intTypePromotion=1
ADSENSE

Hội nghị lần thứ 8

Xem 1-20 trên 80 kết quả Hội nghị lần thứ 8
 • Bài giảng "Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ 8, khóa XI" do TS. Nguyễn Việt Hùng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Nội dung của hội nghị, đề án "Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới", dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước những năm tới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt59p doinhugiobay_05 01-12-2015 376 47   Download

 • Trong mười lăm năm (1997-2012) Đảng bộ Bình Phước đã nắm bắt triệt để các nghị quyết của hội nghị lần thứ hai của Ban Chấp hành Trung ương khóa 8 về đào tạo giáo dục: đề xuất các giải pháp phù hợp và khả thi phù hợp với thực tế địa phương, thúc đẩy nguồn lực của tỉnh phát triển về giáo dục và kiến thức hiệu quả của mọi người, và phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Cơ sở vật chất đã trở nên đầu tư hiện đại hơn. Quy mô giáo dục đang phát triển mạnh; chất lượng giáo dục toàn diện đã được cải thiện, giáo viên và quản trị viên đã được tăng cường.

  pdf8p nguathienthan1 20-11-2019 23 0   Download

 • Câu I (2,0 điểm) Tại sao năm 1929, ở nước ta lại diễn ra cuộc đấu tranh xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Nêu kết quả của cuộc đấu tranh. Câu II (2,0 điểm) Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương việc xây dựng lực lượng chính trị cho Cách mạng tháng Tám 1945. Câu III (3,0 điểm) Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của...

  pdf5p tapuaxinhdep 21-05-2013 159 29   Download

 • Câu I (2,0 điểm) Trình bày và nhận xét về chủ trương tập hợp lực lượng và chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được đề ra tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941). Câu II (3,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy làm sáng tỏ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (từ ngày 2...

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 125 17   Download

 • Trình bày và nhận xét về chủ trương tập hợp lực lượng và chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được đề ra tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941). Câu II (3,0 điểm) Bằng những sự kiện lịch sử cụ thể, hãy làm sáng tỏ vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh nhằm bảo vệ chính quyền, giữ vững độc lập dân tộc những năm đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám (từ ngày 2 – 9 –...

  pdf4p tapuaxinhdep 21-05-2013 95 12   Download

 • Câu I (2,0 điểm) Nêu vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941). Câu II (3,0 điểm) Tại sao nói từ sau chiến thắng Biên giới thu - đông 1950 cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta đã có những bước phát triển mới, giữ vững và phát huy quyền chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ ?

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 60 9   Download

 • Câu I (2,0 điểm) Trình bày và nhận xét về chủ trương tập hợp lực lượng và chủ trương chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền được đề ra tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941).

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 38 7   Download

 • Câu I (2,0 điểm) Tại sao năm 1929, ở nước ta lại diễn ra cuộc đấu tranh xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Nêu kết quả của cuộc đấu tranh. Câu II (2,0 điểm) Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 1941) đã đưa ra chủ trương giải phóng dân tộc như thế nào ? Tác động của chủ trương đó đối với việc xây dựng lực lượng chính trị cho Cách mạng tháng Tám 1945....

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 52 5   Download

 • Câu 1:Vì sao nói sự ra đời của ĐCSVN là một tất yếu của lịch sử.Nêu nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị của Đảng. a)Đảng CMVN ra đời ngày 3/2/1930 là một tất yếu ls bởi vì: - Đó là kết quả chín muồi của cuộc đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp trong thời đại lịch sử mới. - Đó là kết quả của sự chuẩn bị công phu và khoa học của lãnh tụ NAQ trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức....

  doc17p mattroianhbinhminh 28-02-2011 948 187   Download

 • Ngày 01/8/2007, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa X đã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-TW về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước đã đề ra phương hướng: “Thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện, quận, phường. Qua thí điểm sẽ tổng kết, đánh giá và xem xét để có chủ trương sửa đổi, bổ sung Hiến pháp về tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp”. ...

  pdf13p bach_nhat 27-02-2012 124 27   Download

 • Ngày 1-9-1939, phát xít Đức tiến công Ba Lan, mở màn cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Ở Đông Dương, thực dân Pháp ra sức vơ vét của cải, tiền bạc, sức người để phục vụ cho chiến tranh. Chúng thẳng tay đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng, thủ tiêu những quyền dân chủ tối thiểu mà nhân dân ta đã giành được trong những năm 1936-1938. Mâu thuẫn giữa các dân tộc Đông Dương với thực dân Pháp trở nên gay gắt. Do đó, trong các ngày 6, 7, 8-11-1939, Trung ương Đảng họp ở...

  ppt5p trada85 20-01-2013 274 25   Download

 • Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng năm 2012 AUDITING THE SALES AND RECEIVABLES PROCESS SVTH: Phạm Nguyễn Anh Thư, Phan Thị Thu Thật Lớp 09A3, Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, ĐHĐN GVHD: ThS. Trần Thị Mỹ Châu Khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin, Đại học Đà Nẵng TÓM TẮT Kiểm toán chu trình bán hàng và nợ phải thu là công cụ kiểm tra, kiểm soát tình hình kinh doanh của doanh nghiệp. Nó xác minh rõ...

  pdf6p coxetuanloc 09-01-2013 224 45   Download

 • Câu I. (3,0 điểm) Nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2 – 1945) và hệ quả của những quyết định đó. Câu II. (4,0 điểm) Trình bày nội dung và phân tích ý nghĩa của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 – 1941).

  pdf1p bibi_1 06-03-2012 398 43   Download

 • Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn khẳng định: “Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế từng vùng, sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm, có hiệu quả, duy trì diện tích đất lúa đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với chế biến và...

  pdf23p badaovl 20-05-2013 93 16   Download

 • Chỉ thị số 392-CT về việc quán triệt và ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 8 của Ban chấp hành trung ương đảng (khoá v) và Nghị quyết 28 của Bộ chính trị về giá - lương - tiền trong công nghiệp quốc doanh do Hội đồng bộ trưởng ban hành

  pdf7p lawxnk8 11-11-2009 54 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN THUẬN AN, HUYỆN PHÚ VANG ĐỢT I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHOÁ V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8

  pdf5p suadaunanh 21-07-2010 62 5   Download

 • Tạp chí Cộng sản Số 8 (3-2002) trình bày các nội dung chính sau: Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX, đưa nghị quyết IX của Đảng vào cuộc sống, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta,... Mời các bạn tham khảo nội dung tạp chí số này.

  pdf65p talata_6 22-12-2014 24 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN PHÚ LỘC VÀ THỊ TRẤN LĂNG CÔ, HUYỆN PHÚ LỘC ĐỢT I HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ KHÓA V, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 8

  pdf5p suadaunanh 21-07-2010 64 3   Download

 • Hi vọng Đề kiểm tra HK 1 môn Lịch sử lớp 12 năm 2017-2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 002 sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các bạn trong quá trình học tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc5p hoaloaken321 08-06-2018 27 0   Download

 • Quyết định số 387/2019/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

  doc3p thuyanlac000 04-11-2019 6 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Hội nghị lần thứ 8
p_strCode=hoinghilanthu8

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2