intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoa học công nghệ nông nghiệp

Xem 1-20 trên 2160 kết quả Khoa học công nghệ nông nghiệp
 • Đề tài "Nghiên cứu phát triển giống bí xanh và tỏi địa phương phục vụ sản xuất hàng hóa tại Hải Dương, thuộc dự án Khoa học công nghệ nông nghiệp vốn vay ADB số 2283 - VIE(SF)" với mục tiêu phát triển giống bí xanh, tỏi địa phương Hải Dương nhằm tăng năng suất, chất lượng và duy trì các đặc tính quý về chất lượng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện bất thuận.

  pdf59p hanh_tv28 17-04-2019 75 10   Download

 • Đề tài được thực hiện với mục tiêu nhằm tăng cường năng lực của hệ thống Khoa học công nghệ nông nghiệp để góp phần tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong khu vực nông thôn. Tăng cường năng lực cho 10 viện nghiên cứu nông nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên quốc gia và gắn với phát triển vùng; tăng cường năng lực và phương thức khuyến nông ở cấp cơ sở cho 5 tỉnh miền Trung; tăng cường năng lực cho 10 trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề nông nghiệp.

  pdf82p hanh_tv28 18-04-2019 39 1   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 8/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo giống lúa cực ngắn ngày N25, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm dòng lúa thơm chất lượng cao Gia Lộc 516 (GL516), kết quả chọn tạo dòng mẹ lúa lai hai dòng (TGMS) chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf116p vithomas2711 17-03-2020 39 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 9/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả phục tráng giống lúa Khẩu nẩm pua tại huyện Tràng Định, nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống lúa BC15 tại Đồng bằng sông Cửu Long, xác định mật độ gieo sạ và lượng phân đạm phù hợp cho giống lúa OM6976 tại Ninh Thuận,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf124p vithomas2711 17-03-2020 33 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 10/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn lọc giống chè LP18, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống chè hương Bắc Sơn, kết quả khảo nghiệm giống lúa thuần PB61 tại các tỉnh miền Bắc, đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng một số giống cỏ phục vụ chăn nuôi trâu, bò tại Hoàng Su Phì - Hà Giang,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf134p vithomas2711 17-03-2020 29 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 11/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo và khảo nghiệm giống lúa DT80, khảo nghiệm giống khoai tây KT4 cho sản xuất vụ Đông ở một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng, tạo quần thể lai F1 làm vật liệu khởi đầu để đánh giá vai trò của QTL9 liên quan đến các tính trạng năng suất của tập đoàn lúa Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf130p vithomas2711 17-03-2020 32 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 5/2018 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu cấu trúc của gen mã hóa Nuclear factor-YB ở sắn liên quan đến tính chống chịu điều kiện bất lợi, định danh và phân tích cấu trúc của họ gen liên quan đến khả năng ra hoa ở sắn, khảo sát khả năng kháng bệnh bạc lá và rầy nâu của tập đoàn lúa phổ biến trong sản xuất tại Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf100p vithomas2711 17-03-2020 54 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 6/2018 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu xây dựng các phương án giảm nhẹ biến đổi khí hậu cho ngành nông nghiệp Việt Nam, nghiên cứu xây dựng hướng dẫn ưu tiên cho đầu tư phát triển xanh cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đánh giá một số giải pháp kỹ thuật canh tác cho cây lạc trong điều kiện khô hạn ở tỉnh Bình Định,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf122p vithomas2711 17-03-2020 40 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 7/2018 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo giống ngô lai đơn MAX7379, kết quả chọn tạo giống điều LBC5, ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ vi sinh đến năng suất và hiệu quả kinh tế rừng trồng bao tại Bắc Kạn, nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất giá đậu xanh an toàn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của tạp chí.

  pdf124p vithomas2711 17-03-2020 62 1   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 1/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả chọn tạo, khảo nghiệm giống lúa thuần PY2, kết quả nhân giống cà phê vối bằng phương pháp nuôi cấy mô, đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen cây mãng cầu ta tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bằng chỉ thị phân tử RAPD,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf124p vichoji2711 04-05-2020 29 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 2/2019 trình bày các nội dung chính sau: Lọc thuần hai giống lúa Mùa Ba Bông Mẵn và Bờ Liếp 2, xác định gen thơm và sự biểu hiện hương thơm của các dòng đột biến phát sinh từ giống lúa Tám Dự và Tám Thơm Đột Biến, nghiên cứu đặc tính nông sinh học của các nguồn gen lúa thu thập tại Thanh Hóa,... Để nắm nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tạp chí.

  pdf118p vichoji2711 04-05-2020 25 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 4/2019 trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ vi sinh đến sinh trưởng và năng suất đậu tương tại Tân Uyên - Lai Châu, thành phần sâu hại, thiên địch trên cây lúa và hiệu quả phòng trừ rầy nâu bằng thuốc sinh học tại Bình Thuận, hiệu quả thả ong mắt đỏ trừ sâu đục thân mía tại Tây Ninh,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf132p vitokyo2711 03-09-2020 26 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 5/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả lai tạo và khảo nghiệm giống hoa lan hồ điệp thơm THP254, kết quả nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm giống lan đai châu GL2-5, chọn tạo dòng ớt chỉ thiên kháng bệnh héo rũ mang gen bất dục đực tế bào chất, kết quả sản xuất thử giống cam chín sớm CS1,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vitokyo2711 03-09-2020 19 1   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 6/2019 trình bày các nội dung chính sau: Nghiên cứu chọn tạo dòng mẹ TGMS ngắn ngày, đánh giá một số tính trạng chính và tương quan giữa các tính trạng của bộ sưu tập 235 giống lúa, đánh giá hiệu quả của thuốc trừ cỏ Calaris Xtra 275SC đối với cây mía ở vùng Đông Nam bộ, nghiên cứu quy trình sản xuất gạo cẩm nảy mầm với hàm lượng Anthocyanin cao và chất lượng tốt,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf130p vitokyo2711 03-09-2020 18 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 7/2019 trình bày các nội dung chính sau: Kết quả bình tuyển cây đầu dòng bưởi chua đầu tôm Sài Sơn, đánh giá đa dạng di truyền của các cá thể quýt đường Trà Vinh tuyển chọn bằng chỉ thị SSR, sử dụng chỉ thị phân tử xác định các giống/ dòng lúa đặc sản có hàm lượng amylose thấp và protein cao,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vitokyo2711 03-09-2020 26 0   Download

 • Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam: Số 8/2019 trình bày các nội dung chính sau: Hiệu quả từ mô hình thâm canh cây lạc trên đất lúa kém hiệu quả, kết quả xây dựng mô hình sản xuất lạc giống nguyên chủng vụ Thu Đông 2018 tại Nghệ An, nghiên cứu chọn tạo và phát triển sản xuất dâu tây cho vùng cao Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vitokyo2711 03-09-2020 25 0   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 5: Lâm nghiệp), phần 2 trình bày các báo cáo nghiên cứu rừng trồng, nghiên cứu trồng cây lâm sản ngoài gỗ, nghiên cứu viễn thám, các báo cáo về công nghiệp rừng, kinh tế và chính Tài liệu lâm nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf258p tsmttc_007 09-09-2015 126 27   Download

 • Tài liệu Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 năm đổi mới (Tập 5: Lâm nghiệp) giới thiệu tới người đọc các báo cáo kết hoạt động khoa học công nghệ lâm nghiệp trong 20 năm đổi mới và định hướng đến năm 2010, nghiên cứu cơ bản về bảo tồn và đa dạng sinh học, đất lâm nghiệp, tài nguyên rừng, nghiên cứu ứng dụng giống lâm nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1 Tài liệu.

  pdf265p tsmttc_007 09-09-2015 115 20   Download

 • Tập 1 - Trồng trọt, bảo vệ thực vật nhằm hệ thống, giới thiệu các công trình nghiên cứu, thành quả khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong 20 năm đổi mới, phát triển nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật.

  pdf448p iamvip01 21-03-2012 222 68   Download

 • Nhằm hệ thống, giới thiệu những thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông nghiệp trong 20 năm đổi mới và phương hướng nghiên cứu ứng dụng đến năm 2010, tầm nhìn 2020, NXB Chính trị Quốc gia phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức biên soạn và xuất bản bộ Tài liệu “ Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển nông thôn 20 đổi mới” gồm 7 tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của phần 1 của tập 2 - Chăn nuôi thú y.

  pdf256p tsmttc_007 09-09-2015 118 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoa học công nghệ nông nghiệp
p_strCode=khoahoccongnghenongnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2