Khái niệm spss

Xem 1-10 trên 10 kết quả Khái niệm spss
 • Hồi quy Tuyến tính Một lớp và nhiều lớp 6.1. Hệ số t-ơng quan 6.1.1. Công thức tính hệ số t-ơng quan Hệ số t-ơng quan là khái niệm chỉ mức độ liên hệ giữa 2 đại l-ợng ngẫu nhiên đ-ợc tính theo công thức r = Qxy Qx.Qy (6.1) Qx = ?x2 - (?x)2 /n , x và y là 2 Với Qxy = ?xy - (?x)*( ?y)/n và đại l-ợng quan sát ở mẫu 6.1.2. Kiểm tra giả thuyết hệ số t-ơng quan Hệ số t-ơng quan mẫu th-ờng đ-ợc ký hiệu là r (Hiện nay các phần mềm chuyên dụng th-ờng ký hiệu...

  pdf37p thachthaoxanh 28-08-2011 162 82   Download

 • SPSS là phần mềm thiết yếu dùng trong phân tích các dữ liệu thu thập từ các bảng câu hỏi. Khi thiết kế bảng câu hỏi, một lỗi rất cơ bản mà người thiết kế rất hay bỏ qua hoặc biết mà làm ngơ vì không có cách xử lý và có những hạn chế dù chủ quan hay khách quan.Người thiết kế chưa đặt hết mình vào người trả lời. Hoặc khi được trả lời thì người nhập dữ liệu thông thường cũng bỏ qua những dữ liệu vì không có cách nào nhập được. Chúng ta sẽ rõ...

  pdf4p 205197749 09-03-2013 127 53   Download

 • Nối tiếp cho phần 1, nội dung phần 2 của ebook "Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS" Tập 2 trình bày về phân tích cụm, khái niệm và ứng dụng phân tích cụm, các thuật ngữ và tham số thống kê trong phân tích cụm và tiến hành phân tích cụm.

  pdf102p roongkloi 06-09-2017 19 12   Download

 • Bài giảng Sử dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu tâm lý học giới thiệu khái quát về phần mềm SPSS; các bộ phận của hệ thống SPSS; một số thuật ngữ trong SPSS; các khái niệm đặc trưng trong thống kê như yếu vị, trung vị, trung bình cộng, độ lệch chuẩn,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf27p minhminhnguyen32 09-06-2014 102 26   Download

 • Bài giảng "Tin học ứng dụng phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Bài 3: Nhập môn với SPSS" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm cơ bản, quy trình phân tích dữ liệu, dữ liệu và thang đo, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, làm quen với SPSS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p tramnamcodon_01 30-03-2016 44 18   Download

 • Bài giảng Tin học Quản lý SPSS:Chương 1 Tổng quan về phần mềm SPSS cung cấp cho người học các kiến thức: SPSS là gì, các bộ phận của SPSS, các loại cửa sổ của SPSS, một số thuật ngữ thường dùng trong SPSS, case là gì, variable là gì, khái niệm về biến, phân loại biến, các loại thang đo cho biến, các thành phần cơ bản của biến trong SPSS

  pdf7p kyniemchieumua_09 20-12-2017 29 3   Download

 • Đây là bước kiểm tra chất lượng bảng câu hỏi nhằm đảm bảo không có bảng câu hỏi nào thiếu thông tin cần thiết ...Mục tiêu: Một số khái niệm ban đầu và giới thiệu về cách tiếp cận tổ chức dữ liệu dùng cơ sở dữ liệu.

  pdf62p toan184 11-01-2011 191 108   Download

 • Mục tiêu của phân tích tương quan là đo lường cường độ của mối quan hệ giữa hai biến và . Trong phân tích tương quan, X và Y được xem là hai biến ngẫu nhiên “ngang nhau” – không phân biệt biến độc lập và biến phụ thuộc. Tương quan tuyến tính giữa hai biến và là khái niệm thể hiện mức độ của mối liên hệ tuyến tính giữa 2 biến.

  pdf15p seven_12 10-03-2014 153 23   Download

 • Chương này giúp học viên: Hiểu được các khái niệm về xử lý dữ liệu, phân biệt các phương pháp xử lý dữ liệu, biết được quy trình xử lý dữ liệu bằng SPSS, giải thích được ý nghĩa kết quả nghiên cứu.

  ppt59p dolalatien 30-11-2017 4 2   Download

 • Mục tiêu chương 8 giúp sinh viên: Hiểu được bản chất và các khái niệm giả thuyết nghiên cứu, biết các bước kiểm định giả thuyết, hiểu được các loại kiểm định giả thuyết, thực hiện các kiểm định thống kê cơ bản bằng SPSS.

  ppt44p dolalatien 30-11-2017 3 1   Download

Đồng bộ tài khoản