mọc lên khang trang, nhiều trụ sở làm việc của cơ quan phường xã được đầu tư xây dựng mới. Những công trình hạ tầng phục vụ cho phát triển CN - TTCN, thương mại - dịch vụ công cộng được tăng cường, xây dựng mới, tạo điều kiện và môi trường để kêu gọi đầu tư. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ. Nỗi bật là công tác giáo dục - đào tạo; y tế; văn hoá; xoá đói giảm nghèo; giải quyết việc...

  pdf12p ttcao5 11-08-2011 47 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hiệu quả đầu tư cho Giáo dục Đại học
p_strCode=hieuquadautuchogiaoducdaihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2