Hoạc toán tiền lương

Xem 1-20 trên 373 kết quả Hoạc toán tiền lương
 • Trong bất cứ một xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu của cải hoặc thực hiện quá trình kinh doanh thì vấn đề lao động của con người là vấn đề không thể thiếu được, lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc sản xuất cũng như trong việc kinh doanh

  doc81p thuyan88ls 07-04-2011 1586 767   Download

 • Trong bất cứ một xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra vật liệu của cải hoặc thực hiện quá trình kinh doanh thì vấn đề lao động của con người là vấn đề không thể thiếu được, lao động là một yếu tố cơ bản, là một nhân tố quan trọng trong việc sản xuất cũng như trong việc kinh doanh.

  doc81p elirabetter 30-09-2009 1365 556   Download

 • Trong xã hội bất kỳ ngành nghề lĩnh vực nào từ sản xuất, thương mại hay dịch vụ muốn tồn tại và phát triển đều phải có yếu tố lao động hoặc là lao động chân tay hoặc là lao động trí óc. Lao động chính là điều kiện đầu tiên, là yếu tố có tính chất quyết định nhằm biến đổi các vật thể tự nhiên thành những vật phẩm cần thiết để thoả mãn nhu cầu của xã hội. Xã hội...

  pdf98p huyhoang 03-08-2009 630 344   Download

 • Giới thiệu tổng quát về tình hình của công ty hoặc doanh nghiệp, xí nghiệp,...

  doc8p lydothi 07-04-2011 657 115   Download

 • Lao động là yếu tố quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nói đến yếu tố lao động ở đây tức là lao động sống hay sự hoạt động của sức lao động, sự hao phí có mục đích về thể lực và trí lực của con người để tạo ra sản phẩm lao động hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  pdf65p asus1122 24-10-2012 64 21   Download

 • Lao động là yếu tố quyết định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nói đến yếu tố lao động ở đây tức là lao động sống hay sự hoạt động của sức lao động, sự hao phí có mục đích về thể lực và trí lực của con người để tạo ra sản phẩm lao động hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh.

  pdf63p buiduong_1 06-12-2012 37 10   Download

 • Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người.lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp.lương và các khoản bổ sung khác.

  doc10p vuhang0902 17-03-2014 34 1   Download

 • Hiện nay, nước ta đang trong quá trình hoà nhập nền kinh tế vào khu vực và trên toàn thế giới. Kết quả của sự hội nhập này phụ thuộc rất lớn vào sự vận động của mọi tổ chức và toàn thể các thành viên trong xã hội. Để thực hiện được việc lớn này thì mọi thành viên trong xã hội àphải có trí thức, trí tuệ và sự nhanh nhạy nắm bắt mọi vấn đề trong xã hội đặc biệt là kiến thức về kinh tế.

  doc200p nhaquantritaiba 15-06-2011 253 116   Download

 • Lương bổng là một trong những động lực kích thích con người làm việc hăng hái, nhưng đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây trì trệ, bất mãn hoặc từ bỏ công ty mà ra đi. Tất cả đều tùy thuộc vào trình độ và năng lực của các cấp quản trị. Và luôn luôn là vấn đề "nhức nhối" của hầu hết các công ty ở Việt Nam. Đây là một đề tài gây tranh luận sôi nổi trên diên đàn quốc hội Việt Nam trong nhiều năm qua và hiện nay nó vẫn còn...

  doc22p dhcdunvst 06-10-2009 161 94   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán tại tổng công ty dệt – may hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p hotmoingay5 19-01-2013 77 26   Download

 • Công ty HITACO được thành lập theo quyết định số 1611/QĐ- QP ngày 20/11/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tên đầy đủ Viết tắt Trụ sở : Công ty ứng dụng công nghệ cao. : HITACO : 108 Trường Chinh- Đống Đa- Hà Nội. Tên giao dịch : HIgh Technology Application COmpany. Tiền thân của Công ty HITACO là Xí nghiệp Z45, được thành lập theo quyết định số 2233/QĐ- QP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

  pdf23p songngu1311 05-12-2012 52 14   Download

 • Lơng bổng là một trong những động lực kích thích con ngời làm việc hăng hái, nhng đồng thời cũng là một trong những nguyên nhân gây trì trệ, bất mãn hoặc từ bỏ công ty mà ra đi. Tất cả đều tùy thuộc vào trình độ và năng lực của các cấp quản trị. Và luôn là vấn đề nhức nhối của hầu hết công ty ở Việt Nam. Đây là một đề tài gây tranh luận sôi nổi trên diễn đàn quốc hội

  pdf15p kimku11 04-10-2011 41 12   Download

 • Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai....

  doc7p hoanhao 10-06-2009 1302 563   Download

 • Mục đích: để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi NSNN mà các báo cáo khác không thể trình bày rõ ràng được. 8.9.2. Cơ sở lập báo cáo thuết minh - Sổ theo dõi lao động của đơn vị trong biên chế và lao động hợp đồng - Bảng thanh toán tiền lương và các sổ chi tiết liên quan.

  pdf22p huemanvdoc 24-11-2009 441 288   Download

 • Hoàn nhập dự phòng giảm giá còn lại (Nếu ko dung đến) hoặc trích lập bổ xung dự phòng giảm giá vào cuối mỗi niên độ...

  doc2p caphen 31-05-2011 193 112   Download

 • giá tiền lương trong đơn giá sản phẩm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị ... hoặc giảm của năm kế hoạch, đơn vị lập dự toán thu, chi hoạt động. 14 ...

  pdf17p hongle 24-06-2009 338 38   Download

 • Mẫu Chứng Từ Lao Động Tiền Lương : Mẫu số 01a - LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG Mẫu số 01b- LĐTL : BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GiỜ Mẫu số 02- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Mẫu số 03- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG Mẫu số 04- LĐTL : GIẤY ĐI ĐƯỜNG Mẫu số 05 - LĐTL : PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOẶC CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH Mẫu số 06- LĐTL : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GiỜ Mẫu số 07- LĐTL : Mẫu Chứng Từ...

  pdf3p nkt_bibo46 16-02-2012 128 33   Download

 • Các khoản phải thu: Thể hiện quyền thu tiền đối với người khác; Tài sản có tính thanh khoản cao; Các khoản phải thu của khách hàng: Số tiền nợ của khách hàng đối với hàng hoá đã bán hoặc dịch vụ đã cung cấp, tài khoản sử dụng: 131.

  ppt17p lotus_123 09-12-2012 133 30   Download

 • Với mong muốn hoàn thiện cho bản thân kiến thức để đáp ứng tốt cho công việc trong tương lai, em xác định là cần phải hiểu biết cả về lý thuyết và thực hành. Trong suốt quãng thời gian nghiên cứu, học tập trên giảng đường về cơ bản lý thuyết em đã được trang bị đầy đủ.

  pdf25p hotmoingay5 19-01-2013 82 26   Download

 • Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính. Đây là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp.

  pdf10p bichtram862 07-05-2011 62 17   Download

Đồng bộ tài khoản