intTypePromotion=1
ADSENSE

Hơi nước bão hòa

Xem 1-20 trên 4782 kết quả Hơi nước bão hòa
 • Nghiên cứu được thực hiện và đưa ra kết quả thử nghiệm cho thấy thời gian chưng cất bằng hơi nước bão hòa tỷ lệ nghịch với nhiệt độ của hơi. Nếu chưng cất với nhiệt độ hơi bão hòa từ 141-150oC thì thời gian chưng cất rút ngắn được 4,7 lần so với thời gian chưng cất thông thường. Trong khoảng nhiệt độ hơi từ 111-150oC, lượng TDH cất được không phụ thuộc vào nhiệt độ của hơi. Các chỉ số hóa - lý cơ bản của TDH chưng cất bằng hơi nước bão hòa trên dây chuyền thiết bị sản xuất thử nghiệm (SXTN) không có sự khác biệt so với TDH chưng cất trong phòng thí nghiệm.

  pdf8p hanh_tv31 26-04-2019 64 11   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành dựa trên cơ sở kiến thức bản địa và những đặc tính hóa học của chất diệp lục thực vật, một số thử nghiệm sử dụng hơi nước bão hòa để xử lý mầu diệp lục của quả hồi tươi đã được tiến hành trong phòng thí nghiệm và trên quy mô pilot. Các thang nhiệt độ của hơi bão hòa được sử dụng là: 110 ± 2oC; 115 ± 2oC; 120 ± 2oC; 125 ± 2oC và 130 ± 2oC.

  pdf7p hanh_tv31 26-04-2019 12 0   Download

 • Bài giảng "Hóa đại cương - Chương 5: Dung dịch" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về dung dịch, dung dịch phân tử, áp suất hơi nước bão hòa, dung dịch điện li. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p doinhugiobay_10 12-01-2016 136 11   Download

 • Bài tập lớn môn Quá trình, thiết bị trong công nghiệp hóa chất và thực phẩm là cơ hội tốt cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học nắm vững những kiến thức đã học, tiếp cận với thực tế thông qua quá trình lựa chọn quy trình, thiết bị và tính toán thiết bị với các số liệu cụ thể.

  pdf20p sherlockttmt 31-12-2017 80 4   Download

 • LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 71/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 6 NĂM 2006...

  doc46p dkl241 23-04-2011 317 121   Download

 • Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.

  doc39p dangngoclan 19-08-2009 391 192   Download

 • Luật Kiểm toán nhà nước của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 37/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005. Luật này qui định về địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước; đơn vị được kiểm toán và tổ chức, cá nhân có liên quan, hoạt động và bảo đảm hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

  doc24p nguyenthanhlamnn 13-11-2009 318 123   Download

 • Lịch sử ra đời và phát triển của Quốc hội nước ta luôn gắn liền với lịch sử lựa chọn mô hình hình thành và phát triển của bộ máy nhà nước dân chủ nhân dân.

  doc13p chelseafc11 27-08-2011 728 103   Download

 • – Độ ẩm riêng (g/Độ ẩm riêng (g/kg): Lượng hơii nước ttíính bằng gam chứa ttrrong 1 kg không khíí ẩm.. – Độ ẩm tương đối (RH%): Độ ẩm tương đối là tỷ lệ phần trăm giữa áp suất hơi nước của không khí (ea) và áp suất hơi nước bão hoà (E(ta). RH(%) = (ea/E(ta)) . 100 Nếu ea = E(ta) không khí bão hoà hơi nước và khi đó RH = 100% – Độ hụt bão hòa(d): Độ hụt bão hoà hay độ thiếu hụt ẩm (d) là hiệu số giữa áp suất hơi nước bão hoà và áp suất hơi nước thực tế ở nhiệt độ xác...

  ppt50p tiendat_1592 31-10-2011 168 39   Download

 • Tính chất: Hơi nước trong không khí ẩm được xem là khí lý tưởng vì phân áp suất và phân thể tích của hơi nước trong đó rất bé. = Áp dụng các phương trình, định luật của khí lý tưởng: - Phương trình cân bằng khối lượng: V = Vk = Vh T = Tk = Th G = Gk + Gh - Phương trình trạng thái khí lý tưởng: Pk.V = Gk.Rk.T Ph.V = Gh.Rh.T .3.1.1. Định nghĩa, tính chất và phân loại. - Phương trình định luật Danton: B = p k + ph Trong đó: + G; Gk; Gh – Khối lượng...

  pdf24p phanvanky76 26-09-2013 456 36   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hội chợ phù hoa (Tập 1), phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung câu truyện từ chương 18 đến chương 28 bao gồm: Cãi nhau vì một cô gái triệu phú, Lễ cưới và tuần trăng mật, Ông Ôxborn xoá tên con trong quyển thánh kinh, Thiếp bên song cửa - Chàng ngoài chân mây,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf304p nhansinhaomong_01 01-10-2015 96 24   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Hội chợ phù hoa (Tập 2), phần 2 giới thiệu tới người đọc nội dung câu truyện từ chương 51 đến hết bao gồm: Giải thoát và tai họa, Ngày chủ nhật sau cuộc xô xát, Từ đông phương trở về, Vẫn câu chuyện cũ, Chiếc dương cầm ngày xưa, Chân tướng cuộc đời,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf296p nhansinhaomong_01 01-10-2015 90 22   Download

 • Đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và thực thi các nội dung của bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Tòa soạn Tạp chí Vietnam Law & Legal Forum - Thông tấn xã Việt Nam để xuất bảntài liệu Hiến pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (Song ngữ Việt - Anh).

  pdf68p viapollo11 09-04-2019 43 5   Download

 • Chính phủ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công hoà Nhân dân Trung Hoa (dưới đây gọi tắt là hai bên ký kết). Với mục đích đảm bảo sức khoẻ, sự an toàn của nhân dân, bảo vệ mội trường tự nhiên và lợi ích người tiên dùng hai nước, đảm bảo chất lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, chất lượng phục vụ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và thương mại hai nước....

  pdf3p leethanhbinhf1 21-04-2011 121 4   Download

 • Bài viết góp phần tìm hiểu vai trò của báo chí nói riêng và các phương tiện thông tin đại chúng nói chung trong quá trình đất nước hội nhập mạnh mẽ; đồng thời, qua đó nhận ra và khắc phục những hạn chế của quá trình thông tin trên báo in Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo của quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hoá quốc tế.

  pdf11p hongnhan8787 24-05-2019 57 4   Download

 • Trong các công trình nghiên cứu khoa học của mình, các nhà khoa học tập trung tìm hiểu, nghiên cứu các vấn đề lý luận xung quanh các cơ chế nhà nước bảo hiến ở nước ta, đồng thời xem xét chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ chế nhà nước bảo vệ Hiến pháp qua các thời kỳ, và đặt trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay.

  pdf13p quangdati 17-04-2017 55 4   Download

 • Báo chí đã góp phần giáo dục truyền thống tự lực tự cường, mở rộng thông tin đối ngoại, góp phần giới thiệu đất nước, văn hoá, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế; thực hiện đường lối tự chủ, đa dạng, đa phương hóa các quan hệ quốc tế, góp phần nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam.

  pdf7p vichoji2711 04-05-2020 28 1   Download

 • Luật Việt nam đặt vai trò của cơ quan lập pháp rất lớn, không chỉ thiết lập ra các hệ thống cơ quan khác mà còn là cơ quan chỉ đạo, giám sát chung. Tuy nhiên, cơ quan chấp hành của Quốc hội là Chính phủ (cơ quan hành chính nhà nước cao nhất)

  doc29p tonhanh1 06-06-2011 876 214   Download

 • Luật bảo hiểm xã hội của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghiac Việt Nam số 71/2006/QH11 nagfy 29 tháng 6 anmw 2006. Căn cứ vào hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết số 51/2001/QH 10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10. Luật này quy định về bảo hiểm xã hội.

  doc29p huyenph 25-08-2009 471 193   Download

 • Luật bảo hiểm y tế năm 2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 25/2008/QH12. Luật này quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

  doc22p notebook 08-01-2010 298 190   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1141 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Hơi nước bão hòa
p_strCode=hoinuocbaohoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2