Hộ cận nghèo

Xem 1-20 trên 277 kết quả Hộ cận nghèo
 • Nhằm giúp các bạn có thêm biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập và làm việc hiệu quả, mời các bạn cùng tham khảo mẫu "Phiếu C - Thu thập đặc điểm hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 201..." dưới đây. Biểu mẫu được sử dụng để điều tra về thông tin hộ gia đình, các thông tin về các thành viên trong hộ gia đình nghèo và cận nghèo.

  pdf2p nakatamimosa 30-11-2015 308 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'xác nhận hộ cận nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p den_huyenbi 26-07-2010 395 37   Download

 • Bảng "Tổng hợp kết quả điều tra xác định hộ nghèo/hộ cận nghèo" được sử dụng để điều tra, thu thập thông tin phân loại hộ nghèo theo kết quả điều tra phiếu B, xác định số hộ nghèo, cận nghèo, phân loại hộ hộ nghèo, cận nghèo. Biểu mẫu được chia theo dạng cột giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  xls1p nakatamimosa 30-11-2015 97 17   Download

 • Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015 "Quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo 2015" trình bày về các bước, quy trình xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  ppt18p nakatamimosa 30-11-2015 22 3   Download

 • Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg về ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo 2011 - 2015.

  pdf2p hkquoc 12-02-2011 169 31   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2011- 2015 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 100 12   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tthc_44/thu: người tham gia bhyt thuộc hộ gia đình cận nghèo', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p meobunngu 19-01-2011 59 2   Download

 • KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2012

  pdf6p bupbebaggo 15-01-2013 27 2   Download

 • Quyết định số: 12/2016/QĐ-UBND về việc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020; căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;...

  pdf4p songcochat 01-06-2016 21 2   Download

 • Quyết định số 02/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015, căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003, căn cứ quyết định số 09/2011/QĐ-TTg. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc1p anhtuan716daklak 15-10-2015 29 0   Download

 • Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf7p codon_02 27-11-2015 16 0   Download

 • Bài viết Biến động kinh tế xã hội với người nghèo nông thôn: Tác động và ứng phó xem xét các loại biến động kinh tế xã hội và tác động của nó đối với hộ nghèo, cận nghèo và đề cập tới chiến lược ứng phó của hộ nghèo trước các biến động kinh tế xã hội.

  pdf9p maiyeumaiyeu10 26-09-2016 2 0   Download

 • Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

  pdf85p bachma47 22-12-2017 7 0   Download

 • "Dự thảo Nghị quyết Về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người bị bệnh phong trên địa bàn thành phố Hà Nội" gồm 2 điều chính: Điều 1. Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người bị bệnh phong trên địa bàn thành phố Hà Nội; Điều 2. Điều khoản thi hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc3p hpnguyen1 02-03-2018 1 0   Download

 • MẪU BIÊN BẢN BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------------------BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO Thôn/Tổ dân

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 327 10   Download

 • ĐÁNH GIÁ NHANH HỘ CÓ KHẢ NĂNG RƠI NGHÈO, CẬN NGHÈO (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm) Số TT Họ và tên chủ hộ (Ghi tên tất cả các hộ cần rà soát) Phân loại hộ theo điểm tài sản Số lượng tài sản Nhóm A1 x 20 điểm Số lượng tài sản Nhóm A2 x 5 điểm Số lượng tài sản Nhóm A3 x 3 điểm Tổng số...

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 35 6   Download

 • THU THẬP ĐẶC ĐIỂM HỘ NGHÈO VÀ CẬN NGHÈO NĂM:........... (Chỉ dùng đối với hộ nghèo và cận nghèo) (Kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm)

  pdf2p banhbeonhanthit 31-07-2013 49 5   Download

 • Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định chính sách hỗ trợ đối với hộ cận nghèo trên địa bàn Tây Ninh.

  pdf6p tuyetroimuahe123 13-03-2014 29 1   Download

 • Nghị quyết số: 05/2015/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf1p ngochuyen2345 23-10-2015 18 0   Download

 • Quyết định số: 15/2016/QĐ-UBND về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo; căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;...

  pdf2p codon_09 29-03-2016 18 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản