intTypePromotion=1
ADSENSE

Kế toán hao mòn TSCĐ

Xem 1-20 trên 39 kết quả Kế toán hao mòn TSCĐ
 • Bài giảng " Kế toán nhà nước - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" trình bày các nội dung: Đặc điểm kế toán tài sản cố định (Khái niệm, nhiệm vụ kế toán TSCĐ, phân loại TSCĐ, xác định nguyên giá TSCĐ, khấu hao TSCĐ), phương pháp hạch toán tài sản cố định (Chứng từ kế toán, sổ sách kế toán, tài khoản sử dụng, kế toán TSCĐ, kế toán hao mòn TSCĐ,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p tsmttc_007 10-09-2015 44 8   Download

 • Biểu mẫu " Bảng tính hao mòn TSCĐ dành cho chuyên ngành kế toán tham khảo

  pdf1p bachdiemmy 15-12-2009 342 44   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán TSCĐ Kế toán tăng, giảm TSCĐ Kế toán hao mòn TSCĐ Kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ Kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ Kế toán TSCĐ thuê ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p tieu_vu10 15-04-2018 48 9   Download

 • Bài giảng trình bày những vấn đề chung về kế toán TSCĐ, kế toán tăng, giảm TSCĐ; kế toán hao mòn TSCĐ; kế toán nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ; kế toán chi phí XDCB dở dang và chi phí sửa chữa TSCĐ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p bautroibinhyen11 25-12-2016 32 4   Download

 • Tìm hiểu về kế tóan tài sản cố định (Phần 3) IV. KẾ TÓAN HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH - Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định. - Khấu hao tài sản cố định là sự tính tóan phân bổ một cách có hệ thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu hình...

  pdf6p thanh_trieu 30-12-2009 464 252   Download

 • Trong quá trình sử dụng nhìn chung TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật, nhưng năng lực sản xuất (giá trị sử dụng) và kèm theo đó là giá trị của chúng bị giảm dần.Sự giảm giá trị của TSCĐ gọi là sự hao mòn TSCĐ Do hao mòn mà lợi ích kinh tế do TSCĐ mang lại bị giảm dần theo thời gian trong”cuộc đời hữu ích” của TSCĐ

  pdf27p tengteng6 26-11-2011 103 16   Download

 • Giá trị hao mòn của TSCĐ tăng lên. Dư Nợ: Giá trị hao mòn hiện có của TSCĐ. Giữa TK 211, 213, 214 có mối liên hệ: Số dư TK 211, 213 - Số dư TK 214 = Giá trị còn lại. Khi lên BCĐKT thì hao mòn TSCĐ được ghi bên tài sản và ghi số âm.

  pdf6p phuochau13 27-04-2011 112 36   Download

 • Kế toán tài sản cố định: - Tài khoản sử dụng: + TK “TSCĐ hữu hình” (211) + TK “TSCĐ vô hình (213) Kết cấu của hai tài khoản này như sau: Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ tăng lên. Bên Có: Nguyên giá TSCĐ giảm xuống. Dư Nợ: Nguyên giá TSCĐ hiện có. + TK “Hao mòn TSCĐ” (214) Kết cấu của tài khoản này như sau: Bên Nợ: Giá trị hao mòn của TSCĐ giảm xuống.

  pdf6p phuochau13 27-04-2011 126 28   Download

 • "Mẫu chứng từ kế toán - Tài sản cố định" bao gồm các biểu mẫu về: biên bản giao nhận TSCĐ; biên bản thanh lý TSCĐ; biên bản đánh giá lại TSCĐ; biên bản kiểm kê TSCĐ; biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành; bảng tính hao mòn TSCĐ; bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ; bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn... Mời bạn đọc tham khảo nội dung tài liệu để học hỏi cách trình bày và hoàn thành một chứng từ kế toán.

  doc10p myhang_0594 02-11-2016 171 20   Download

 • Chương 4 đề cập đến nghiệp vụ kế toán tài sản cố định (TSCĐ). Các nội dung chính cần nắm bắt trong chương này gồm: Nguyên tắc về quản lý và sử dụng TSCĐ trong các đơn vị HCSN, các phương pháp kế toán tăng, giảm TSCĐ, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, việc quản lý và tính hao mòn TSCĐ; ghi chép các nghiệp vụ kinh tế vào sổ kế toán chi tiết, tổng hợp liên quan, gắn với thực tiễn trong việc quản lý theo dõi, sử dụng các loại TSCĐ để có hiệu quả.

  ppt40p youcanletgo_03 13-01-2016 74 18   Download

 • Chương 4 Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn, trong chương này chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu các nội dung sau: Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn; Đánh giá TSCĐ; Kế toán chi tiết tài sản cố định; Kế toán tổng hợp TSCĐ hàng hóa, TSCĐ vô hình; Kế toán Chi phí sửa chữa TSCĐ (chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu); Kế toán khấu hao và hao mòn TSCĐ; Kế toán TSCĐ đi thuê; Kế toán đầu tư XDCB trong DN; Kế toán các khoản đầu tư, ký quỹ, ký cược dài hạn.

  pdf112p canhdangxuan 02-04-2014 68 16   Download

 • TK Hao mòn tài sản cố định (214) Nợ Có SPS: Giá trị hao mòn TSCĐ giảm xuống trong kỳ SDDK: Giá trị hao mòn TSCĐ vào đầu kỳ. SPS : Giá trị hao mòn TSCĐ tăng lên trong kỳ. SDCK: Giá trị hao mòn TSCĐ vào cuối kỳ. Ta có công thức xác định giá trị còn lại của tài sản cố định như sau: Giá trị còn lại của TSCĐ=Nguyên giá của TSCĐ-Giá trị hao mòn của TSCĐ 2/ Tài khoản 159 ”Dự phòng giảm giá hàng tồn kho” Tài khoản này được sử dụng để điều chỉnh giá trị thực tế của các...

  pdf24p cnkbmt4 20-10-2011 75 12   Download

 • - Hao mòn TSCĐ được tính mỗi năm 1 lần vào tháng 12_trước khi khoá sổ kế toán hoặc bất thường_ quy dinh theo chủ trương của Nhà nước. - TSCĐ tăng, giảm trong năm này thì năm sau mới tính hao mòn hoặc thôi không tính hao mòn nữa.

  ppt22p thuphuong1911 24-02-2013 75 11   Download

 • Ở bộ phận phòng ban kế toán: TSCĐ được theo dõi trên th ẻ TSCĐ theo t ừng TSCĐ c ủa đơn vị, trong thẻ theo dõi ngoài việc theo dõi TSCĐ còn theo dõi tình hình biến đ ộng của nguyên giá, hao mòn....

  doc83p anhduc_dhnt 01-08-2011 674 240   Download

 • Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư trong quá trình sử dụng do trích khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư và những khoản tăng, giảm hao mòn khác cua TSCĐ, bất động sản đầu tư.

  doc4p chikorita 03-12-2009 653 166   Download

 • Loại tài khoản 2 phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, đồng thời phản ánh tình hình thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra ở đơn vị bảo hiểm xã hội

  doc33p catbui 07-05-2009 358 128   Download

 • Khái niệm và đặc điểm TSCĐ: TSCĐ là nguồn lực kinh tế ban đầu có giá trị lớn hơn 10 triệu và thời gian sử dụng lâu dài( trên một năm) Có các loại sau: TSCĐ Hữu hình, TCSĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính Quy định chung: TSCĐ có giá trị 10.000.000 VNĐ 2. Xác định giá trị ghi sổ cho TSCĐ Giá trị còn lại của TSCĐ = Nguyên giá – giá trị hao mòn Nguyên giá TSCĐ hữu hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà DN bỏ ra để có TSCĐ tính đến thời...

  pdf10p nhucbodoan 11-05-2011 220 100   Download

 • Có tài kiệu của 1 doanh nghiệp như sau STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Khoản mục Tiền mặt Tiền gửi Phải thu khách hàng Hàng hóa Thuế VAT TSCĐ Hao mòn Phải trả người bán Phải trả CNV Thuế các khoản phải nộp Nguồn vốn kinh doanh Doanh thu bán hàng...

  pdf101p anhkhoa_lpt 21-03-2011 122 39   Download

 • 1.Phân biệt hao mòn và khấu haoTSCĐ a. Hao mòn TSCĐ. Trong quá trình sử dụng nhìn chung TSCĐ không bị thay đổi hình thái hiện vật, nhng năng lực sản xuất (giá trị sử dụng) và kèm theo đó là giá trị của chúng bị giảm dần theo thời gian

  pdf19p kimku11 06-10-2011 85 20   Download

 • Câu 1: (5 điểm) Tại doanh nghiệp Quang Minh áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tài liệu kế toán trong tháng 4/N như sau: 1. Doanh nghiệp được tổng công ty cấp trên cấp 1 TSCĐ hữu hình (điều chuyển nội bộ) nguyên giá ghi sổ đơn vị giao 300.000.000đ, khấu hao lũy kế 50.000.000đ. Chi phí vận chuyển bốc dỡ 3.300.000đ, trong đó thuế GTGT 300.000đ đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. 2. Mua 1 TSCĐ hữu hình theo hóa đơn GTGT...

  doc2p bobocry 07-04-2013 154 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kế toán hao mòn TSCĐ
p_strCode=ketoanhaomontscd

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2