intTypePromotion=3

Học thuyết kinh tế mác lênin

Xem 1-20 trên 369 kết quả Học thuyết kinh tế mác lênin
 • Chương 7: Học thuyết kinh tế chính trị Mác-Lênin CHƯƠNG VII: HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN GIỚI THIỆU: Mục đích, yêu cầu: - Nắm được: hoàn cảnh ra đời của kinh tế chính trị Mác - Lênin, những đặc điểm cơ bản của học thuyết, quá trình hình thành và phát triển kinh tế chính trị học Mác - Lênin, những nội dung cơ bản và những phát minh của học thuyết kinh tế Mác, quá trình bổ sung và phát triển của Lênin đối với học thuyết kinh tế chính trị Mác ...

  pdf9p littleduck801 18-08-2011 255 92   Download

 • Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng chủ nghĩa Mác - Leennin mà trước hết học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ CHí Minh. Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết giúp chúng ta hiểu sâu có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó kinh tế chính trị Mác-Lênin mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế.

  pdf139p doxuanthuyf2 21-09-2009 4198 1336   Download

 • Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa Mác-Lenin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác -Lenin

  pdf0p huemanvdoc 20-11-2009 1473 533   Download

 • Tác phẩm chính của Mác là bộ "Tư bản" được dành riêng để nghiên cứu chế độ kinh tế của xã hội hiện đại, nghĩa là xã hội tư bản chủ nghĩa” . Học thuyết kinh tế của Mác là “nội dung chủ yếu của chủ nghĩa Mác” ; là kết quả vận dụng thế giới quan duy vật và phương...

  doc78p quangthanglg 22-09-2010 1431 374   Download

 • Việc nghiên cứu lịch sử học thuyết kinh tế giúp chúng ta hiểu sâu rộng có nguồn gốc về các học thuyết kinh tế trong đó có kinh tế chính trị Mác- Lênin, mở rộng và nâng cao kiến thức về kinh tế nhằm trang bị cơ sở lí luận,

  pdf118p 326159487 23-05-2012 377 157   Download

 • Chủ nghĩa tư bản phát triển qua hai giai đoạn là: Chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh ( CNTB- TDCT) và chủ nghĩa tư bản độc quyền ( CNTB- ĐQ). Giai đoạn độc quyền là sự kế tục trực tiếp giai đoạn tự do cạnh tranh trong cùng một phương thức sản xuất TBCN. Phát triển học thuyết kinh tế của C.Mác, LêNin đã trình bày một cách có hệ thống, sâu sắc lý luận về chủ nghĩa CNTB- ĐQ và CNTB- ĐQ Nhà nước. ...

  ppt62p lotus_123 09-12-2012 498 119   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn học tập môn Lịch sử các học thuyết kinh tế

  doc14p thanhnguyenppt 21-02-2011 450 113   Download

 • LỊCH SỬ CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH LỜI NÓI ĐẦU Trong mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của nước ta hiện nay, có sự vận dụng tổng hợp nhiều lý thuyết kinh tế và mô hình thực tiễn với nền tảng là chủ nghĩa MácLênin mà trước hết là học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

  pdf6p littleduck801 18-08-2011 251 85   Download

 • Câu 1. Giá trị hàng hoá chính là sự phản ánh giá trị tiền tệ cũng như ánh sáng mặt trăng là sự phản chiếu A/S mặt trời. Trả lời. W.P( 1632 - 1687) là một trong những người sáng lập ra học thuyết kinh tế trường phái cổ điển anh. Ông là người áp dụng phương pháp mới trong nghiên cứu khoa học được gọi là phương pháp khoa học tự nhiên .

  pdf7p vandung8392 19-04-2011 283 84   Download

 • Phần 2 "Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa" thuộc bài giảng Nguyên lý Mác có cấu trúc từ chương 4 đến chương 9. Nội dung bài giảng trình bày về học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng,...

  pdf56p bacgiangyeudau84 20-12-2015 317 49   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 5 trình bày về học thuyết kinh tế tân cổ điển như hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp, các lý thuyết của trường phái Tân cổ điển,... Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  ppt42p talata_1 22-09-2014 223 30   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7 trình bày học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới như hoàn cảnh ra đời, các đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết kinh tế, phân tích học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới.

  ppt29p talata_1 22-09-2014 149 29   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 8 trình bày các nội dung chính của học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại như hoàn cảnh ra đời, các đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết kinh tế, phân tích học thuyết kinh tế trường phái chính hiện đại.

  ppt21p talata_1 22-09-2014 143 28   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 6 trình bày các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes như hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết kinh tế cơ bản và các nội dung khác.

  ppt46p talata_1 22-09-2014 128 23   Download

 • Chương 6 của bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế giới thiệu học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx–Lenin. Chương này tìm hiểu về điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Mác, những đóng góp chủ yếu của Mác và Ăngghen, những cống hiến của Lênin.

  ppt20p namthangtinhlang_01 03-11-2015 139 25   Download

 • Tiểu luận với đề tài "Tại sao nói học thuyết giá trị thặng dư là hòn đá tảng to lớn nhất trong học thuyết kinh tế của C. Mác", mời các bạn cùng tham khảo nội dung kiến thức cụ thể trong bài tiểu luận này.

  doc7p galaxyhehe 23-06-2014 108 14   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế (Phần 2) - Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông trình bày về các nội dung như: Học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin; học thuyết kinh tế của trường phái cổ điển mới; học thuyết kinh tế của trường phái Keynes; học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại; học thuyết kinh tế của trường phái tự do mới; học thuyết kinh tế của trường phái thể chế.

  pdf68p dieuhang510 16-11-2016 118 15   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 4 trình bày học thuyết kinh tế chính trị Mác - Lênin như hoàn cảnh ra đời và đặc điểm phương pháp luận, các lý thuyết cơ bản và các nội dung khác.

  ppt21p talata_1 22-09-2014 73 10   Download

 • Bài giảng Lịch sử các học thuyết kinh tế: Chương 7 do Nguyễn Văn Vũ An biên soạn bao gồm những nội dung về sự xuất hiện kinh tế chính trị Mác-xit; vị trí lịch sử và tính thời sự của học thuyết Mác-xit; Lênin và sự phát triển kinh tế chính trị học Mác-xít.

  ppt9p cocacola_05 02-11-2015 58 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Marx – Lenin. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt21p hpnguyen8 23-04-2018 65 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Học thuyết kinh tế mác lênin
p_strCode=hocthuyetkinhtemaclenin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản