intTypePromotion=1
ADSENSE

Khái niệm tín dụng ngân hàng

Xem 1-20 trên 427 kết quả Khái niệm tín dụng ngân hàng
 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu và nhận biết rõ các khái niệm quan trọng về M&A nói chung; thực trạng hoạt động M&A tại Việt Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng; báo cáo hướng đến việc xác định những lí do chính của hoạt động M&A trong ngành Ngân hàng. Cuối cùng, đưa ra những trường hợp điển hình và phân tích kết quả đạt được của các thương vụ; đề xuất giải pháp, khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p badbuddy09 05-04-2022 20 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu về bản chất, đặc điểm, vai trò của Thư tín dụng trong đời sống kinh tế xã hội và khái niệm, đặc điểm của phương thức thanh toán bằng Thư tín dụng theo các quy định pháp luật hiện hành; phân tích các quy định hiện hành về chủ thể, quy trình thanh toán của phương thức thanh toán bằng Thư tín dụng; phân tích các loại rủi ro thường xảy ra và/hoặc có thể xảy ra trong quá trình thanh toán bằng Thư tín dụng.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p badbuddy07 11-03-2022 10 1   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (2016): Phần 1 trình bày khái niệm và định nghĩa cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật; Một số mô hình thuật toán kinh điển ứng dụng trong Công nghệ Thông tin; Trình bày về các kỹ thuật sắp xếp và tìm kiếm; Các kiểu dữ liệu tuyến tính (ngăn xếp, hàng đợi và danh sách liên kết);... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf128p chenlinong_0310 23-02-2022 22 4   Download

 • Trong đề tài này, tác giả muốn làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau: Làm rõ khái niệm phá sản NHTM; sự cần thiết phải xây dựng pháp luật về phá sản NHTM; cơ sở lý luận và thực tiễn của các quy định pháp luật về phá sản NHTM; nội dung của pháp luật về phá sản NHTM; nghiên cứu, phân tích một số nội dung cơ bản của các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về giải quyết phá sản NHTM như điều kiện xác định NHTM lâm vào tình trạng phá sản,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf131p badbuddy05 16-02-2022 44 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Tiền tệ và ngân hàng này nhằm giúp học viên có được những kiến thức cơ bản nhất về tiền tệ, ngân hàng và một số khái niệm khác liên quan để có thể vận dụng vào những nghiên cứu trong các lĩnh vực của nền kinh tế cũng như tham gia vào các môn học khác trong hệ thống môn học về tài chính - tiền tệ - tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 tài liệu dưới đây.

  pdf52p hoathachthao090 10-02-2022 32 2   Download

 • Nghiên cứu đã tập trung giải quyết các vấn đề chủ yếu: (i) Tổng hợp những lý luận cơ bản về tín dụng và rủi ro tín dụng tại các NHTM hiện nay, nghiên cứu đã trình bày rõ những khái niệm, đặc điểm, phân loại, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng; các chỉ tiêu đo lường, đánh giá rủi ro tín dụng cũng như các biện pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng; (ii) Phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng của Agribank Tân Thạnh trong giai đoạn 2018 - 2019, các nguyên nhân rủi ro tín dụng cũng như các hạn chế còn tồn tại tại Agribank Tân Thạnh;...

  pdf7p vialexanderfleming 09-02-2022 25 2   Download

 • Bài viết "Những vấn đề cơ bản về tranh chấp hợp đồng tín dụng - Kì II" trình bày những kiến thức cơ bản về khái niệm và đặc điểm tranh chấp hợp đồng tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

  pdf3p cucngoainhan7 08-02-2022 18 3   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 1 với mục tiêu giúp các bạn có thể phân tích được khái niệm ngân hàng thương mại, phân biệt được sự khác nhau giữa ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng khác. Phân tích được chức năng của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế, phân loại được các loại hình ngân hàng trong nền kinh tế

  pdf29p hoaanhdao709 19-01-2022 51 4   Download

 • Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng thương mại: Bài 4 với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm, đặc điểm vai trò của tín dụng ngân hàng và vận dụng thành thạo quy trình tín dụng. Phân loại được các hình thức bảo đảm tín dụng. Phân biệt được tín dụng và cho vay, nắm được vững nghiệp vụ tín dụng khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

  pdf41p hoaanhdao709 19-01-2022 63 4   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 4 Pháp luật về hợp đồng tín dụng với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm hợp đồng tín dụng; Xác định được trình tự, thủ tục ký kết hợp đồng tín dụng; Trình bày được nội dung của hợp đồng tín dụng; Chỉ ra được các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng tín dụng.

  pdf27p hoaanhdao709 19-01-2022 21 3   Download

 • Bài giảng Luật ngân hàng: Bài 3 Pháp luật về các tổ chức tín dụng, với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm tổ chức tín dụng; Liệt kê được các loại hình tổ chức tín dụng; Mô tả được quy chế thành lập các tổ chức tín dụng; Phân tích được cách thức tổ chức lại, điều kiện giải thể, phá sản tổ chức tín dụng; Mô tả được cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của tổ chức tín dụng.

  pdf35p hoaanhdao709 19-01-2022 24 1   Download

 • Bài giảng Tin học đại cương: Chương 6 Phần mềm bảng tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm phần mềm bảng tính (PMBT); Phần mềm bảng tính MS Excel; Nhập và hiệu chỉnh nội dung bảng tính; Định dạng và thay đổi cấu trúc BT; Sử dụng hàm trong Excel; Quản trị cơ sở dữ liệu.

  pdf124p hoacomay097 06-01-2022 29 8   Download

 • Giáo trình môn Tài chính Tiền tệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Nó có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình.

  pdf92p bobietbay 22-12-2021 43 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý tài chính ngân hàng: Tín dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm tín dụng; Chức năng và vai trò; Các hình thức tín dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf50p khunglongboiboi 07-12-2021 6 0   Download

 • (NB) Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lãi suất như: Khái niệm và ý nghĩa của lãi suất, phân loại lãi suất, phương pháp xác định lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf69p cucngoainhan4 26-11-2021 20 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức, những khái niệm và những nội dung chủ yếu về Tài chính, Tiền tệ, Tín dụng và Ngân hàng. Trong phần này sẽ trình bày các kiến thức về: Những vấn đề chung về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ và chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf122p lovebychance10 25-09-2021 66 9   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa các khái niệm, kiến thức về rủi ro, các dạng rủi ro trong hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong hoạt động NHTM. Phân tích thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay Khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình. Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro trong cho vay Khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy Quảng Bình.

  pdf26p chuboxinhxan 17-09-2021 16 0   Download

 • Luận án trình bày giới thiệu chung về lĩnh vực lựa chọn nghiên cứu là cần thiết và phát hiện ra những điểm mới; Cơ sở lý thuyết về CSR và xây dựng mô hình khái niệm; Phương pháp nghiên cứu để khám phá, điều chỉnh các khái niệm và các thang đo, kiểm định thang đo dựa trên kỹ thuật đánh giá độ tin cậy và cuối cùng là mô hình lý thuyết đề xuất được phát triển phù hợp;...

  pdf284p viseulgi2711 09-09-2021 20 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ về mặt lý luận bao gồm: Khái niệm, vai trò của tín dụng ngân hàng và các tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả tín dụng; và ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả tín dụng; đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của SCB, các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động tín dụng; thành quả đạt được và những tồn tại cần giải quyết và bài học kinh nghiệm.

  pdf77p beloveinhouse07 12-09-2021 46 5   Download

 • Nhiệm vụ của đề tài là hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận về hoạt động cho vay tiêu dùng ở các NHTM và phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM thông qua việc trình bày khái quát về hoạt động cho vay tiêu dùng, phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng tại các NHTM, khái niệm, các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf107p therioheist 04-09-2021 19 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
320 tài liệu
1128 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Khái niệm tín dụng ngân hàng
p_strCode=khainiemtindungnganhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2