intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Xem 1-20 trên 141 kết quả Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá, những quy định pháp luật về quan hệ pháp luật trong hợp đồng thuê quyền sử dụng đất để trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về vấn đề này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p badbuddy04 11-02-2022 1 1   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn (thông qua nghiên cứu thực tiễn tại tỉnh Thái Nguyên) về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và bảo đảm thực hiện pháp luật về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

  pdf75p badbuddy02 24-01-2022 3 0   Download

 • Hợp đồng đặt cọc thuê nhà là hợp đồng dân sự, được dùng trong trường hợp người có nhà cho thuê hoặc người muốn đi thuê nhà, hai bên ký kết hợp đồng đặt cọc để đảm bảo quyền lợi, trách nhiệm khi thuê nhà. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn về bản hợp đồng.

  doc4p nguyenhoangthien92 11-01-2022 8 2   Download

 • Mẫu Hợp đồng thuê lại đất là một loại hợp đồng dùng để ghi lại sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó người sử dụng đất thực hiện việc cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật đất đai cho bên còn lại, người thuê lại sẽ phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận được ghi trong bản hợp đồng đó. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc4p nguyenhoangthien92 11-01-2022 2 0   Download

 • Hợp đồng cho thuê (cho thuê lại) quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê lại quyền sử dụng đất chuyển giao đất cho bên thuê lại để sử dụng trong một thời hạn nhất định, bên thuê lại quyền sử dụng đất phải sử dụng đất theo đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày!

  doc6p nguyenhoangthien92 11-01-2022 1 0   Download

 • Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là mẫu hợp đồng được lập ra khi cho thuê quyền sử đụng đất. Trong mẫu hợp đồng ghi rõ số đất, số tiền thuê, nghĩa vụ và các quyền lợi của bên cũng như bên cho thuê, đảm bảo về mặt pháp luật cho cả hai bên. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ hơn cách trình bày và soạn thảo hợp đồng.

  doc5p nguyenhoangthien92 11-01-2022 3 0   Download

 • Nghiên cứu sử dụng phương pháp tiếp cận có sự tham gia để thu thập thông tin sơ cấp, kết hợp cả phân tích định tính và phân tích định lượng trong xử lý thông tin thu được. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng với nhóm đối tượng trang trại thì hình thức tích tụ đất chủ yếu là mua và thuê đất của các hộ nông dân khác, trong khi với nhóm hợp tác xã thì hình thức tập trung đất đai thông qua nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất là chủ yếu.

  pdf10p cothumenhmong12 09-07-2021 19 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của Luận văn nhằm hệ thống hóa, phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf30p themeg 01-06-2021 19 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm rõ một số vấn đề lý luận, thực trạng pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản, luận văn đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp về hợp đồng này tại Tòa án nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị; đồng thời đề xuất, luận giải một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản.

  pdf33p mucnang888 16-04-2021 38 4   Download

 • Trên cơ sở tìm hiểu hàng hóa chủ yếu của việc kinh doanh bất động sản (KDBĐS), đồng thời phân tích một số bất cập trong Luật KDBĐS và pháp luật đất đai; bài viết đề nghị xem xét về tên gọi của Luật KDBĐS và sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan đến nội dung: giấy tờ hợp pháp chứng minh QSDĐ theo quy định pháp luật, cũng như việc chuyển nhượng, cho thuê QSDĐ thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án khu nhà ở.

  pdf6p nguaconbaynhay9 04-12-2020 26 2   Download

 • Công văn số 238/BXD-QLN năm 2019 trả lời văn bản 7713/SXD-QLN đề nghị hướng dẫn quy định về điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh liên quan đến giấy tờ về quyền sử dụng đất do Bộ Xây dựng ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

  doc2p jiangwanyin 02-06-2020 5 0   Download

 • Quyết định này quy định cơ quan xác định, phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An để: giao đất có thu tiền sử dụng đất trong trường hợp diện tích tính thu tiền sử dụng đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị dưới 20 tỷ đồng; thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê trong trường hợp diện tích tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 20 tỷ đồng; thuê đất trả tiền hàng năm. Và ủy quyền quyết định tăng hệ số điều chỉnh giá đất trong xác định giá khởi điểm.

  doc3p manhinh999 20-04-2020 17 0   Download

 • Luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất trong thị trường bất động sản Việt Nam, nghiên cứu thực trạng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và giải quyết tranh chấp hợp đồng tại cơ quan bảo vệ pháp luật là tòa án và trọng tài thương mại để đánh giá chung.

  pdf25p thanhngan29092009 26-09-2018 116 11   Download

 • Luận văn nghiên cứu tìm hiểu các quy định về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong pháp luật Việt Nam hiện hành; đồng thời khảo sát, đánh giá thực tế thực tiễn thực hiện pháp luật về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị. Từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về hợp đồng thuê quyền sử dụng đất trong hoạt động kinh doanh.

  pdf30p thanhngan29092009 26-09-2018 63 4   Download

 • Nghiên cứu nhằm xác định tác động của chính sách đất đai đến thu nhập và mức sống của người dân tại huyện Vân Đồn. Sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên để chọn 450 tổ chức, hộ gia đình từ 3 xã đại diện cho 3 vùng và sử dụng các phương pháp khác để phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy tình hình thực hiện chính sách đất đai tại huyện Vân Đồn được đánh giá ở mức trung bình và có sự khác nhau giữa các đối tượng sử dụng đất và giữa các vùng. Chính sách quy hoạch sử dụng đất có tác động ở mức độ cao đến thu nhập và mức sống của người dân ở vùng 2.

  pdf0p kaiyuan1121 28-08-2018 71 5   Download

 • Tính thuế như thế nào trong trường hợp này vẫn còn là một bài toán khó, khi áp dụng trong thực tế. Bài viết nêu lên một số suy nghĩ về thuế áp dụng, khi chuyển nhượng vốn góp bằng giá trị quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 64 3   Download

 • Tài liệu "Tổng hợp các mẫu hợp đồng ủy quyền" bao gồm các mẫu hợp đồng về: hợp đồng ủy quyền; hợp đồng ủy quyền (chuyển nhượng quyền sử dụng đất); hợp đồng ủy quyền quản lý vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê nhà ở công vụ; hợp đồng ủy quyền bán nhà ở... Để nắm nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc39p myhang_0594 06-12-2016 383 26   Download

 • "Những mẫu hợp đồng thuê đất thông dụng" tổng hợp một số mẫu hợp đồng như: hợp đồng cho thuê đất; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê đất khu công nghiệp; hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng; hợp đồng thanh lý hợp đồng thuê quyền... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm rõ nội dung hơn.

  doc36p myhang_0594 05-12-2016 2780 115   Download

 • Nhằm giúp các bạn thuận lợi trong việc tìm kiếm tài liệu về hợp đồng thuê đất, TaiLieu.VN xin chia sẻ "Tổng hợp các mẫu hợp đồng thuê đất" bao gồm các mẫu hợp đồng như: hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với; hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất... Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc45p myhang_0594 05-12-2016 380 37   Download

 • Bài giảng Bài 22: Công chứng hợp đồng thuê, thuê lại tài sản trình bày về công chứng hợp đồng cho thuê tài sản; công chứng hợp đồng thuê nhà; công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  ppt25p cocacola_06 02-11-2015 87 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
p_strCode=hopdongthuequyensudungdat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2