intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thức tư hữu

Xem 1-20 trên 1809 kết quả Hình thức tư hữu
 • Sự chuyển một hình thức sở hữu kinh doanh hiện hữu sang một hình thức khác.  Có thể làm thay đổi chủ sở hữu, cơ cấu tổ chức hoặc quy mô kinh,Những năm gần đây, ưu thế của công ty cổ phần ngày càng được thể hiện rõ nét cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước ta. Trong số các công ty cổ phần mới ra đời có một số lượng lớn các công ty cổ phần hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ các loại hình doanh nghiệp khác mà...

  ppt19p can_loc 29-07-2012 121 25   Download

 • Các loại hình tổ chức kinh doanh được phát triển trên cơ sở sự phát triển đa dạng các hình thức sở hữu và các thành phần kinh tế. Đó là cách thức huy động và phân bổ các nguồn lực trong và ngoài nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p chuotchuot09 08-12-2015 74 3   Download

 • Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu về việc chẩn đoán độ cứng kết cấu hệ thanh sử dụng phương pháp cập nhật mô hình phần tử hữu hạn (PTHH) và thuật toán tiến hóa vi phân cải tiến (ANDE). Độ cứng của các cấu kiện trong kết cấu hư hỏng được xác định thông qua tối ưu hóa sai khác giữa số liệu dao động thực nghiệm (mô phỏng trên mô hình giả định hư hại cho trước) và ứng xử của mô hình PTHH lý thuyết với các tham số độ cứng chưa biết.

  pdf14p khidoichuoi 02-03-2020 18 0   Download

 • Bài viết chỉ rõ những nét cơ bản của các xu hướng vận động này. Theo đó, tỷ trọng sở hữu nhà nước và thành phần kinh tế nhà nước trong tổng đầu tư toàn xã hội và trong tổng sản phẩm trong nước (GDP) ngày càng giảm, tỷ trọng sở hữu tư nhân và thành phần kinh tế ngoài nhà nước ngày càng tăng; tỷ trọng loại hình doanh nghiệp đơn sở hữu trong tổng số doanh nghiệp ngày càng giảm, tỷ trọng loại hình doanh nghiệp đa sở hữu, đặc biệt là loại hình công ty cổ phần, ngày càng tăng.

  pdf10p kequaidan3 04-03-2020 26 0   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước lưới chia mô hình phần tử hữu hạn xây dựng trên phần mềm LS-DYNA đến sự hội tụ và ổn định của kết quả mô phỏng một vụ nổ trong không khí thông qua xác minh chéo với kết quả thử nghiệm tại hiện trường.

  doc11p kethamoi10 22-01-2021 2 0   Download

 • Mục đích trong phần này là để thấy rõ hơn trạng thái làm việc của kết cấu liên hợp gồm có mặt cắt ống thép được nhồi đặc bằng bêtông dưới tác dụng của tải trọng phá hoại. Để đạt được mục đích này chúng ta cần thực hiện rất nhiều thí nghiệm với mô hình theo đúng thực tế và có thay đổi các kích thước của mô hình. Một hướng khác là tiến hành phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn phi tuyến. ...

  pdf5p nguyenviettrung 14-08-2010 361 186   Download

 • Mỗi phương thức sản xuất có một hình thức sở hữu tư liệu sản xuất đặc thù. Vì thế, sở hữu tư liệu sản xuất luôn là một vấn đề trong những vấn đề cơ bản và sâu xa của mọi cuộc cách mạng. Và từ Đại hội lần thứ VI, Đảng ta đã có tư duy mới về sở hữu. Trong Đại hội này Đảng ta thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót trong nhận thức và chỉ đạo về sở hữu và các thành phần kinh tế, cũng như việc vận dụng quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản...

  doc2p bongtuyet_tb 17-05-2011 180 36   Download

 • NGUYỄN THỊ HUYỀN – Sự phát triển quan niệm của Đảng Cộng sản Việt Nam về các hình thức sở hữu và nền kinh tế nhiều thành phần. - The Development of the Conception of the Communist Party of Vietnam on Types of Ownership and Multi-sector Economy

  pdf6p bengoan258 11-12-2011 99 17   Download

 • Bài viết này trình bày nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất. Nghiên cứu thực nghiệm cột BTCT chữ L thu nhỏ ½ so với nguyên mẫu chịu động đất được thí nghiệm đến phá hoại sử dụng bàn rung gia tốc. Mô hình phần tử hữu hạn (PTHH) bằng phần mềm Midas Civil được thiết lập để mô phỏng sự làm việc của cột BTCT tiết diện chữ L chịu động đất.

  pdf7p visatori2711 20-04-2019 16 1   Download

 • Luận văn sẽ tiến hành thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây: 1) Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn để nghiên cứu ứng xử động lực học của khung, dầm FGM chịu tải trọng động đất. 2) Tìm hiểu và ứng dụng phương pháp tích phân trực tiếp trong phân tích kết cấu chịu tải trọng động đất. 3) Phát triển chương trình tính toán dựa trên mô hình phần tử hữu hạn và thuật toán nói trên và ứng dụng để tính toán đáp ứng động lực học cho một số khung, dầm 2D-FGM cụ thể.

  pdf26p hanh_tv26 05-04-2019 26 0   Download

 • Nghiên cứu này sẽ đánh giá khả năng chịu uốn của bản liên tục nhiệt với vật liệu SFRC bằng mô hình phần tử hữu hạn và so sánh với kết quả thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng chịu uốn của bản liên tục nhiệt được xác định từ mô hình số đề xuất khá chính xác với mô hình thực nghiệm.

  pdf6p vishikamaru2711 29-04-2020 24 0   Download

 • Ở vùng ven sông Hàn thành phố Đà Nẵng, tình hình ruộng đất vào đầu thế kỷ XIX được phản ánh khá rõ nét trong địa bạ triều Nguyễn. Về cơ bản ở đây vẫn tồn tại hai hình thức sở hữu ruộng đất là sở hữu công và sở hữu tư. Tuy vậy, do những hoàn cảnh và điều kiện cụ thể khác nhau tình hình ruộng đất ở khu vực ven sông Hàn có một vài nét khác biệt so với các vùng khác trong cả nước bài viết đi sâu về tình hình ruộng đất ở khu vực này nhằm tìm sự lý giải cho một số vấn đề về kinh tế, xã hội liên quan.

  pdf7p vipennsylvania2711 05-11-2020 2 0   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình để có thể nắm bắt được những kiến thức về: Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh, giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới, giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nước ta hiện nay. Tài liệu hữu ích phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu về tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  ppt21p lenazuki 16-04-2013 826 187   Download

 • 1. Chính sách cổ tức 1.1. Khái niệm: cổ tức và chính sách cổ tức Cổ tức được hiểu là phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành để chi trả cho các cổ đông (chủ sở hữu công ty) Chính sách cổ tức là chính sách ấn định phân phối giữa lợi nhuận giữ lại tái đầu tư và chi trả cổ tức cho cổ đông. 1.2. Các hình thức chi trả cổ tức: Thông thường, có 3 phương thức chi trả cổ tức cơ bản là: cổ tức bằng tiền mặt, cổ tức bằng cổ phiếu, và cổ tức bằng tài...

  doc20p manhcuong193 20-03-2013 395 152   Download

 • Phương pháp phần tử hữu hạn là một công cụ hữu ích trong việc mô phỏng các bài toán địa kỹ thuật. • Mô hình vật liệu có ý nghĩa quan trọng khi mô phỏng ứng xử thực của đất. • Các điều kiện biên cần phải thích hợp đối với các giai đoạn thi công khác nhau. • Có thể xác định được cơ chế

  pdf5p banhtrangtayninh 25-04-2011 372 138   Download

 • NHẬP MÔN VỀ VĂN PHẠM VÀ NGÔN NGỮ HÌNH THỨC 1.1. KHÁI NIỆM NGÔN NGỮ. 1.1.1. Mở đầu: Từ ngàn xưa con người muốn giao tiếp với nhau phải dùng ngôn ngữ. Ngôn ngữ để con người có thể giao tiếp với nhau được gọi là ngôn ngữ tự nhiên, chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt là các ngôn ngữ tự nhiên. Con người muốn giao tiếp với máy tính tất nhiên cũng thông qua ngôn ngữ. Con người muốn máy tính thực hiện công việc, phải viết các yêu cầu đưa cho máy bằng ngôn ngữ máy...

  pdf16p vitconhaman 11-08-2011 319 100   Download

 • Các bước cơ bản của phương pháp PTHH : Chia lưới phần tử hữu hạn, chuyển vị tại các nút là các ẩn số, chuyển vị bên trong phần tử được nội suy từ các giá trị chuyển vị nút, mô hình vật liệu, điều kiện biên về chuyển vị, lực. Giải hệ phương trình tổng thể cân bằng lực cho kết quả chuyển vị nút.

  pdf40p suthebeo 01-08-2012 324 97   Download

 • Tham khảo sách 'lý thuyết ngôn ngữ hình thức ôtômat', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf107p sao_bac_dau_nb 18-04-2012 231 80   Download

 • Lãi suất tác động như thế nào tới quy mô đầu tư, mối quan hệ giữa lãi suất và quy mô đầu tư ra sao, diễn biến đầu tư tại Việt Nam trong giai đoạn 2000-2010 ra sao, các biện pháp gì để ra nhằm thúc đẩy đầu tư tại Việt Nam,... nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề án "Mối quan hệ giữa lãi suất và quy mô vốn đầu tư. Vận dụng phân tích đánh giá tình hình đầu tư của Việt Nam giai đoạn 2000-2010". Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf61p namhoang39 30-08-2015 213 47   Download

 • Xử lí kế toán trong quá trình chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp Những năm gần đây, ưu thế của công ty cổ phần ngày càng được thể hiện rõ nét cùng với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán nước ta. Trong số các công ty cổ phần mới ra đời có một số lượng lớn các công ty cổ phần hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ các loại hình DN khác mà chủ yếu là loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn. Từ trước đến nay, việc chuyển đổi hình thức...

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 159 43   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hình thức tư hữu
p_strCode=hinhthuctuhuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2