Học thuyết tạo động lực trong lao động

Xem 1-20 trên 32 kết quả Học thuyết tạo động lực trong lao động
 • 1. Khái niệm: Động lực lao động là sự khao khát và tự nguyện của người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ chức. Sự hình thành động lực

  ppt15p dinhtungqx1 13-05-2011 684 289   Download

 • Chương 7: Tạo động lực làm việc cho người lao động thưởng, sự thăng chức...) và các đầu vào vào (sự đóng góp trình độ, kinh nghiệm, mức độ cố gắng...) của người lao động trong các doanh nghiệp và các tổ chức.

  pdf21p iiduongii5 16-04-2011 119 53   Download

 • Đề tài với các mục đích: Hệ thống hóa khái niệm, lý luận về tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp bao gồm: các học thuyết tạo động lực cho người lao động, các nội dung tạo động lực cho người lao động, các nhân tố ảnh hưởng đến tạo động lực trong doanh nghiệp; tìm hiểu thực tế công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dịch vụ đối ngoại; từ đó nêu ra được điểm mạnh, điểm yếu v...

  pdf120p hetiheti 08-03-2017 35 15   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 7 Tạo động lực trong lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Một số khái niệm cơ bản, nội dung tạo động lực, một số học thuyết tạo động lực trong lao động,...

  ppt21p dolalatien 22-11-2017 7 4   Download

 • Đào tạo: là quá trình cung cấp các kỹ năng cụ thể cho các mục tiêu cụ thể. Phát triển là quá trình chuẩn bị và cung cấp những năng lực cần thiết cho công ty trong tương lai.

  pdf22p six_12 13-03-2014 35 6   Download

 • Năm 2007 khi Việt Nam chính thức ra nhập WTO đã đánh dấu bước ngoặt to lớn cả về kinh tế, chính trị. Vươn ra biển lớn đòi hỏi các doanh nghiệp phải có năng lực cạnh tranh mạnh. Muốn vậy, họ phải không ngừng đổi mới kỹ thuật và quan trọng là phải tạo động lực cho người lao động làm việc với sự sáng tạo lớn.Vậy làm thế nào để phát huy năng lực của người lao động một cách tối đa.

  pdf49p vaio1111 04-09-2012 209 102   Download

 • Bài giảng Quản lý nhân lực trong doanh nghiệp của giảng viên Nguyễn Tấn Thịnh trình bày về các khái niệm, định nghĩa, nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp.

  pdf144p four_12 20-03-2014 246 90   Download

 • Bài giảng Động lực làm việc của Nguyễn Trang Thu trình bày khái quát về người lao động và tâm lý người lao động. Khái quát về động lực làm việc của người lao động trong tổ chức. Các lý thuyết tạo động lực và kỹ năng tạo động lực. Cuối cùng trình bày vấn đề tạo động lực trong các tổ chức ở Việt Nam hiện nay.

  pdf105p seven_12 10-03-2014 104 46   Download

 • Cơ sở lý thuyết về năng lực làm việc và khung năng lực làm việc của người lao động, nghề giúp việc gia đình và năng lực làm việc của lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội, phân tích năng lực làm việc của lao động giúp việc gia đình tại Hà Nội,... là những nội dung chính trong đề tài nghiên cứu khoa học "Đánh giá năng lực làm việc của lao động giúp việc gia đình trên địa bàn thành phố Hà Nội - Ngụ ý cho đào tạo nghề".

  doc96p linhmin9898 20-09-2015 76 27   Download

 • Năm nào nước ta cũng có rất nhiều giải vàng, giải bạc quốc tế - điều mà nhiều nước trong khu vực phải ghen tị. Nhưng mỗi khi nói về năng lực của lao động VN thì chắc chắn chúng ta dừng ở một vị trí đáng buồn. Tại sao lại thế? Rõ ràng là có một khoảng hẫng hụt lớn giữa cái được dạy và nhu cầu xã hội, thực tế sản xuất kinh doanh.

  doc4p vietnam200321 13-07-2011 182 80   Download

 • Người lao động làm việc trong tổ chức đều có những mối quan tâm và mong muốn riêng. Việc thỏa mãn các nhu cầu và mong muốn của người lao động sẽ tạo động lực và tinh thần để người lao động gắn bó với công việc và làm việc tốt hơn. Do vậy, khuyến khích người lao động làm việc trở thành một trong những nội dung quan trọng nhất trong quản lý nguồn nhân lực. Có rất nhiều quan điểm và trường phái về khuyến khích nhân viên.

  pdf8p mat_vang 26-12-2012 160 53   Download

 • Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đưa ra các giải pháp cụ thể cho công tác tạo động lực cho cán bộ nhân viên tại Sở Giao dịch I Ngân hàng Phát triển Việt Nam (SGDI) trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về tạo động lực trong lao động.

  pdf96p nguyenthungan1976 24-05-2017 24 20   Download

 • Một mặt phải trực tiếp giải quyết vấn đề chất lượng nguồn nhân lực, về trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn kỹ thuật và đồng thời phải giải quyết vấn đề nâng cao thể lực người lao động và số lượng nguồn nhân lực.

  pdf6p caott8 26-07-2011 59 13   Download

 • Đã có các chủ đề khác bao gồm Đó nên là? a) Có nhu cầu phải có thiết bị trong các chương trình đào tạo. Áp dụng cho Việt Nam b) Đào tạo nhu cầu là thích hợp hơn cho doanh nghiệp. Nhu cầu đào tạo được nhiều Thích hợp cho lực lượng lao động. c) có muốn hình ảnh nhiều hơn trong giảng dạy, liên quan đến các tiêu chuẩn quốc tế, More Than lý thuyết thực hành injustement,

  pdf12p xau_la 09-02-2012 16 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài Phân tích thực trạng hoạt động quản trị nguồn nhân lực của Công ty cổ phần Sữa Việt Nam nhằm hiểu rõ những lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp. Vận dụng những lý thuyết nghiên cứu được để tìm hiểu thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam. Rút ra những hạn chế còn tồn tại trong công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam.

  pdf33p canon_12 28-03-2014 721 302   Download

 • MỤC LỤC Trang Lời mở đầu Chương I: Cách nhìn tổng thể về thuyết con người 1. Bản chất con người là tổng hoà những mối quan hệ xã hội 2.Người lao động là yếu tố quyết định lực lượng sản xuất 3. Vai trò của con người trong các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 4. Mục đích của tạo động lực người lao động trong các Doanh nghiệp Chương II. Áp dụng thực tiễn quản lý trong quan hệ con người vào điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam 1.

  pdf14p sunderland24 09-06-2011 217 75   Download

 • Tính nhân dân trong văn học thể hiện mối liên hệ giữa văn học và nhân dân.Nhân dân bao giờ cũng là những tầng lớp quần chúng lao động đông đảo nhất của dân tộc. Chính họ làm nên lịch sử, sáng tạo ra mọi giá trị vật chất tinh thần cho xã hội. Họ là lực lượng lớn lao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nói đến nhân dân là nói đến những lực lượng xã hội đông đảo trong quần chúng lao động và những thành phần xã hội khác mang xu thế...

  pdf14p lovetime 05-04-2011 116 19   Download

 • Những đóng góp, bổ sung và phát triển cũng như sự vận dụng sáng tạo, những quy luật của học thuyết Mác - Lênin vào quá trình phát triển nền kinh tế đất nước. những tác động của con người lên đối tượng nhằm biến đổi chúng thành những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của con người. Do đó, tư liệu lao động được coi là cánh tay thứ 2 của con người.

  doc0p tengteng2 12-11-2011 69 17   Download

 • Trong các nguồn lực có thể khai thác như nguồn lực tự nhiên, nguồn lực khoa học công nghệ, nguồn lực con người thì nguồn lực con người là quyết định nhất, bởi lẽ những nguồn lực khác chỉ có thể khai thác có hiệu quả khi nguồn lực con người được phát huy. Những nguồn lực khác ngày càng cạn kiệt, ngược lại nguồn lực con người ngày càng đa dạng và phong phú.

  pdf8p caott9 26-07-2011 47 9   Download

 • Môn học quản trị nguồn nhân lực nhằm giúp học viên nắm được tầm quan trọng của hoạt động Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức. Nắm được các kỹ năng, công cụ sử dụng để thực hiện các chức năng quan trọng của QTNNL. Có được các kỹ năng làm việc thông qua hình thức học thảo luận nhóm, giải quyết tình huống, thuyết trình.

  pdf24p red_12 17-05-2014 52 7   Download

Đồng bộ tài khoản