intTypePromotion=1
ADSENSE

Khắc phục hậu quả thiên tai

Xem 1-20 trên 68 kết quả Khắc phục hậu quả thiên tai
 • Thông tư 03/2019/TT-BGTVT được ban hành nhằm quy định việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam có liên quan đến hoạt động phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

  doc17p kexauxi9 03-12-2019 3 0   Download

 • Công tác phòng, chống thiên tai bao gồm: phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, đảm bảo phát triển bền vững, góp phần ổn định xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

  pdf121p nokia_12 09-05-2013 41 5   Download

 • Mẫu số: 05/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ BIÊN BẢN XÁC NHẬN TÀI TRỢ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ THIÊN TAI Chúng tôi gồm có: Doanh nghiệp (đơn vị tài trợ): Địa chỉ: Mã số thuế: Số điện thoại: Bên nhận tài trợ [Tên đơn vị nhận tài trợ hoặc cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ]: Địa chỉ: Số điện thoại: Mã số thuế (nếu có): Cùng xác nhận [tên doanh nghiệp] đã tài trợ cho [đơn vị nhận...

  pdf2p keocauvong 25-06-2013 239 9   Download

 • Khung pháp lý của nhà nước về chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại về thiên tai tương đối toàn diện. Nhà nước có chính sách quy định cụ thể các đối tượng chịu thiệt hại được hỗ trợ, các biện pháp và mức độ hỗ trợ, hỗ trợ dân sinh, hỗ trợ khôi phục sản xuất và vận động cứu trợ nạn nhân bị thiên tai. Cách hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai mang tính từ “trên xuống”, rõ ràng, theo cách này chính quyền đã ứng phó nhanh chóng và kịp thời, hạn chế tổn thất tối đa về người...

  doc76p duahau123456 12-08-2011 161 26   Download

 • Công văn 1795/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn Hợp phần 3 Dự án Quản lý rủi ro thiên tai

  doc1p kevintu 14-08-2009 111 20   Download

 • Quyết định số: 18/QĐ-UBND về việc hỗ trợ gạo khắc phục hậu quả thiên tai của Ủy ban nhân dân tỉnh.

  pdf3p connhangheo91 28-06-2014 39 0   Download

 • Quyết định số: 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;...

  pdf5p codon_09 29-03-2016 31 0   Download

 • Quyết định 1166/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ bổ sung kinh phí khắc phục hậu quả mưa lũ

  doc2p tonynguyen 14-08-2009 92 4   Download

 • Nghị định số 160/2018/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2018 nhằm quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.

  doc16p tiantian0108 06-12-2018 47 2   Download

 • Bài viết đưa ra một số khái niệm mới về thông tin không gian địa lý, trên cơ sở đó vận dụng thông tin không gian địa lý trong các cuộc kiểm toán nói chung cũng như vận dụng vào các cuộc kiểm toán ứng phó, khắc phục hậu quả, thiên tai.

  pdf5p vidoraemi2711 18-06-2019 15 0   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về thành phố Hà Tĩnh; tình hình thiên tai và ảnh hưởng của thiên tai đến đời sống cư dân thành phố Hà Tĩnh; các biện pháp ứng phó với thiên tai.

  pdf11p vhuyenthao 03-08-2020 3 0   Download

 • Thiên tai là một tai họa tự nhiên, tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người. Thiên tai xảy ra thường để lại nhiều hậu quả mất mát, đau đớn và tổn thất khó khắc phục trong một thời gian ngắn. Việc vậy, việc chuẩn bị đối phó với thiên tai, lập kế hoạch phòng chống và khắc phục hậu quả có một ý nghĩa quan trọng để giảm nhẹ những tổn thất. Việc tích cực phòng ngừa chắc chắn sẽ ít tốn kém hơn việc phải khắc phục hậu quả của thiên tai khi không có chuẩn bị......

  pdf15p minhanh 14-03-2009 224 84   Download

 • Đây là loại Quỹ tiền tệ có tính chất tích luỹ đặc biệt. Quỹ dự trữ Nhà nước được hình thành và sử dụng cho những trường hợp sau: - Thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm phòng chống thiên tai, hoả hoạn, tai nạn trên diện rộng; - Khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn đối với thiệt hại tài sản Nhà nước, hỗ trợ khắc phục hậu quả đối với thiệt hại các tổ chức và dân cư;...

  doc6p 0934821828 26-09-2012 296 44   Download

 • Đề tài luận án nghiên cứu tổng quát các vấn đề lý luận và thực tiễn xung quanh vấn đề ô nhiễm dầu và khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra; qua đó, định hình các vấn đề lý luận cơ bản, xây dựng luận cứ khoa học và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả thiệt hại ô nhiễm môi trường biển do dầu từ tàu gây ra ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Mời các bạn tham khảo.

  pdf176p sutihana 06-12-2016 102 22   Download

 • Rất nhiều doanh nghiệp nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão đã phải hứng chịu những tổn thất do những trận bão và việc gián đoạn hoạt động sau cơn bão. Nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong việc quay trở lại hoạt động bởi vì họ đang thiếu hụt lực lượng lao động cần thiết.

  pdf6p anhtuyet 10-06-2009 398 12   Download

 • Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi bổ sung một số quy định mức hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt và dịch bệnh gây ra.

  pdf7p conduongmauxanh1234 21-03-2014 48 0   Download

 • Quyết định 41/2013/QĐ-UBND về Quy định chế độ, chính sách và mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf7p tanhthanhthanh23 17-04-2014 49 0   Download

 • Thông tư này quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải. Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải tại Việt Nam. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

  doc15p yilinglaozu 10-01-2020 4 0   Download

 • Trong giai đoạn hiện nay, tham gia tích cực công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp tham mưu, đề xuất về tăng cường công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chống diễn biến hoà bình, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn; trao đổi thông tin về...

  doc9p tieuboingoan 16-05-2010 6941 1006   Download

 • Công văn 4099/TC/NSNN của Bộ Tài chính về việc kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai

  doc1p mynuong 19-08-2009 93 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khắc phục hậu quả thiên tai
p_strCode=khacphuchauquathientai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2