intTypePromotion=3
ANTS

Hoàn thiện chuỗi cung ứng

Xem 1-20 trên 30 kết quả Hoàn thiện chuỗi cung ứng
 • Tiểu luận OCD: Hoàn thiện chuỗi cung ứng công ty cổ phần Kinh Đô nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết quản trị chuỗi cung ứng, lý thuyết về chuẩn đoán và mô hình nguyên nhân kết quả, thực trạng hoạt động chuỗi cung ứng công ty cổ phần Kinh Đô, những kháng cự và ủng hộ từ Nhân Viên, các giải pháp quản trị sự thay đổi.

  pdf12p big_12 09-06-2014 737 217   Download

 • Đà Nẵng đã triển khai các dự án rau an toàn RAT từ rất sớm nhưng gần như đều thất bại. Hình ảnh điển hình minh họa là sự thất bại của chuỗi cung ứng RAT cho vùng rau trọng điểm Túy Loan. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về dự án này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Hoàn thiện chuỗi cung ứng cho vùng rau an toàn trọng điểm Túy Loan, Đà Nẵng".

  pdf10p thithuy90 22-12-2015 54 14   Download

 • Để cạnh tranh thành công trong môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay, đòi hỏi các doanh nghiệp phải tham gia vào công việc kinh doanh của nhà cung cấp cũng như khách hàng của họ bằng việc xây dựng riêng cho mình một chuỗi cũng ứng hoàn chỉnh. Phát triển chuỗi cung ứng hoàn chỉnh sẽ tạo nền tảng cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí không cần thiết; nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của các sản phẩm với đối thủ. Ngoài ra, nó còn giúp cho nền...

  doc40p rock_ket 13-06-2012 997 327   Download

 • Đề tài: Thành công trong Chuỗi cung ứng của cà phê Trung Nguyên trình bày về cơ sở lý luận, sự thành công trong chuỗi cung ứng của công ty và một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng của Trung Nguyên. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc9p hoainam659 10-10-2014 1019 179   Download

 • Chuỗi cung ứng là vũkhí cạnh tranh của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp dẫn ñầu nhưWal-Mart, Dell,… ñều hiểu rằng chuỗi cung ứng là sựkhác biệt mang tính sống còn. Họliên tục tìm ra những cách thức ñểtạo thêm giá trị, mởrộng ranh giới hiệu quảhoạt ñộng và luôn phải hoàn thiện chuỗi cung ứng của mình ñểcó thể ñi trước một bước trong cạnh tranh. Họbiết rằng lợi thếcạnh tranh ngày hôm nay sẽlà hàng rào cản bước ñối thủvào ngày mai. Vậy, chuỗi ung ứng là gì?...

  pdf40p dove_12 13-06-2013 194 67   Download

 • Nội dung chính của bài tiểu luận Phân tích chuỗi cung ứng xúc xích của công ty TNHH SHINSHU NT trình bày về cơ sở khoa học về chuỗi cung ứng, phân tích chuỗi cung ứng công ty SHINSHU NT, một số giải pháp để hoàn thiện chuỗi cung ứng.

  pdf79p wave_12 05-04-2014 229 64   Download

 • Đà Nẵng đã triển khai các dự án rau an toàn RAT từ rất sớm nhưng gần như đều thất bại. Hình ảnh điển hình minh họa là sự thất bại của chuỗi cung ứng RAT cho vùng rau trọng điểm Túy Loan. Hiện tại, chuỗi được điều phối bởi HTX làng rau Túy Loan. Nhưng HTX này rất kém trong điều hành và hoàn toàn xa lạ với cách thức quản trị chuỗi cung ứng. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho các hộ nông dân và làm cho người dân Đà Nẵng không tiếp cận được...

  pdf10p coxetuanloc 09-01-2013 128 50   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ trình bày cơ sở khoa học về chuỗi cung ứng và sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, đánh giá thực trạng hợp tác và những nhân tố tác động đến sự hợp tác trong chuỗi cung ứng đồ gỗ, trường hợp nghiên cứu: Vùng Đông Nam Bộ, giải pháp tăng cường sự hợp tác nhằm hoàn thiện chuỗi cung ứng đồ gỗ.

  pdf161p taobien 31-05-2014 206 50   Download

 • Mục tiêu của đề tài: i) Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn về chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất; ii) Đánh giá thực trạng chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ; iii) Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ.

  pdf216p change01 05-05-2016 98 42   Download

 • Đề tài nhằm xác định cấu trúc chuỗi cung ứng rau má tươi Quảng Thọ; phân tích mối liên kết, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của các tác nhân tham gia vào chuỗi; phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức, trên cơ sở đó để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng rau má tươi Quảng Thọ.

  pdf74p thangnamvoiva30 02-11-2016 91 21   Download

 • Mục tiêu của đề tài: i) Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn về chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất; ii) Đánh giá thực trạng chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ; iii) Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ. Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  pdf27p change01 05-05-2016 38 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng; phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động quản trị chuỗi cung ứng của Công ty Đầu tư phát triển chè Nghệ An. Đề xuất giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng trong Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển chè Nghệ An.

  pdf12p praishy4 14-03-2019 51 11   Download

 • Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể và đã có những thay đổi quan trọng trong cơ cấu sản xuất, trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu chính một số loại nông sản như gạo, cà phê, tiêu, điều, cao su, hạt tiêu. Quy mô thương mại nông, lâm, thủy sản ngày càng được mở rộng cả về thị trường và ngành hàng. Trái cây Việt Nam đang có một cơ hội rất lớn, với một thị trường nội địa hơn 80 triệu dân có đời sống ngày càng...

  pdf115p augi12 17-01-2012 275 130   Download

 • Luận văn Thạc sỹ Kinh tế với đề tài "Ứng dụng mô hình dịch vụ Logistics và quản trị chuỗi cung ứng trong hoạt động dịch vụ kho hàng dược phẩm tại công ty TNHH DIETHELM Việt Nam" do học viên Nguyễn Công Hiệp thực hiện nhằm mục đích hệ thống hóa lại lý luận cơ bản cũng như những trải nghiệm, những chỉ tiêu đánh giá quản lý kho, hoạch định, tổ chức thiết kế, kiểm định bố trí mạng lưới và trang thiết bị trong kho; nghiên cứu thực trạng quản lý kho, từ đó xây dựng các biện pháp hoàn thiện nâng cao trình độ quản lý kho và các nội dung khác.

  pdf122p nokia_12 07-05-2013 899 435   Download

 • Trong những năm qua, ngành nông nghiệp Việt Nam đã có những bước tăng trưởng đáng kể và đã có những thay đổi quan trọng trong cơ cấu sản xuất, trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu chính một số loại nông sản như gạo, cà phê, tiêu, điều, cao su, hạt tiêu. Quy mô thương mại nông, lâm, thủy sản ngày càng được mở rộng cả về thị trường và ngành hàng. Trái cây Việt Nam đang có một cơ hội rất lớn, với một thị trường nội địa hơn 80 triệu dân có đời sống ngày càng được cải thiện và một...

  pdf116p nhokheo10 04-05-2013 292 94   Download

 • Luận án "Quản trị quan hệ với nhà cung cấp của doanh nghiệp bán lẻ trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội" làm rõ cơ sở khoa học (về mặt lý luận và thực tiễn) cho việc đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị quan hệ với nhà cung cấp của doanh nghiệp bán lẻ trong chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tương quan với sự phát triển mạnh mẽ của thị trƣờng bán lẻ Việt Nam hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf221p sutihana 06-12-2016 104 33   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu, phân tích chuỗi cung ứng Thanh Trà tại khu vực nghiên cứu, từ đó đưa ra những giải pháp góp phần hoàn thiện và thúc đẩy quá trình tiêu thụ hiệu quả hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf78p bautroibinhyen4 27-11-2016 56 17   Download

 • trên cơ sở phân tích chuỗi cung sản phẩm cây chuối, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chuỗi cung sản phẩm cây chuối của các hộ gia đình trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf90p thangnamvoiva29 02-11-2016 45 6   Download

 • Thanh long là cây trồng đặc sản có lợi thế cạnh tranh đứng thứ nhất trong 11 loại trái cây ở nước ta mà Bộ Nông Nghiệp và PTNT đã xác định trong hội nghị trái cây có lợi thế cạnh tranh tại Tp.Hồ Chí Minh ngày 07/06/2004. Nó đem lại hiệu quả kinh tế cao và nâng cao thu nhập đáng kể cho nông dân ở các vùng trồng thanh long. Đặc biệt thanh long ở tỉnh Bình Thuận trong thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong nông nghiệp và chương trình xóa đói...

  doc119p huynhnhatquoc 02-03-2011 587 318   Download

 • Cung ứng vật tư là chuỗi hoạt động nhỏ, góp phần tạo nên một chuỗi cung ứng hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ sau này. Hoạt động quản trị cung ứng vật tư là việc làm sao cho các hoạt động trong một chuỗi cung ứng vật tư được diễn ra một cách suôn sẽ bằng việc kiểm tra, giám sát, lựa chọn hàng hóa, quản lý hàng hóa khi bán, trong kho và khi lưu chuyển, sử dụng các công cụ chuyên môn để quản lý hàng...

  doc10p 9704193100065658 07-08-2010 480 215   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ANTS

p_strKeyword=Hoàn thiện chuỗi cung ứng
p_strCode=hoanthienchuoicungung

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản